OBAVIJEST – SVIM KORISNICIMA VODNIH USLUGA

Obavještavamo sve korisnike vodnih usluga na vodoopskrbnom području Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. da su jedinice lokalne samouprave donijele odluke o uvođenju naknade za razvoj prema količini isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe i to:


Za korisnike u stambenim prostorima:

  • 1,62 kune po m3 isporučene vode – za razvoj javne vodoopskrbe
  • 0,40 kuna po m3 isporučene vode – za razvoj javne mreže odvodnje
  • 2,00 kune po m3 isporučene vode – za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Za korisnike u poslovnim prostorima:

  • 1,62 kune po m3 isporučene vode – za razvoj javne vodoopskrbe
  • 0,40 kuna po m3 isporučene vode – za razvoj javne mreže odvodnje
  • 3,00 kune po m3 isporučene vode – za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Za korisnike tehnološke vode iz industrijskih zdenaca koja se ispušta u komunalne vodne građevine javne odvodnje osnovica za obračun naknade za razvoj javne mreže odvodnje i za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je ispuštena količina otpadne vode u komunalne vodne građevine javne odvodnje.


Naknadu za razvoj korisnicima obračunava i naplaćuje isporučitelj Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. putem računa za vodne usluge, na kojima se posebno iskazuje.

Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u rokovima u kojima su dužni plaćati cijenu vodne usluge.
Naknada za razvoj ne podliježe obavezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknada za razvoj obavljaju jedinice lokalne samouprave koje su donijele odluke o naknadi za razvoj.


Prema ovim odlukama nema promjena u visini i načinu obračuna naknade za razvoj vodoopskrbe, dok se promjena odnosi na obračun naknade za razvoj odvodnje čija visina nije promijenjena, ali koja se više ne obračunava samo korisnicima usluge odvodnje, nego svim korisnicima vodoopskrbe. Također, uvodi se nova naknada za razvoj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koja se obračunava svim korisnicima vodoopskrbe, kao i korisnicima odvodnje vode iz industrijskih zdenaca.

Obračun naknade za razvoj prema ovim odlukama jedinica lokalne samouprave započinje s obračunom vodnih usluga za mjesec prosinac 2014. godine.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana