Uvedene korisničke naknade za pročistač

30. rujna 2010.

Gradsko vijeće Grada Zaprešića na svojoj 13.sjednici održanoj 23.rujna 2010. godine donijelo je slijedeći Zaključak:

1. Utvrđuje se Tarifa korisničkih naknada za pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Zaprešića prema cjeniku koji je prilog i čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Cjenik se primjenjuje od 01.10.2010. godine.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenim novinama Grada Zaprešića.Zaprešić d.o.o. je inkasator Otpadnih voda Zaprešića d.o.o. za obračun i naplatu korisničkih naknada za pročišćavanje otpadnih voda, te se obavještavaju korisnici komunalnih usluga da će računi za listopad 2010. godine sadržavati i ovu naknadu.

Strukturu cijena koje se odnose na naknadu za pročišćavanje otpadnih voda možete vidjeti u našem cjeniku.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana