Sastanak povjerenika i odgovornih osoba za otpad

17.02.2017.

Dana 16. veljače održan je radni sastanak rukovodstva Zaprešić d.o.o. i VIO Zaprešić d.o.o. na temu obaveza oko zbrinjavanja otpada, predvođen od strane povjerenice za otpad gđe N.Capuder te ostalih odgovornih osoba za otpad u oba društva. Obje firme vode posebnu brigu oko zaštite okoliša te pravilnog odvajanja i zbrinjavanja otpada na temelju ugovora s ovlaštenim sakupljačima pojedinih vrsta otpada. Kako svaka djelatnost (gospodarenje otpadom, održavanje javno-prometnih površina i tržnica, groblje, izgradnja, odvodnja, pročišćavanje, mehanička radiona) raspolaže raznim vrstama otpada, kako neopasnog tako i opasnog, na sastanku su se razmatrala postojeća rješenja zbrinjavanja otpada te su predložena neka nova rješenja za unaprjeđenje istog. Također, svi rukovodioci upoznati su sa obavezom dostave podataka u registar onečišćavanja okoliša do 31. ožujka za neopasni otpad u količinama većim od 20t i opasnog otpada u količinama većim od 500kg godišnje.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana