Izmjena vodomjera

21. veljače 2013.

O B A V I J E S T

korisnicima komunalnih usluga

 

Dana 01. ožujka 2013. God. Zaprešić d.o.o. planira redovnu izmjenu vodomjera u stambenim zgradama na slijedećim adresama:

 

  •      K. Š ĐALSKOG   kbr 64 i 66
  •     IVANA KOZARČANINA   kbr 1 i 3

 

 

Radovi će biti izvedeni u periodu od 8,00 do 12,00 sati.

                       
ZAPREŠIĆ d.o.o.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana