Odvoz kucnog otpada - Zaprešic

8. kolovoza 2011.

5. rujna (ponedjeljak) 2011.  - MO Jablanovec

8. rujna (srijeda ) 2011.  - MO Ivanec

12. rujna (ponedjeljak) 2011.  - Zaprešic, ulice:

M.Tita, Kolodvorska, Ruševlje, Klake, Nova ulica, Rakitovec I, II, III, i IV, Krapinska, P.Devcica, Zagorska, J.Ostreša,, I.Gregorica, Z.Vinceka, R.Bosaka, Dolenska, Pušcanska, Poljanicka, Trakošcanska, D.Kodrmana,, Krajacica, Fistrica, Svraca, M.Gupca, Bistranjska, Sljemenska, Jakšina, J.Jug, V.Nazora, Oborovska, Hrvatske mladeži.

19. rujna (ponedjeljak) 2011.  - Zaprešic, ulice:

J.b.Jelacica, S.Fabeka, Zabocka, Klanjecka, V.Novaka, B.Ribar, Ledine, Trg mladosti, A.Starcevica, A.B.Krcelica, Krušlina, Boranica, P.Štosa, D.Švajcara, Trg žrtava fašizma, P.Loncara, Obrubici, S.Ružica Hlaja, I.Vencla, J.Malekovica, Savska ul., I.Turkovica, M.Brašica, V.Prišcana, M.Gajšaka, R.Teofilovica, F.G.alijaševica, N.Kinka, Lozanciceva, K.Domagoja, I.Petrekovica, Tržna, Šestanova, Jurmanova.

26. rujna (ponedjeljak) 2011.  - Zaprešic, ulice:

Mokricka, Lužnicka, Lj.Vukotinovica, M.Ožegovica, Lj.Gaja, Brdovecka, Prigorska, Trg F.Tudman, M.Skurjenija, I.Mažuranica, Draškoviceva, J.Oršica, D.Demetra, F.Galovica, A.Šenoe, F.Livadica, M.Bogovica, V.Bukovca, O.Ivekovica, J.Racica, Rackog, J.Kosica, S.Vraza, D.Rakovca, V.Babukica, I.Kukuljevica, D.Domjanica, K.Š.?alskog, A.Kovacica, T.Ujevica, J.Kozarcanina, Grada Kaštela, Kiseljak, Kanadska, Al.?.Jelacica, Kalamiri, Kupljenska, Industrijska, Pojatenska, V.Vrh, M.Krleže, A.Mihanovica.

3. listopada (ponedjeljak) 2011.  - MO Šibice

Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju elektricnim i elektronickim uredajima i opremom (NN 74/07), takav otpad necemo odvoziti, a u njega spadaju: veliki kucanski uredaji: hladnjaci, zamrzivaci, perilice i sušilica rublja, perilice suda, štednjaci, elek.radijatori, termoakumulacijske peci, klima uredaji, TVprijemnici idr.el.otpad mase vece od 30 kg, mali kucanski uredaju: usisivaci, glacala, tosteri, idr.el.otpad mase do 30 kg, oprema informaticke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje za razonodu, rasvjetna oprema, elektricni i elektronicki alati(osim velikih nepokretnih industijskih alata), igracke, oprema za razonodu i športska oprema, medicinski uredaji (osim implantiranih uredaja), instrumenti za nadzor i upravljanje, samoposlužni aparati.


Ovlašteni koncesionari za skupljanje el.otpada jesu:

  • 1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J.Loncara15, besplatni tel.08000-204 (mase od 30kg i više)
  • 2. FLORA VTC Virovitica, besplatni tel.0800 444 110 (mase do 30kg)
  • 3. SPEKTRA MEDIA d.o.o., tel.098 307 999; 098 474 917
  • 4. CIAK d.o.o., Zagreb, besplatni tel.0800 0003 (skupljanje opasnog otpada od azbesta - salonit ploce i dr.)
  • INFORMACIJE I SAVJETI


    Golf restoran

    ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana