Uvođenje odvojenog prikupljanja papira

25. veljače 2013.

Zaprešić d.o.o. u okviru programa selektiranja otpada uvodi odvojeno prikupljanje papira od ostalog komunalnog otpada. Pilot projekt se već godinu dana primjenjuje na području Općine Bistra, a od mjeseca travnja 2013. godine odvojeno prikupljanje papira biti će uvedeno i na ostala područja.

Krajem veljače i tijekom ožujka 2013. Godine Zaprešić d.o.o. podijeliti će korisnicima na području Grada Zaprešića i općina Pušća, Luka, Dubravica i Marija Gorica koji imaju naše čipirane posude za komunalni otpad posebne plave posude za papir volumena 120 litara (za korisnike koji imaju odvoz komunalnog otpada dva puta tjedno) ili plave vreće za papir ( za korisnike koji imaju odvoz komunalnog otpada jednom tjedno). Posude ili vreće će naši djelatnici ostavljati u dvorištima ili uz samu dvorišnu ogradu, te korisnik neće trebati biti prisutan kod dodjele. Dodijeljene posude ili vreće se ne naplaćuju, a korisnicima se ne naplaćuje niti pražnjenje i odvoz papira.

Korisnici na području Općine Brdovec za prikupljanje starog papira koristiti će zelene posude koje im je svojevremeno dodijelila njihova jedinica lokalne samouprave.

Odvoz papira biti će od mjeseca travnja 2013. godine organiziran jednom mjesečno. Raspored odvoza papira trajno se nalazi na našoj web stranici u rubrici Savjeti potrošačima, a korisnici se o rasporedu odvoza papira mogu informirati i na telefon RJ zbrinjavanje otpada 3310178. Također, raspored odvoza korisnici će dobiti i na poleđini računa komunalnih usluga za mjesec ožujak.

Za korisnike u zgradama (kolektivno stanovanje), uz kontejnere za komunalni otpad biti će postavljeni kontejneri za papir sa plavim poklopcem, odnosno za manje zgrade plave posude od 240 litara.

Upozoravaju se korisnici da se u dodijeljene posude ili vreće odlaže isključivo papir i papirna i kartonska ambalaža, te da posude ili vreće u kojima će biti odložen i drugi otpad neće biti ispražnjene odnosno odvezene. Posude ili vreće potrebno je u dane odvoza papira iznijeti do 7 sati ujutro.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana