Sprečavanje nekontrolirane potrošnje vode

1. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući), bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije.
Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li indikator potrošnje ( zvjezdica na vodomjeru ) miruje. Ako miruje, znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač ga mora pronaći i otkloniti o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na mjerenom dijelu vodovodne instalacije koja je u sustavu održavanja potrošača.
Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje s cijenom daje financijski gubitak.
2. Preporučujemo da potrošači, odnosno vlasnici nekretnina (u kojima stalno ili povremeno borave), koje su spojene na javnu vodoopskrbnu mrežu prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu), zatvore dotok vode na drugom ventilu (iza vodomjera) u vodomjernom oknu.
3. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem i smrzavanjem vodomjera može doći do nekontroliranog istjecanja vode i znatnih materijalnih šteta.
4. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.
5. Obavijestite nas ako uočite bilo kakvo istjecanje vode u priključnom oknu ili oštećenje vodomjera.
6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Regulator tlaka iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač, odnosno serviser odabran od strane potrošača, a mora biti ugrađen na mjerenom dijelu vodovodne instalacije iza vodomjera.
7. Održavanje vodomjernog okna, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Zaprešić d.o.o. treba biti osiguran pristup do vodomjera. Zaključavanje vodomjernih okana kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana