Obavljeni kontrolni auditi za funkcioniranje HACCP sustava

16. ožujka 2010.

Tijekom veljače i ožujka, u Zaprešiću d.o.o. obavljeni su nadzorni HACCP auditi od strane vanjske cerifikacijske kuće, kojima je potvrđeno uspješno provođenje HACCP sustava u proizvodnji vode na vodocrpilištu Šibice, te u restoranu Golf centra Novi Dvori.

HACCP sustav uspostavljen je 2009. godine, a značenje te potvrde očituje se kroz priznanje za kvalitetno i pravilno upravljanje i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i namirnica koje se koriste u procesu proizvodnje hrane i pića.

HACCP koncepcija kontrole već je ozakonjena u mnogim zemljama te je postala jedna od temeljnih zahtjeva za izlazak na europsko tržište, a Zakonom o hrani (NN 46/07, čl.51.) i Pravilnikom o higijeni hrane (NN 99/07, 27/08, čl.5.)

HACCP sustav uključen je i u hrvatsko zakonodavstvo. Dobivanjem certifikata za uspješnu implementaciju HACCP sustava te njegovim potvrđivanjem kroz nadzorne audite, Zaprešić d.o.o. uvršten je među ostale hrvatske tvrtke koje su do sada ispunile rigorozne zdravstveno – higijenske standarde, koje moraju ispuniti svi hrvatski proizvođači i trgovci prehrambenim proizvodima prije ulaska Hrvatske u EU.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana