Što je PREPLATA po računima i kako je riješiti?

Na svakom mjesečnom računu komunalnih ili vodnih usluga iskazano je stanje dugovanja ili PREPLATE.  Do preplate dolazi ukoliko korisnik uplati veći iznos od svog dugovanja po računu, što je odmah iskazano kao PREPLATA na slijedećem mjesečnom računu komunalnih ili vodnih usluga. Takva preplata stoji otvorena  dok se ne riješi njezin status, te do trenutka rješavanja nema utjecaja na slijedeće račune i njihovo podmirenje.


Preplata je novac korisnika i jedino korisnik može odlučiti i reći izdavatelju računa što s tim novcem učiniti. Preplatu je moguće riješiti na nekoliko načina:
-zatražiti povrat preplaćenog novca
-zatražiti da se preplatom zatvori  slijedeći račun (ili dio računa), te za iznos preplate sam umanjiti uplatu po slijedećem računu (umanjiti iznos iskazan na virmanu)


Povrat preplaćenog novca korisnik će dobiti u roku dan-dva od postavljanja takvog zahtjeva na svoj tekući račun čiju kopiju bankovne kartice mora priložiti uz zahtjev. Zahtjev se predaje Odjelu obračuna i naplate komunalnih usluga (osobno, faksom ili e-mailom).


Zatvaranje slijedećeg računa ili dijela računa korištenjem preplate, korisnik treba dogovoriti s Odjelom obračuna i naplate komunalnih usluga, te umanjiti uplatu po slijedećem računu za iznos preplate (neovisno što će iznos za cijeli budući račun biti iskazan na virmanskom odresku).


Do preplate dolazi zbog pogrešne uplate korisnika, bilo da nepažnjom poveća iznos iskazan na računu, bilo da pogreškom plati račun za neke druge usluge na račun Zaprešića d.o.o. ili Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.. Obaveza je izdavatelja računa obavijestiti korisnika o preplati, a koja obavijest se u slučaju preplate nalazi na prvom slijedećem računu, a korisnik je u obavezi obavijestiti izdavatelja računa što želi s tom preplatom učiniti.


Sve dok se korisnik ne izjasni što učiniti s njegovom preplatom, preplata ostaje otvorena. Zaprešić d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. neće  raspolagati preplatom odnosno prema svom nahođenju zatvarati buduće račune, niti pozivati i upozoravati dodatno korisnika da ima preplatu. Korisnik ima pravo na povrat novca neovisno što je do preplate došlo njegovom pogreškom, no to treba zatražiti uz prilaganje potrebne dokumentacije. Ako ne želi povrat novca može dogovoriti zatvaranje budućeg računa, uz obavezu da sam umanji plaćanje buduće iskazane obaveze  za iznos preplate. Izdavatelj računa nije u obavezi izdati novi virman za umanjenu obavezu.


U slučaju da korisnik ne poduzme mjere za rješavanje preplate do koje je došlo njegovom krivnjom, sve potencijalne reklamacije vezane uz otvorenu preplatu u smislu traženja kamata za preplatu od strane korisnika, reklamacije obračuna kamata za kašnjenje u plaćanju računa uz otvorenu preplatu i slično, neće se moći uvažiti.


Sve dogovore oko rješavanja preplate moguće je osim osobnim dolaskom provesti  i telefonski (kontakt telefoni nalaze se na web stranici u rubrici Kontakti) ili putem e-maila vodovod@komunalno-zapresic.hr  za račune vodnih usluga, odnosno zsluzbe@komunalno-zapresic.hr  za račune odvoza i zbrinjavanja otpada.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana