Zeleni otoci – čuvari prirode

28. svibnja 2014.

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Postojanje ZELENIH OTOKA važno je za očuvanje okoliša.


Zaprešić d.o.o. u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira tijekom 2014. godine izgradnju ZELENIH OTOKA – to je mjesto na javnoj površini gdje su smješteni spremnici za selektirano odlaganje otpada. ZELENI OTOK predviđene je veličine 12,90m² (8,60x1,5m), ograđen sa tri strane. Prostor je predviđen za 5 kontejnera i to za slijedeće vrste otpada: papir, plastiku, staklo, bio otpad i tekstil.


Također, Zaprešić d.o.o. podržati će akciju Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske pod nazivom PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA – SRCE ZA DJECU HRVATSKE , te će u okviru svakog ZELENOG OTOKA postaviti posudu od 120 litara u koju bi se sakupljali isključivo plastični čepovi čijom prodajom bi Udruga (su)financirala nabavu lijekova za liječenje malignih bolesti.


U sklopu ZELENOG OTOKA predviđena je i postava oglasne ploče koja bi sadržavala podatke o vrsti otpada koje se (ne)mogu odlagati u posude, kontakt telefone o ovlaštenim koncesionarima određenih vrsta otpada i sve druge važne obavijesti vezane uz zbrinjavanje otpada.


Tijekom 2014. godine Zaprešić d.o.o. predviđa izgraditi 35 do 40 ZELENIH OTOKA, na područjima Grada Zaprešića i Općina Brdovec, Pušća, Bistra, Luka, Dubravica i Marija Gorica, a popisi lokacija, broj ZELENIH OTOKA i termini izgradnje u tijeku su usaglašavanja s jedinicama lokalne samouprave.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana