PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama


Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu  kada takov objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjev službeniku za informiranje ZAPREŠIĆ d.o.o.


Službenica za informiranje:
Petra Nikić
Telefon: 3310-789, 3310-315
E-mail:  pnikic@komunalno-zapresic.hr


Odluka o određivanju službenika za informiranje - Zaprešić d.o.o.

Odluka o određivanju službenika za informiranje - Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.


Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Zaprešić, Zelengaj 15,
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
  3. Putem elektronske pošte e-mail: mnovosel@komunalno-zapresic.hr
  4. Putem telefona na broj: 3310-789, 3310-315,
  5. Putem faxa: 3310-356


Obrasci:


Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija


ZAPREŠIĆ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.


Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html , http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html ).


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:


2016. godina.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana