U tijeku izgradnja zelenih otoka

29.08.2014.

Prema usklađenim planovima s jedinicama lokalne samouprave Zaprešić d.o.o. započeo je sa izgradnjom zelenih otoka. Dogovorena je izgradnja ukupno 51 zelenog otoka (desetak više od prvotnog broja) i to:
- Grad Zaprešić 18 zelenih otoka
- Brdovec 12 zelenih otoka
- Bistra 7 zelenih otoka
- Marija Gorica 5 zelenih otoka
- Pušća 4 zelena otoka
- Dubravica 3 zelena otoka
- Luka 2 zelena otoka

Za određeni broj zelenih otoka definirane su od strane jedinica lokalne samouprave lokacije, a do ovog trenutka Zaprešić d.o.o. izgradio je na definiranim lokacijama 23 zelena otoka, a u tijeku je izgradnja još 5 zelenih otoka. Za 23 zelena otoka jedinice lokalne samouprave utvrđuju točne lokacije, te će se čim se lokacije potvrde započeti s njihovom izgradnjom.

Zeleni otoci izgrađeni su, odnosno grade se prema planiranom projektu i predstavljati će prostor za smještaj slijedećih kontejnera za selektiranje otpada: plastiku, papir, staklo, bio-otpad i tekstil, sa dodatnom posudom za čepove (akcija za financiranje lijekova za maligna oboljenja). Pri tom će kontejnere za tekstil postaviti u zelene otoke tvrtka Z.I.T.O. d.o.o. iz Svetog Križa Začretje. Jedan dio kontejnera za tekstil postavljen je već ranije (ista tvrtka i prazni te kontejnere) na lokacijama izvan zelenih otoka, no ti će se kontejneri premjestiti na zelene otoke kao njihov sastavni dio. Ostala 4 kontejnera na zelenom otoku, kao i posude za čepove nabaviti će i postaviti Zaprešić d.o.o. Ovog trenutka u tijeku je javni natječaj odnosno nabava tih kontejnera, te se predviđa njihova postava na zelene otoke do kraja listopada 2014. godine, a do kada je predviđeno i da će svi zeleni otoci biti izgrađeni.

Mi ćemo na našoj web stranici u rubrici Savjeti potrošačima objavljivati lokacije i izgrađenost zelenih otoka, kao i podatke o stavljaju u funkciju.

Zeleni otoci predstavljaju obiman i skupi projekt u koji su uz Zaprešić d.o.o. uključene sve jedinice lokalne samouprave kao i Fond za zaštitu okoliša. Taj obimni projekt moguće je izvesti jedino fazno (financiranje-utvrđivanje lokacija-izgradnja-kontejneri-funkcioniranje)pa se građani pozivaju na razumijevanje i strpljenje.

No, već sada Zaprešić d.o.o. suočava se s problemom onečišćavanja izgrađenih zelenih otoka (a koji još nisu i ne mogu biti u funkciji) na kojima je uočeno bacanje i odlaganje raznog otpada (čak i uginulih životinja) direktno na prostor zelenog otoka, dok se istovremeno prema nama upućuju kritike da zelene otoke ne održavamo. Zeleneni otoci nisu naši, već su darovani na korištenje svim građanima. Ali svijest o tome da o zelenim otocima trebaju ti građani i brinuti još u potpunosti ne postoji, pa se pozivaju svi odgovorni i savjesni građani da na razvijanju te svijesti porade kod svojih nesavjesnih i neodgovornih sugrađana.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana