Održane sjednice NO i Skupštine Zaprešica d.o.o.

24. sijecnja 2012.

18.siječnja 2012. godine održana je 14.sjednica Nadzornog odbora i 26.sjednica Glavne skupštine Zaprešića d.o.o. Skupština je između ostalog raspravljala o rezultatima poslovanja za III.kvartal 2011. godine, kao i o procjeni rezultata poslovanja za 2011. godinu. Također je, a nakon provedene rasprave i na prijedlog direktora i NO društva donesen Plan poslovanja za 2012. godinu.
Skupština je na ovoj sjednici, a nakon izvješća direktora o poslovanju Zaprešića d.o.o. u petogodišnjem razdoblju od 2007.-2011. godine donijela odluku o razrješenju direktora zbog isteka mandata, te odluku o ponovnom imenovanju za mandatno razdoblje od pet godina.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana