Odvoz glomaznog otpada u 2016. godini

14. ožujka 2016.

Obavještavamo naše korisnike da Zaprešić d.o.o. 04.04.2016, ponedjeljak, započinje započinje sa odvozom glomaznog na području općina na kojima obavlja usluge zbrinjavanje otpada kao i na području okolnih naselja Grda Zaprešića.
Kao i prošle godine, odvoz glomaznog otpada funkcionirati će po principu tzv. mobilnih reciklažnih dvorišta, odnosno na način da će građani svoj glomazni otpad dovoziti na određene dane na određena mjesta.
Građanima će na svakom punktu biti na raspolaganju četiri kontejnera, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati, a otpad će se sortirati na licu mjesta uz pomoć i nadzor naših djelatnika.
Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom nalazi se u rubrici Savjeti potrošačima, pod rednim brojem 17.


Raspored odvoza glomaznog otpada po područjima:

1. Općina Brdovec

2. Općina Marija Gorica

3. Općina Dubravica

4. Općina Pušća

5. Općina Luka

6. Zaprešićka naselja


Odvoz glomaznog otpada u Gradu Zaprešiću i na području općine Bistra planiran je u 09.mjesecu 2016.godine.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana