Nove cijene vodnih usluga

7. travnja 2011.

Na osnovu provedenih rasprava o novim cijenama vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje, te na osnovu dobivene prethodne suglasnosti jedinica lokalne samouprave sukladno Članku 207. Zakona o vodama (NN 153/09), Zaprešić d.o.o. donio je Odluku o cijeni vodnih usluga.

Nove cijene vodnih usluga u primjeni su od 1. svibnja 2011. godine, a objavljene su u našim cjenicima.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana