Farmaceutski spojevi u vodi nisu pronadeni

17. srpnja 2012.

Nastavno na analize vode iz vodocrpilišta Šibice koje su prema zahtjevu Zaprešića d.o.o. sačinjene u Inštitutu za varstvo okolja iz Maribora, a koje nisu pokazale prisutnost antibiotika u vodi, sačinjene su na uzorku od 11.travnja 2012. godine i dodatne kvalitativne analize vode iz bunara B-4 na prisustvo 350 farmaceutskih spojeva. Analize je prema LC-TOF-Screenings (Triple TOF 5600) metodi sačinio njemački instutut Zweckverband Landeswasserversorgung iz Stutgartta (Langenau) koji je specijaliziran za takve analize. Od 350 spojeva prisutnost njih 341 odmah je analizom potpuno isključeno, dok se za 9 spojeva ukazalo na potrebu dodatne kvantitativne analize, odnosno ispitivanje koncentracije prema referentnim standardima prije nego se isključi njihova prisutnost. To su bili slijedeći spojevi:


  • Buflomedil
  • Cyclandelat
  • Gemfibrozil
  • Irbesartan
  • Metamizole
  • Risperidon
  • Simvastatin
  • Spectinomycin
  • Trimethoprim

12. lipnja 2012. godine ponovno su uzeti uzorci vode iz bunara B-4, a spomenuti njemački institut je kvantitativnu analizu navedenih spojeva sačinio 14. lipnja 2012. godine. Rezultati provedenih analiza stavljeni su nam preko Inštituta za varstvo okolja iz Maribora na raspolaganje 12.srpnja 2012. godine. Za svih devet spojeva nalaz govori da nisu otkriveni (njemačka oznaka "nicht bestatigt").

Ove dodatne nalaze Zaprešić d.o.o. uputio je, kao i ranije nalaze Ministarstvu zdravlja i ostalim mjerodavnim institucijama radi ocjene stanja, te će iste analize za 350 farmaceutskih spojeva preko navedenog njemačkog instituta provoditi do daljnjega nekoliko puta godišnje.

Redovna zdravstvena ispravnost vode za piće obavlja se i nadalje u Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, a rezultati analiza u cjelosti ispunjavaju uvjete prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana