PROMJENA KORISNIČKIH PODATAKA


Korisnici usluga vodoopskrbe i odvodnje i zbrinjavanja otpada dužni su svaku promjenu ili dopunu korisničkih podataka odmah dojaviti isporučitelju usluga Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. odnosno Zaprešiću d.o.o. Pod korisničkim podacima koje je korisnik u obavezi dati isporučitelju i koje mora sadržavati svaka korisnička šifra 1 podrazumijevaju se slijedeći podaci:

  • prezime i ime korisnika
  • OIB korisnika
  • adresa potrošačkog mjesta
  • adresa dostave računa

Promjena korisničkih podataka može uslijediti radi promjene imena ili prezimena, promjene vlasništva (kupoprodaja,nasljeđivanje) ili sklapanja ugovora o najmu, te zbog promjene naziva ulice ili kućnog broja potrošačkog mjesta ili adrese dostave računa (ukoliko se razlikuje od adrese potrošačkog mjesta). Ime, prezime i adresa moraju odgovarati podacima na važećoj osobnoj iskaznici. Dopuna korisničkih podataka potrebna je ukoliko su za neku korisničku šifru nepotpuni korisnički podaci, odnosno ako neki od korisničkih podataka nedostaje(najčešće OIB i vezano uz to prezime i ime djelomično neispravno).


Korisnički podaci istaknuti su na svakom ispostavljenom računu, te je korisnik u obavezi prekontrolirati ih i po potrebi dopunu ili promjenu odmah dojaviti isporučitelju usluge.


Promjena korisničkih podataka obavlja se osobnim dolaskom korisnika u naše sjedište, Zaprešić, Zelengaj 15, na šalter informacija i reklamacija u vremenu od 8 do 13 sati (pauza od 11 do 11,30) svaki dan od ponedjeljka do petka, gdje se ispunjava i potpisuje upitnik (prijavnica) o promjeni korisničkih podataka, te se prilaže potrebna dokumentacija. Ovisno o nastaloj promjeni prilaže se vlasnički list, ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o najmu i sl. Korisnik prilaže i kopiju osobne iskaznice, te potvrdu o OIB-u. Kopiranje originalnih dokumenata besplatno se može obaviti na licu mjesta.
Iznimno, prijavu promjene korisničkih podataka i dostavu dokumentacije moguće je, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, obaviti i poštom odnosno putem e-maila i to samo ukoliko se korisnik o tome unaprijed telefonom dogovori s djelatnicom koja radi na promjeni korisničkih podataka. U tom slučaju dobiti će i upute koju dokumentaciju i na koju adresu ili e-mail može tu dokumentaciju dostaviti.


Dopuna korisničkih podataka najčešće se odnosi na nedostajući OIB, a koji su korisnici u obavezi dati isporučitelju javnih usluga Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. odnosno Zaprešiću d.o.o. koji su prema Zakonu o OIB-u korisnici OIB-a. Dostavu OIB-a (ukoliko su ostali korisnički podaci ispravni i potpuni) moguće je obaviti i putem pošte, faksa ili e-maila, slanjem kopije potvrde o OIB-u, sa obaveznom naznakom za koju korisničku šifru se OIB dostavlja.


Prije dopune ili promjene korisničkih podataka korisnik se može o dokumentaciji potrebnoj za dopunu ili promjenu informirati na telefon 3353-510.

                              
1 Korisnička šifra istaknuta je na svakom računu komunalnih usluga i jedinstvena je za usluge vodoopskrbe i odvodnje i zbrinjavanja otpada
  

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana