Saniranje divljih odlagališta

18. travnja 2012.

U sklopu projekta Remediasanus koji se financira u okviru Operativnog programa za prekograničnu suradnju IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013, na području Zaprešića sanirati će se 15 divljih odlagališta otpada. Natječaj za dobivanje ovog posla je raspisan prema pravilima EU, a Zaprešić d.o.o. kao najpovoljniji ponuđač izabran je za izvođenje sanacija. Ugovor o sanaciji potpisali su gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk i direktor Zaprešića d.o.o. Željko Majcen, a vrijednost ovog posla je preko milijun kuna. Cilj projekta Remediasanus je poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju divljih odlagališta, a napose je važno da će ova akcija imati i značaj za vodozaštitno područje Šibice, u okviru osiguranja kvalitete vode za piće.

Sanacija divljih odlagališta započela je krajem ožujka i trajati će oko dva mjeseca tijekom kojeg perioda će biti odvezeno nekoliko tisuća kubnih metara otpada koji se nalaze na divljim deponijama.


Već početkom same akcije, upravo na području vodozaštitnog područja uočeno je da se na očišćeno divlje odlagalište ponovno dovozi nova količina otpada, što znači da je to učestala praksa i da će se u tom smislu trebati pojačati kontrola, kako nadležnih komunalnih redara, tako i samih građana. Jednom zaprešičkom poduzetniku koji je uhvaćen "na djelu" pri čemu je došlo i do incidenta jer je poduzetnik napao djelatnika Zaprešića d.o.o., već slijedi kaznena prijava.


Cišcenje divljih deponija

Cišcenje divljih deponija

Samo odgovorno ponašanje svih građana, bilo privatnih osoba ili poduzetnika može dovesti do ostvarenja ciljeva koje projekt Remediasanus predviđa i za koji projekt su predviđena značajna sredstva. Koliko će dugo očišćene deponije ostati čiste, ovisi najviše o samim građanima.INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana