Obustava usluge vodoopskrbe

Obustava usluga vodoopskrbe krajnja je mjera koja se poduzima prema korisnicima koji imaju višemjesečno dugovanje i koji mjesecima ne plaćaju uslugu vodoopskrbe, te imaju visoki redovni dug, a najčešće i dugovanje po ovrhama koje se u duljem vremenskom periodu ne podmiruju. Na računima komunalnih usluga redovito je iskazano stanje dugovanja uz poziv da se dugovanje podmiri i opomenu da zbog dugovanja može biti poduzeta i mjera obustave usluge vodoopskrbe.

Obustava usluge vodoopskrbe provodi se skidanjem vodomjera u vodomjernom oknu od strane ekipe vodoinstalatera koja izlazi na teren prema ispostavljenom nalogu za isključenje.

Da bi usluga vodoopskrbe bila ponovno uspostavljena potrebno je podmiriti cjelokupni dug.

Informaciju o ukupnom dugovanju (iako je ono iskazano i na računima komunalnih usluga) moguće je dobiti na telefon odjela za obračun i naplatu komunalnih usluga 3314395, a uvid u stanje dugovanja po mjesecima, odnosno knjigovodstvenu karticu moguće je dobiti na šalteru informacija u Pavla Lončara 2. Dugovanje se može podmiriti u svakoj banci, na pošti ili u FINI, a također i na našoj blagajni. Na našoj blagajni dugovanje se može podmiriti i putem kreditnih kartica ukoliko korisnik njima raspolaže.

Nakon podmirenja duga potrebno je platiti i troškove skidanja i ponovnog priključenja vodomjera. O ovim troškovima moguće je dobiti informaciju u službi vodoopskrbe na Trgu žrtava fašizma 8, odnosno na telefon vodoopskrbe 3353510. Ponovna usluga vodoopskrbe biti će uspostavljena nakon podmirenja tih troškova. Kako bi izbjegli ovu krajnju mjeru, te dodatne troškove oko ponovnog priključenja, pozivamo sve korisnike da redovno podmiruju svoja dugovanja, a eventualna kašnjenja svedu na najmanju moguću mjeru.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana