Plaćanje putem trajnih naloga

10. rujna 2013.

Obavještavamo naše korisnike da je Zaprešić d.o.o. sklopio s Privrednom bankom Zagreb ugovor o mogućnosti podmirenja računa komunalnih usluga putem trajnih naloga. Do sada je ta mogućnost postojala samo za klijente Zagrebačke banke, a od sada i naši korisnici koji su klijenti Privredne banke Zagreb mogu koristiti tu mogućnost. Klijenti Privredne banke Zagreb koji žele naše račune plaćati putem trajnih naloga trebaju u Privrednoj banci ugovoriti takav način plaćanja. Korisnici koji ugovore plaćanje naših računa putem trajnih naloga (kako preko Zagrebačke, tako i preko Privredne banke) ne trebaju o tome obavještavati Zaprešić d.o.o.. Računi za komunalne usluge i nadalje će dolaziti na adresu korisnika, što je zakonska obaveza davatelja usluga odnosno Zaprešića d.o.o., no nakon što s bankom sklope ugovor o plaćanju putem trajnih naloga, više ne trebaju takav račun plaćati, već će to učiniti za njih njihova banka. Podatke o korisnicima trajnih naloga i iznosima koje je potrebno podmiriti po korisnicima, banka i Zaprešić d.o.o. elektronskim putem ažuriraju po svakom mjesečnom obračunu komunalnih usluga.

Ovog trenutka takav način plaćanja naših komunalnih usluga koristi preko 200 korisnika naših usluga - klijenata Zagrebačke banke i taj broj se svaki mjesec povećava. Nadamo se da će i korisnici naših usluga - klijenti Privredne banke Zagreb ubuduće koristiti tu mogućnost.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana