Raspored ovoza glomaznog otpada u 2017. godini


Zaprešić d.o.o. početkom travnja 2017. godine započinje sa odvozom glomaznog (krupnog) otpada na području općina na kojima obavlja usluge zbrinjavanje otpada kao i na području okolnih naselja Grada Zaprešića.
Odvoz glomaznog otpada predviđen je na način da građani glomazni otpad dovoze u određene dane na određena mjesta (tzv. mobilna reciklažna dvorišta). Na svakom punktu biti će određeni broj kontejnera i otpad će se sortirati na licu mjesta. Kontejneri će biti na raspolaganju građanima od 07:00 do 18:00 sati i pod nadzorom naših djelatnika.


Odvoz glomaznog otpada u Gradu Zaprešiću i na području općine Bistra planiran je u 09.mjesecu 2017.godine.


1. Općina Brdovec


2. Općina Marija Gorica


3. Općina Dubravica


4. Općina Pušća


5. Općina Luka


6. Zaprešićka naselja


Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom nalazi se u rubrici Savjeti potrošačima, pod rednim brojem 17.

 

U krupni otpad iz kućanstava ne spada i neće se preuzimati:

  • Građevinski otpad –  betonski blokovi, cigle, crijepovi, šindra, salonit, šuta i slično
  • Akumulatori
  • EE otpad – štednjaci, hladnjaci, perilice, TV i ostala EE oprema i uređaji (uređaji koji sadrže elektrokomponente)

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana