Počela dostava brošura o selektiranju otpada

25.09.2014.

Kako bi svim svojim korisnicima pružio sve potrebne informacije o selektiranju otpada, a sa ciljem da se sve usluge koje će korisnicima biti na raspolaganju koriste na najbolji način, Zaprešić d.o.o. pripremio je i izdao posebnu brošuru pod nazivom "Kad i kam se koje smeće meće!?"


Obavještavamo sve naše korisnike da je distribucija brošura započela, te će brošure besplatno biti dodijeljene svim korisnicima komunalnih usluga na području Grada Zaprešića i Općina Brdovec, Bistra, Pušća, Marija Gorica, Dubravica i Luka. Brošure će dijeliti naši djelatnici na odvozu otpada, u dane kada odvoze otpad na određenom području. Po potrebi će se distribucija brošura organizirati i subotom, a za stanare u zgradama dodjela brošura biti će posebno organizirana. Predviđa se da će dodjela brošura biti završena u roku desetak dana, a brošure će nakon toga biti na raspolaganju i u sjedištu Zaprešića d.o.o., za sve one korisnike koji iz nekog razloga brošuru ne dobiju pri redovnoj dodjeli.


Molimo naše korisnike da obrate pažnju na dostavljene brošure. Ne radi se reklamnom, nego o edukativnom materijalu u kojem su sadržane korisne informacije o selektiranju otpada, rasporedu odvoza selektiranog otpada, zelenim otocima i druge korisne upute.


Odvojite svoje vrijeme, pročitajte brošuru i spremite je na vidljivo mjesto u Vašem domu, jer će Vam sigurno zatrebati i kasnije!

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana