Odvoz krupnog otpada u Gradu Zaprešicu

5.kolovoza 2010.

Tijekom mjeseca rujna Zaprešić d.o.o. organizira odvoz krupnog otpada na području Grada Zaprešića. Odvoz krupnog otpada obaviti će se u slijedećim terminima:

06. rujna /ponedjeljak/ 2010. godine: MO Jablanovec
08. rujna/srijeda/ 2010. godine: MO Ivanec
13. rujna /ponedjeljak/ 2010. godine: Zaprešić – ulice:
M. Tita, Kolodvorska, Ruševlje, Klake, Nova ulica, Rakitovec I., II., III. i IV., Krapinska, P. Devčića, Zagorska, J. Ostreša, I. Gregurića, Z. Vinceka, R. Bosaka, Dolenska, Pušćanska, Poljanička, Trakošćanska, D. Kodrmana, Krajačića, Fistrića, Svrača, M. Gupca, Bistranjska, Sljemenska, Jakšina, J. Jug, Ivanečka, V. Nazora, Oborovska, Hrvatske mladeži.
20. rujna /ponedjeljak/ 2010. godine: Zaprešić – ulice:
J. b. Jelačića, S. Fabeka, Zabočka, Klanječka, V. Novaka, B. Ribar, Ledine, Trg mladosti, A. Starčevića, A. B. Krčelića, Krušlina, Boranića, P. Štosa, D. Švajcara, Trg žrtava fašizma, P. Lončara, Obrubići, S. Ružića Hlaja, I. Vencla, J. Malekovića, Savska ul., I. Turkovića, M. Brašića, V. Priščana, M. Gajšaka, R. Teofilovića, F. Galijaševića, N. Kinka, Lozančićeva, K. Domagoja, I. Petrekovića, Tržna, Šestanova, Jurmanova.
27. rujna /ponedjeljak/ 2010. godine: Zaprešić – ulice:
Mokrička, Lužnička, LJ. Vukotinovića, M. Ožegovića, LJ. Gaja, Brdovečka, Prigorska, Trg F. Tuđmana, M. Skurjenija, I. Mažuranića, Draškovićeva, J. Oršića, D. Demetra, F. Galovića, A. Šenoe, F. Livadića, M. Bogovića, V. Bukovca, O. Ivekovića, Račkog, J. Račića, J. Kosića, S. Vraza, D. Rakovca, V. Babukića, I. Kukuljevića, D. Domjanića, D. Tadijanovića, K. Š. Đalskog, A. Kovačića, T. Ujevića, J. Kozarčanina, Grada Kaštela, Kiseljak, Kanadska, Al. Đ. Jelačića, Kalamiri, Kupljenska, Industrijska, Pojatenska, Veliki Vrh., M.Krleže, A.Mihanovića
04. listopada /ponedjeljak/ 2010. godine: MO Šibice

Obavijest o terminima odvoza krupnog otpada biti će dostavljena svim korisnicima komunalnih usluga na području Grada Zaprešića, uz račun komunalnih usluga za srpanj 2010. godine.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana