Informacije na poleđini računa komunalnih usluga

Kad dobijete račun komunalnih usluga, uz njega se ponekad nalazi i priložena obavijest. Korisno je da takovu obavijest, ukoliko je dobijete, pročitate. Ponekad se na toj obavijesti nalaze informacije koje Vam mogu koristiti! Zaprešić d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. na taj način obavještavaju svoje korisnike npr. o promjeni cijena komunalnih usluga, o promjeni načina obračuna komunalnih usluga, o terminima odvoza krupnog otpada za pojedina područja, o promjeni termina redovnog tjednog odvoza, o redovnoj zamjeni vodomjera, te se prema potrebi daju i druge informacije ili upute koje su za Vas specifične a nisu Vam posebno dostavljene, a mogu Vam pomoći da naše usluge koristite na najbolji mogući način.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana