Izvještaj o izvedenosti radova – Projekt EN 2.1.16-0050 - 29.08.2016.

 

Stanje izvedenosti radova projekta EN 2.1.16-0050 zaključno s datumom 29.8.2016. godine:


1. Kolektor radne zone-jug, I.etapa
- od ukupno 501,00 m izvedeno je 122,00 m kanalizacijskih cijevi Φ 1400 mm


2. Vodosprema Laduč-II.komora s rekonstrukcijom crpne stanice
-  izvršeno je 90% pripremnih radova
- izveden je široki iskop za potrebe izvođenja vodospreme te je izvršeno 40%
betonskih i armiranobetonskih radova


3. Izgradnja dijela sustava otpadnih voda Općine Brdovec (IV.etapa: naselja Prigorje Brdovečko, Laduč,Zdenci i Ključ)
- Laduč: 485,88 m kanala
- Prigorje Brdovečko: 75,00 m kanala
- Ključ: 498,99 m kanala
- Zdenci: radovi još nisu započeli


4. Izgradnja fekalne kanalizacije u Općini Bistra (Podgorska ul.,Poljanička ul, Brezovačka
ul .i Juričkova ulica)
- u tijeku su pripremni radovi

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana