Čipiranje posuda za komunalni otpad

9. rujna 2011.

Zaprešić d.o.o., a sukladno svojim programima razvoja, tijekom 2011. godine započeo je pripreme za prelazak na obračun odvoza i deponiranja komunalnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja posuda za otpad. U prvoj fazi u sva naša vozila za odvoz otpada ugrađeni su suvremeni uređaji s pripadajućim informatičkim programima za očitanje podataka s čipova koji će biti ugrađeni u posude za komunalni otpad.

U slijedećoj fazi prelaska na novi sistem obračuna, na sve posude za komunalni otpad s logom Zaprešića d.o.o. biti će ugrađeni čipovi za očitanje broja podizanja posuda. S obzirom da se radi o obimnom poslu, ugradnja čipova provoditi će se po pojedinim područjima na način da se postojeća posuda za otpad čipira na licu mjesta ili zamijeni sa posudom koja ima ugrađeni čip. Čipiranje ili zamjena posuda obavljati će se u dane kada je prema rasporedu predviđen odvoz otpada, pri čemu će se postojeća posuda nakon pražnjenja čipirati ili će na njeno mjesto biti stavljena posuda sa čipom. Na taj način korisnici neće niti jednog trenutka ostati bez posude za otpad. Da li će se postojeća posuda na licu mjesta čipirati ili će se zamijeniti čipiranom posudom ovisi o samom stanju posude, odnosno o najsvrsishodnijoj organizaciji samog posla.

Krajem mjeseca rujna započeti će čipiranje, odnosno zamjena postojećih posuda sa čipiranim posudama na području Grada Zaprešića, a trajati će sve dok se za cijelo područje Grada Zaprešića ne čipiraju sve posude, a što može potrajati i nekoliko mjeseci. Do okončanja čipiranja svih posuda obračun odvoza otpada obavljati će se na dosadašnji način, čipirane posude koriste se na isti način kao posude bez čipova, odnosno čipovi ne zahtijevaju promjenu u dosadašnjem načinu postupanja sa posudom.

Preporuča se korisnicima da do daljnjega iznose svoje posude za otpad u dane kada se prema rasporedu obavlja odvoz otpada, bez obzira da li u njima ima otpada ili ne, kako bi im postojeća posuda bila čipirana ili zamijenjena, jer će se područja čipiranja organizirati ovisno o broju korisnika po pojedinim područjima odnosno ulicama. Da im je posuda zamijenjena čipiranom posudom korisnici će moći uočiti po naljepnici na posudi, a koja sadrži adresu korisnika i barkod i koja se koristi za točnu distribuciju posuda po korisnicima.

O primjeni novog načina obračuna odvoza otpada prema broju podizanja posuda korisnici će biti obavješteni na vrijeme.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana