Raspored odvoza plastike i papira

U tijeku je dodjela žutih posuda za plastiku. Upute o tome što se može odlagati u žute posude za plastiku nalaze se pod rednim brojem 15.

Odvoz papira iz plavih posuda i vreća i odvoz plastike iz žutih posuda predviđen je jednom mjesečno. Posude će u dane odvoza biti potrebno iznijeti do 7 sati ujutro. Posude za plastiku i papir, kao i odvoz neće se posebno naplaćivati.


RASPORED ODVOZA PLASTIKE I PAPIRA


Brošura o selektiranju otpada, zelenim otocima i druge korisne upute.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana