Prelazak na obracun zbrinjavanja otpada prema volumenu

1. travnja 2010.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu propisan je novi način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom. Za razliku od dosadašnjeg načina obračuna prema kvadraturi stambenog ili gospodarskog prostora, od 2010. godine uvodi se kao obavezni obračun na osnovu težine, volumena ili broja članova kućanstva.

Zaprešić d.o.o., kao isporučitelj usluge, na osnovu višemjesečnih provedenih terenskih i ostalih analiza koje su pokazale da je obračun na osnovu količina otpada izraženog kroz volumen najrealniji, proveo je zakonsku i propisanu proceduru rasprave i usvajanja novog načina obračuna i donošenja cjenika na nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave (Grad Zaprešić i općine), te je osigurao o svom trošku slijedeće:

  • Za individualno stanovanje, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 120 litara po kućanstvu, dovoljan broj posuda zapremine 120 litara, te posude zapremine 240 litara za individualna domaćinstva koja izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, sa označenim logotipom Zaprešića d.o.o.
  • Za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 80 litara po kućanstvu, dovoljan broj kontejnera zapremine 1100 litara, također označenih logotipom Zaprešića d.o.o.
  • Za gospodarstvo dovoljan broj posuda veličina 120, 240 i 1100 litara, ovisno o vrsti djelatnosti, odnosno potrebama
  • Za slučajeve povremene potrebe za dodatnim volumenom, vreće za smeće s logotipom Zaprešića d.o.o.koje će se moći kupiti na blagajni Zaprešića d.o.o., Pavla Lončara 2, te u nekim trgovinama mješovite robe
  • Dovoljan broj specijalnih vozila za odvoz komunalnog otpada koja uz određeni broj odvoza tjedno, mogu podići i isprazniti posude i kontejnere s logotipom Zaprešića d.o.o.

Novi način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom primjenjivati će se od 1. travnja 2010. godine, te će sukladno tome na računima komunalnih usluga za travanj troškovi biti iskazani na osnovu volumena umjesto dosadašnjeg načina prema kvadraturi korištenog prostora.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana