PROMJENE U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- primjena od 1. svibnja 2015. godine -

27.04.2015.

1. PODRUČJE GRADA ZAPREŠIĆA – DVA ODVOZA TJEDNO

ZAPREŠIĆ d.o.o. obavještava korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Grada Zaprešića kojima se dva puta tjedno odvozi komunalni otpad (crne posude) da će se odvoz i zbrinjavanje te vrste otpada od 1. svibnja 2015. godine obavljati JEDNOM TJEDNO.
Ukida se sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u dan doasadašnjeg drugog odvoza u tjednu, te će se odvoz obavljati u dan dosadašnjeg prvog odvoza u tjednu.


Obrazloženje:

Svako domaćinstvo opskrbljeno je posudom za odlaganje mješovitog komunalnog otpada, posudom za odlaganje papirnatog otpada i posudom za odlaganje plastičnog otpada.
Tijekom 2014.godine, ZAPREŠIĆ d.o.o. napravio je 50-ak zelenih otoka na područja Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Pušća, Luka i Dubravica. Zeleni otok je mjesto na javnoj površini gdje su smještani spremnici za selektivno prikupljanje otpada. Zaprešić d.o.o. oformio je zelene otoke sa po 5 posuda za selektivno odlaganje otpada i to: staklo, plastika, papir, bio otpad i tekstil.
Zeleni otoci, naravno, uz posude koje građani imaju kod kuće, omogućavaju i olakšavaju selekciju otpada.
Obzirom na činjenicu da se otpad selektira, ZAPREŠIĆ d.o.o. proveo je, temeljem evidencije broja pražnjenja posuda za odlaganje mješovitog komunalnog otpada, a koja se provodi temeljem ugrađenih čipova u posude za odlaganje otpada, analizu koja je pokazala da se smanjuje potreba za odvozom mješovitog komunalnog otpada.
Konkretno, analiza je pokazala da se prosječan broj pražnjenja posuda za odlaganje mješovitog komunalnog otpada u gradu Zaprešiću smanjio na četiri puta mjesečno. Ista analiza, pokazala je da se prosječan broj pražnjenja mješovitog komunalnog otpada u Općinama na kojima ZAPREŠIĆ d.o.o. sakuplja otpad, smanjio na 2,5 pražnjenja mjesečno.
Sve navedeno, ukazuje na činjenicu da se program selektiranja otpada koji je ZAPREŠIĆ d.o.o. počeo provoditi još 2013. godine uspješno provodi te da se smanjuju količine mješovitog komunalnog otpada. ZAPREŠIĆ d.o.o. obveznik je dostave podataka o količinama otpada Agenciji za zaštitu okoliša (AZO) – iz usporedba količina mješovitog komunalnog otpada u 2013. i 2014.godini, vidljivo je da se količina mješovitog komunalnog otpada odloženog na deponiji znatno smanjila u 2014. godini. U 2013.godini odloženo je 12.114,39 tona mješovitog komunalnog otpada, dok je u 2014.godini odloženo 9.150,39 tona.

2. PODRUČJE OPĆINE BISTRA

Od 1. svibnja 2015. godine mijenja se raspored termin sakupljanja i odvoza komunalnog otpada za slijedeća područja: - Donja Bistra: umjesto ponedjeljka sakupljanje i odvoz će se obavljati u PETAK
- Gornja Bistra – Oborovo: umjesto utorka sakupljanje i odvoz će se obavljati u ČETVRTAK
- Poljanica Bistranska: umjesto srijede sakupljanje i odvoz će se obavljati u PETAK

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana