PLAĆANJE RAČUNA PUTEM UPLATNICE

Na svim računima vodoopskrbe i komunalnih usluga koji su ispostavljeni fizičkim osobama, nalaze se priložene UPLATNICE. Priložene uplatnice NISU račun, već su pomoćno sredstvo korisnicima kod plaćanja obaveze iskazane na računu. Priložena uplatnica sadrži sve elemente računa koji su potrebni za plaćanje, neovisno o načinu plaćanja, a koji su programski preslikani odnosno ugrađeni i u bar- kod na uplatnici.
Kod korištenja uplatnice na šalterima banaka, pošte, FINE, na našim blagajnama te u nekim trgovačkim centrima uplatnica se putem bar- koda DIREKTNIM UČITAVANJEM unosi u sustav, te nisu potrebna (niti dozvoljena) nikakva dodatna upisivanja u sustavu, niti promjene u odnosu na uplatnicu. To osigurava ispravno povezivanje uplate s obavezom korisnika po ispostavljenom računu.
Kod plaćanja putem internet bankarstva korisnik mora voditi računa da TOČNO i potpuno upiše slijedeće elemente:

  • račun (IBAN) izdavatelja računa, odnosno  primatelja uplate (pri čemu internet bankarstvo – banka osigurava mogućnost provjere računa primatelja)
  • model plaćanja
  • poziv na broj

Ukoliko korisnik unese netočno neki od navedenih elemenata, neće biti moguće provesti plaćanje.
Napominjemo da se najveći broj reklamacija da se uplata nije mogla provesti dešava zbog krivo upisanih podataka kod plaćanja. Mnogi korisnici internet bankarstva koriste predloške, pa ne provjeravaju model plaćanja i poziv na broj na uplatnici, već improviziraju (mijenjaju model ili poziv na broj) dok im uplata ne prođe – to nije ispravno, jer ta i takva uplata neće biti direktno povezana s obavezom.  Sređivanje i povezivanje takvih uplata iziskuje dodatno (ručno) usklađenje, što može izazvati i neispravno iskazivanje dugovanja na slijedećem računu, odnosno sve dok se takva nepovezana uplata ne identificira i ne poveže s obavezom.
Obavezno je  stoga kod plaćanja računa internet bankarstvom upisati točno (osim IBAN-a primatelja) model plaćanja i poziv na broj kako su navedeni na uplatnici priloženoj uz račun.
Kao dodatnu informaciju navodimo da je za plaćanje vodoopskrbe i komunalnih usluga od 2017. uveden MODEL PLAĆANJA  01, a  POZIV NA BROJ sadrži uvijek šifru partnera (ne mijenja se) -  godinu i mjesec (mijenja se) - kontrolni broj (mijenja se). Kod unosa podataka za plaćanje, kao i kod korištenja predložaka potrebno je o tome voditi računa.
ZAHVALJUJEMO SVIM KORISNICIMA KOJI ISPRAVNO KORISTE UPLATNICE JER NA TAJ NAČIN OSIGURAVAJU ISPRAVNU EVIDENCIJU I POVEZIVANJE SVOJIH UPLATA S OBAVEZAMA PO RAČUNIMA ZA VODOOPSKRBU I KOMUNALNE USLUGE!

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana