Voda za pice ispravna

02. travnja 2012.

Slijedom nedavnih medijskih napisa i televizijskih priloga o zagađenju vodotoka Gorjak i rijeke Save, odnosno vodocrpilišta Šibice iz čijih se bunara opskrbljuje vodom preko 120.000 ljudi, a zbog neodgovornog ponašanja Plive, Zaprešić d.o.o. poduzeo je dodatna istraživanja i zatražio analize od Instituta za javno zdravstvo iz Maribora. Njihovi stručnjaci su bili na nekoliko lokacija i uzeli uzorke iz naših bunara u Šibicama, iz rijeke Save, iz bunara na području tvornice Pliva, iz dva domaćinstva u blizini Plive, te iz piezometara na području između potoka Gorjak i vodocrpilišta Šibice, te sediment iz potoka Gorjak. Istovremeno, vodu su na analizu uzeli i stručnjaci iz Instituta Ruđer Bošković.

Analize su pokazale da nema prisutnosti antibiotika i da je voda ispravna za piće, a sve analize rađene su po puno strožim kriterijima nego što je uobičajeno.Sve nalaze i analize Zaprešić d.o.o. dostavio je nadležnom Ministarstvu zdravlja i ostalim mjerodavnim institucijama radi ocjene stanja. Redovna zdravstvena ispravnost vode za piće obavlja se i nadalje u Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, a rezultati analiza u cjelosti ispunjavaju uvjete prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana