Uvjeti za redovnu dostavu računa komunalnih usluga

Korisnik ste usluga vodoopskrbe, odvodnje ili odvoza komunalnog otpada, a računi vam ne stižu redovno mjesečno na vašu adresu? Molimo da pročitate ove upute i preporuke:


1. Uvjeti za redovnu dostavu računa komunalnih usluga

 • Ispravno ime i prezime korisnika na računu
 • Ispravna adresa, odnosno naziv mjesta, ulice i kućni broj na vašem računu
 • Ispravni poštanski broj vaše pošte na vašem računu
 • Istaknuti ispravni kućni broj na vašem objektu
 • Dostupni poštanski sandučić uz vaš objekt
 • Istaknuto ispravno ime i prezime na sandučićima u zgradama

 • 2. Što ste obavezni učiniti da vam računi uredno stižu na vašu adresu?

 • Prijaviti promjenu korisnika ukoliko je neispravno naveden na računu
 • Prijaviti ispravnu adresu ukoliko na računu stoji neispravna adresa
 • Prijaviti promjenu naziva vaše ulice i (ili) kućnog broja
 • Istaknuti ispravni kućni broj na vidljivom mjestu na vašem objektu
 • Pribaviti poštanski sandučić ukoliko ga nemate i montirati ga na dostupnom mjestu

 • 3. Koje su obaveze dostavljača računa?
  Dostavljač računa, neovisno da li je djelatnik Zaprešića d.o.o., Hrvatske pošte ili Cityex-a, dužan je ubaciti kuvertu s računom u sandučić pripadajući adresi i kućnom broju koji su navedeni na računu, odnosno dužan je ubaciti kuvertu s određenim prezimenom u sandučić s tim prezimenom u zgradi odgovarajuće adrese koja se nalazi na računu.
  Dostavljač nije dužan istraživati niti se raspitivati u susjedstvu gdje bi mogao uručiti račun na kojem je nepostojeće prezime, nepostojeća ili neispravna adresa ili kućni broj, te ako ne postoji poštanski sandučić ili je dostavljaču nedostupan.  4. Obaveze vaše jedinice lokalne samouprave
  Vaša jedinica lokalne samouprave dužna je pravilno označiti i istaknuti imena ulica na vašem području  ZAPREŠIĆ d.o.o. NE MOŽE PREUZETI ODGOVORNOST ZA NEISPORUKU ILI NEREDOVITU ISPORUKU REDOVNIH MJESEČNIH RAČUNA KOMUNALNIH USLUGA UKOLIKO KORISNIK NIJE OSIGURAO UVJETE ZA ZAPRIMANJE TIH RAČUNA.

  INFORMACIJE I SAVJETI


  Golf restoran

  ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana