Odvoz otpada na dane državnih praznika i blagdana u lipnju 2015. godine

01.06.2015.

Obavještavaju se građani –korisnici zbrinjavanja otpada na području Grada Zaprešića i općina Brdovec, Pušća, Bistra, Marija Gorica, Dubravica i Luka da će se odvoz komunalnog i selektivnog otpada na dane:

04. 06. Tijelovo - Četvrtak
22. 06. Dan antifašističke borbe - Ponedjeljak
25. 06. Dan državnosti – Četvrtak

odvijati po redovnom rasporedu.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana