NOVI NAČIN OBRAČUNA ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

23. siječnja 2013.

Od 1. veljače 2013. godine prelazi se na obračun zbrinjavanja otpada na osnovu broja podizanja posuda za otpad. Cijena zbrinjavanja otpada formirana je u dva dijela – fiksni dio cijene i varijabilni dio cijene. Ukupna cijena nije promijenjena, već će korisnici sa punim brojem podizanja posuda na pražnjenje plaćati isti iznos kao do sada. Korisnici koji će svoje posude iznositi na pražnjenje manje od maksimalnog predviđenog broja odvoza, plaćati će i manju cijenu u dijelu koji se odnosi na varijabilni dio cijene.

Da bi se mogao primijeniti ovakav obračun, Zaprešić d.o.o. prošle godine obavio je čipiranje posuda za otpad i realizirao sve ostale pretpostavke u dijelu kompjuterske opreme vozila za odvoz otpada, te već tri mjeseca provodi probne paralelne obračune kako bi se osigurala provjera  ispravnosti obračuna.

Za korisnike u zgradama – kolektivno stanovanje, koji koriste zajedničke kontejnere, način obračuna za sada se ne mijenja.

U nastavku daju se  cjenici odvoza i zbrinjavanja otpada za kućanstva prema novom načinu obračuna koji će biti u primjeni od 1. veljače 2013. godine:


1. KUĆANSTVO - individualno stanovanje (obiteljske kuće) - 1 ODVOZ TJEDNO
Volumen posude
FIKSNI DIO (kn/mjesečno po posudi)*
PDV 25%
Ukupna cijena s PDV-om FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO - 1 PRAŽNJENJE (kn/pražnjenju)**
PDV 25%
Ukupna cijena s PDV-om VARIJABILNI DIO
120 litara
38,24
9,56
47,80
1,69
0,42
2,11
240 litara
57,80
14,45
72,25
2,55
0,64
3,19
1100 litara
227,80
56,95
284,75
10,05
2,51
12,56

2. KUĆANSTVO - individualno stanovanje (obiteljske kuće) - 2 ODVOZA TJEDNO
Volumen posude
FIKSNI DIO (kn/mjesečno po posudi)*
PDV 25%
Ukupna cijena s PDV-om FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO - 1 PRAŽNJENJE (kn/pražnjenju)**
PDV 25%
Ukupna cijena s PDV-om VARIJABILNI DIO
120 litara
49,30
12,33
61,63
1,09
0,27
1,36
240 litara
73,10
18,28
91,38
1,61
0,40
2,01
1100 litara
291,55
72,89
364,44
6,43
1,61
8,04

* FIKSNI DIO - naplaćuje se mjesečno ovisno o volumenu posude

** VARIJABILNI DIO- naplaćuje se mjesečno prema broju pražnjenja (cijena za 1 pražnjenje za određeni volumen posude x broj pražnjenja mjesečno)

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana