Obavijest o promjeni cijene vodoopskrbe

01. travnja 2014.

Uredbom o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10,83/12 10/14) promijenjena je, odnosno povećana je od 1.travnja 2014. godine naknada za korištenje voda koja je kao sastavni dio cijene vodoopskrbe prihod Državnog proračuna. Naknada se sa dosadašnjih 1,35 kuna po m3 povećava na 2,85 kuna po m3, čime se cijena vodoopskrbe povećava za 1,50 kuna po m3 isporučene vode. Ostali elementi cijene vodoopskrbe se ne mijenjaju.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana