Osnovano novo trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

27. siječnja 2014.

Člankom 145. Prijelaznih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13 ) utvrđeno je da se pravni status i predmet poslovanja isporučitelja vodnih usluga mora uskladiti s odredbama Zakona o vodama najkasnije do 31. prosinca 2013. godine, odnosno provesti odvajanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u novi poslovni subjekt. Sukladno zakonskim odredbama Zaprešić d.o.o. osnovao je novo trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o..


Prema novonastaloj situaciji našim korisnicima komunalnih usluga će ubuduće, a počev od računa za mjesec siječanj 2014. biti ispostavljana dva računa – jedan za usluge vodoopskrbe i odvodnje koji će ispostavljati Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., a drugi za zbrinjavanje otpada koji će ispostavljati Zaprešić d.o.o.


I jedan i drugi račun biti će moguće podmirivati putem naše blagajne u Zaprešiću, Pavla Lončara 2, bez naknade kao i do sada.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana