Kako zatražiti kopiju računa komunalnih usluga?

Iz nekog razloga niste zaprimili račun za komunalne usluge i želite da Vam se izda i dostavi kopija računa? Da bi Vam dostavili kopiju računa potrebno je uputiti zahtjev našem odjelu obračuna i naplate komunalnih usluga. U zahtjevu je obavezno potrebno navesti:

  • Korisničku šifru, ime i prezime korisnika i OIB
  • Mjesec i godina za koji se traži izdavanje kopije računa
  • Adresu ili e-mail adresu na koju tražite da Vam se kopija računa dostavi

Zahtjevima za izdavanje kopija računa bez gore navedenih podataka neće se moći udovoljiti.

Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adresu Zaprešić d.o.o., Odjel obračuna i naplate komunalnih usluga, 10290 Zaprešić, Zelengaj 15, na telefon 3310-315 ili na e-mail bbranjug@komunalno-zapresic.hr.
Također, zahtjev možete podnijeti i usmeno, na našem šalteru informacija, Zelengaj 15 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati), gdje će Vam kopija računa biti odmah izdana. Za izdavanje na šalteru potrebna Vam je također korisnička šifra, ime i prezime korisnika i OIB.
Moguće je zatražiti kopiju računa izdanog samo do godine dana unatrag, a izdavanje i slanje kopije računa je besplatno, odnosno ta usluga se posebno ne naplaćuje.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana