Odvojeno sakupljanje otpada – plastika

11.08.2014.

Zaprešić d.o.o. je prema programu selektiranja otpada, a u suradnji sa Fondom zaštite okoliša osigurao nabavku žutih plastičnih posuda za odvojeno sakupljanje plastike. Troškovi nabavke ovih posuda iznose preko 3,5 milijuna kuna, a nabavljeno je i još jedno specijalno vozilo vrijednosti preko 1,7 milijuna kuna. Fond zaštite okoliša financirati će 40%, a Zaprešić d.o.o. 60% ovih troškova. Ukupno se predviđa nabavka preko 13 tisuća posuda od 120 litara i 300 kontejnera od 1100 litara. Ovih dana posude su počele pristizati na skladište Zaprešića d.o.o., te se tijekom kolovoza, rujna i listopada predviđa njihova besplatna podjela korisnicima na cijelom području Grada Zaprešića i okolnih općina (Brdovec, Pušća, Bistra, Dubravica, Luka i Marija Gorica).


Upravo je u tijeku podjela posuda na području Općine Bistra, a na kojem području se već od početka 2014. godine provodio pilot projekt sakupljanja plastike u (žutim) vrećama, te se plastika odvozila jednom mjesečno. Plastične posude zamijeniti će dosadašnje vreće za sakupljanje plastike na tom području. Građani koji još posjeduju vreće, moći će ih iskoristiti, odnosno plastika će se sakupljati i odvoziti prema postojećem rasporedu odvoza i iz posuda i iz vreća sve dok postojeće vreće ne budu iskorištene. Ovih dana započinje i podjela žutih posuda za plastiku na području Općine Pušća, nakon toga slijedi Općina Dubravica, te ostala područja ovisno o mogućnostima organizacije odnosno operativnom programu podjele. Plastika će se besplatno odvoziti jednom mjesečno, a korisnici će na vrijeme biti obaviješteni o rasporedu odvoza.


Upute za odlaganje plastike u žute posude, kao i raspored odvoza biti će objavljeni u našim Savjetima potrošačima.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana