Kako ostvariti olakšice u cijeni vodoopskrbe za socijalno ugrožene građane?

Mnogi građani s područja Grada Zaprešića i okolnih općina obraćaju nam se sa zamolbama i zahtjevima za razne olakšice u dogovanjima za komunalne usluge, a na osnovu svog socijalnog ili zdravstvenog statusa. Zaprešić d.o.o. ne može i nije ovlašten utvrđivati status svojih korisnika u smislu socijalne ugroženosti, već se za ta pitanja građani trebaju obratiti svojoj jedinici lokalne samouprave, koja će ukoliko za to postoje elementi , svojim aktom utvrditi status socijalno ugrožene osobe odnosno obitelji, te o tome doneseni akt dostaviti Zaprešiću d.o.o. na provedbu.


Olakšice koje socijalno ugrožene osobe, odnosno obitelji mogu koristiti pri obračunu komunalnih usluga odnose se isključivo na umanjenu cijenu vodoopskrbe i to na način kako je sukladno zakonskim propisima navedeno u Odluci o cijeni vodnih usluga , u Članku 7. koji glasi:


"Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani utvrđuje se u visini od 60% cijene utvrđene tarifom, a za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe domaćinstva.
Količina vode nužne za osnovne potrebe domaćinstva iznosi 2 m3 po članu domaćinstva mjesečno.
Socijalno ugrožene građane, kao i broj članova domaćinstva socijalno ugroženih građana utvrđuju jedinice lokalne samouprave svojim aktom.


Jedinica lokalne samouprave u obavezi je Zaprešiću d.o.o. nadoknaditi razliku u cijeni usluge javne vodoopskrbe za socijalno ugrožene građane koje utvrdi svojim aktom, a na osnovu tromjesečnih obračuna ispostavljenih od strane Zaprešića d.o.o. "

Akt o socijalnoj ugroženosti koje donose jedinice lokalne samouprave za svoje građane sukladno Članku 7. Odluke o cijeni vodnih usluga ne može se koristiti za druge svrhe. Zaprešić d.o.o. primijenjivati će za korisnika umanjenu cijenu vodoopskrbe na obračun od slijedećeg mjeseca nakon dostave akta o socijalnoj ugroženosti, pa do opoziva tog akta od strane jedinice lokalne samouprave. Doneseni akt nije moguće primjenjivati unatrag na već obračunate usluge, niti za otpis ili umanjenje već obračunatih usluga odnosno ispostavljenih računa.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana