PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA

(Zakon o zaštiti potrošača, NN 41/14)

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
FAX: 3310524
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
FAX: 3310356
e-mail: vodovod@komunalno-zapresic.hr

POTROŠAČ MOŽE PODNIJETI PISANI PRIGOVOR NA SLIJEDEĆI NAČIN:

 • Osobno predajom pisanog prigovora na urudžbiranje u sobi broj 1
 • Poštom na adresu sjedišta poduzeća
 • Putem faksa
 • Putem e-maila

 • Na pisani prigovor potrošaču će od strane stručnih službi poduzeća biti odgovoreno pisanim putem u roku 15 dana.


  Ukoliko potrošač smatra da su dobivenim odgovorom povrijeđena njegova prava kao potrošača, može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača . Reklamacija se podnosi u pisanom obliku na adresu poduzeća, sa naznakom – Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača. U roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije potrošač će dobiti odgovor.


  Sa radom Povjerenstva za zaštitu potrošača možete se upoznati ovdje:

 • Zaprešić d.o.o.

 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

 • Nastavno potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak sukladno Zakonu o općem upravnom postupku koji se odnosi na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.

  INFORMACIJE I SAVJETI


  Golf restoran

  ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana