Odvoz otpada u dane blagdana

07. prosinca 2015.

  • odvoz komunalnog otpada, papira i plastike koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Božić 25.prosinca (petak) 2015. godine, obavit će se 26.prosinca (subota) 2015. godine,

  • odvoz komunalnog otpada, papira i plastike koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Novu godinu 01.siječnja (petak) 2016. godine,obavit će se 02.siječnja (subota) 2016. godine

  • INFORMACIJE I SAVJETI


    Golf restoran

    ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana