Čišćenje divljih deponija

28.04.2017

Zaprešić d.o.o. posljednjih dana aktivno se bavi čišćenjem tzv "divljih" deponija koje su se nedavno pojavile na nekim lokacijama u gradu. Molimo građane da se pridržavaju lokacija i termina odvoza glomaznog otpada objavljenog na našoj web stranici pod rubrikom "Informacije i savjeti", te da ne odlažu glomazni otpad na za to nepredviđena mjesta.

slika1slika2
slika1slika2
slika1

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana