Odvoz kucnog otpada - Bistra

1. travnja 2011.

Od 1. svibnja 2011. godine Zaprešić d.o.o. obavljat će uslugu odvoza i deponiranja kućnog otpada sa područja općine Bistra.

Tijekom mjeseca travnja stanovništvu na području Bistre bit će dostavljene posude s logom Zaprešića d.o.o., volumena 120, 240 ili 1100 litara.
Sve će posude sadržavati ugrađene čipove koji su jedan od preduvjeta za prelazak na obračun usluge odvoza i deponiranja kućnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja posuda u obračunskom razdoblju.
Tjedni raspored odvoza otpada na ovom području, za sada, ostaje nepromijenjen.

Za slučajeve povremene potrebe za dodatnim volumenom, osigurane su vreće za smeće s logotipom Zaprešića d.o.o. koje će se moći kupiti na blagajni Zaprešića d.o.o., Pavla Lončara 2, te u trgovinama:
- MORAD-COMMERCE d.o.o., Antuna Mihanovića 6, Bukovje
- IVETA MARKETING d.o.o., Severska 5, Poljanica Bistranjska
- ZAPREŠIĆANKA d.o.o., Donja Bistra
- ZAPREŠIĆANKA d.o.o., Novaki

Povremena dodatna količina komunalnog otpada preuzet će se samo ako se nalazi u vreći sa logotipom Zaprešić d.o.o.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana