Uvjeti za redovnu dostavu računa komunalnih usluga

24. srpnja 2012.


KORISNIK STE USLUGA VODOOPSKRBE, ODVODNJE ILI ODVOZA OTPADA, A RAČUNI VAM NE STIŽU REDOVNO MJESEČNO NA VAŠU ADRESU? MOLIMO DA PROČITATE OVE UPUTE I PREPORUKE:

UVJETI ZA REDOVNU DOSTAVU RAČUNA KOMUNALNIH USLUGA

  • ISPRAVNO IME I PREZIME KORISNIKA NA RAČUNU
  • ISPRAVNA ADRESA ODNOSNO NAZIV ULICE I KUĆNI BROJ
  • ISTAKNUTI ISPRAVNI KUĆNI BROJ NA OBJEKTU
  • DOSTUPNI POŠTANSKI SANDUČIĆ
  • ISTAKNUTO  PREZIME NA SANDUČIĆIMA U ZGRADAMA

 

ŠTO STE OBAVEZNI UČINITI DA VAM RAČUN UREDNO STIŽE NA VAŠU ADRESU?

  • PRIJAVITI PROMJENU KORISNIKA UKOLIKO JE NEISPRAVNO NAVEDEN NA RAČUNU
  • PRIJAVITI ISPRAVNU ADRESU UKOLIKO NA RAČUNU STOJI NEISPRAVNA ADRESA
  • PRIJAVITI PROMJENU NAZIVA ULICE I (ILI) KUĆNOG BROJA
  • ISTAKNUTI ISPRAVNI KUĆNI BROJ NA VAŠEM OBJEKTU
  • PRIBAVITI  POŠTANSKI SANDUČIĆ UKOLIKO GA NEMATE I MONTIRATI GA NA DOSTUPNOM MJESTU

 

OBAVEZE DOSTAVLJAČA RAČUNA

DOSTAVLJAČ RAČUNA, NEOVISNO DA LI JE DJELATNIK ZAPREŠIĆA d.o.o., HP-a ILI CITYEX-a DUŽAN JE UBACITI KUVERTU S RAČUNOM U SANDUČIĆ PRIPADAJUĆI ADRESI I KUĆNOM BROJU KOJI SU  NAVEDENI NA RAČUNU. DUŽAN JE UBACITI KOVERTU S ODREĐENIM  PREZIMENOM U SANDUČIĆ U ZGRADI ODGOVARAJUĆE ADRESE NA KOJEM JE ISTAKNUTO TO PREZIME.

DOSTAVLJAČ NIJE DUŽAN ISTRAŽIVATI NITI SE RASPITIVATI U SUSJEDSTVU GDJE BI MOGAO URUČITI KOVERTU NA KOJOJ JE NEPOSTOJEĆE PREZIME, NEPOSTOJEĆA ILI NEISPRAVNA ADRESA ILI KUĆNI BROJ ILI AKO NE POSTOJI POŠTANSKI SANDUČIĆ ILI JE NEDOSTUPAN. 

OBAVEZE VAŠE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

VAŠA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DUŽNA JE PRAVILNO OZNAČITI I ISTAKNUTI IMENA ULICA NA VAŠEM PODRUČJU.  

ZAPREŠIĆ d.o.o. NE MOŽE PREUZETI ODGOVORNOST ZA NEISPORUKU ILI NEREDOVITU ISPORUKU REDOVNIH MJESEČNIH RAČUNA KOMUNALNIH USLUGA UKOLIKO KORISNIK NIJE OSIGURAO UVJETE ZA ZAPRIMANJE TIH RAČUNA.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana