Promjena cijena osnovnih komunalnih usluga

29. veljace 2012.

Od 1.ožujka 2012. godine, a sukladno izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 22 /12), mijenja se stopa poreza na dodanu vrijednost sa 23 na 25%. Istovremeno, stopa poreza na dodanu vrijednost za usluge vodoopskrbe i odvodnje mijenja se sa 23 na 10%. Zaprešić d.o.o. zbog navedenih promjena mijenja i cijene osnovnih komunalnih usluga – vodoopskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada, pri čemu se osnovne cijene (cijene bez poreza na dodanu vrijednost) neće mijenjati, već će biti promijenjena (povećana ili smanjena) cijena ovisno o tome da li se stopa poreza na dodanu vrijednost povećava ili smanjuje.

Promjene cijena vodoopskrbe za domaćinstva na ovaj način biti će slijedeće:

  • fiksni dio cijene vodoopskrbe smanjuje se za 1,97 kuna mjesečno
  • varijabilni dio cijene vodoopskrbe smanjuje se za 0,41 kunu po m3
  • fiksni dio cijene odvodnje smanjuje se za 0,72 kune mjesečno
  • varijabilni dio cijene odvodnje smanjuje se za 0,12 kuna po m3

Promjene cijena odvoza komunalnog otpada za domaćinstva biti će slijedeće (daje se primjer samo za najčešće korišteni volumen posuda):

  • cijena odvoza komunalnog otpada za kolektivno stanovanje povećava se za 0,76 kuna mjesečno
  • cijena odvoza komunalnog otpada iz posuda 120 l (jedan odvoz tjedno) povećava se za 0,90 kuna mjesečno
  • cijena odvoza komunalnog otpada iz posuda 120 l (dva odvoza tjedno) povećava se za 1,16 kuna mjesečno

Analize su pokazale da će mjesečni računi za osnovne komunalne usluge, ovisno o količini potrošnje vode i volumenu posude za otpad u prosjeku biti smanjeni za oko 4%.

Detaljni cjenici biti će objavljeni na našoj web stranici, a nove cijene primijeniti će se na računima za ožujak 2012. godine

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana