Obavijest o smanjenu cijena komunalnih i vodnih usluga

10. siječnja 2017.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike da se od 1.siječnja 2017. godine smanjuju cijene komunalnih i vodnih usluga i to:

- smanjuju se cijene usluga odvoza otpada smanjenjem stope pdv-a sa 25 na 13%
- smanjuje se cijena vodnih usluga za fizičke osobe – isporuka vode - u varijabilnom dijelu za 1,31 kunu po m3 smanjenjem naknade za razvoj pročistača sa 2,00 kune na 0,69 kuna po m3 isporučene vode
- smanjuje se cijena vodnih usluga za pravne osobe u varijabilnom dijelu za 0,89 kuna po m3 smanjenjem naknade za razvoj pročistača sa 3,00 kune na 2,11 kuna po m3.

Novi cjenici objavljeni su na našoj web stranici u rubrici Cijene. Nove cijene primijenjivati će se od obračuna komunalnih i vodnih usluga za siječanj 2017. godine.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana