PITANJA I ODGOVORI

Ime i prezime: bozica jularic
Adresa: josipa novoseka 32 bistra
Email adresa: boskica1963@gmail.com
Datum: 10.10.2017.
Pitanje:

M0lim da me obavijestite koliki je dug po ovrsi na moje ime i na koliko rata ga mogu orplatiti hvala.

Odgovor:

Putem web stranice ne može se zaprimiti ovaj Vaš zahtjev, što je navedeno u uvjetima korištenja web stranice i postavljanja pitanja. Izvolite se sa zahtjevom obratiti na e-mail adresu navedenu na računima vodnih i/ili komunalnih usluga, uz obavezno navođenje Vaše korisničke šifre i OIB-a. U protivnom nećete moći dobiti traženu informaciju. Ukoliko tu informaciju želite dobiti u našem sjedištu (na šalteru u radno vrijeme od 8-13 sati) biti će potrebni isti podaci, te Vaša osobna iskaznica. O plaćanju dugovanja po ovrsi u ratama može se sklopiti sporazum u našem sjedištu, a nakon izdavanja potvrde o stanju dugovanja i uz uvjet da nemate neplaćenog dospjelog redovnog duga za vodu i/ili otpad. Sporazum u tom slučaju, ukoliko se odobri s naše strane, sklapate u našoj pravnoj službi.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 11.10.2017.
Ime i prezime: Krunoslav Sutlar
Adresa: Jelice Jug 27
Email adresa: krunoslav.sutlar@optinet.hr
Datum: 04.10.2017.
Pitanje:

Nemam pitanje, već pohvalu... i to dvije,čak! Naime, prije cca 14 dana nazvala me gospođa iz vašeg poduzeća i upozorila na nesrazmjerno povećanu potrošnju vode u našem kućanstvu. Također mi je preporučila da provjerimo vodokotliće u kući. I bila je u pravu, jedan je vodokotlić jedva primjetno curio, ali sam jednostavnim podmetanjem plastične čašice zaključio da to i ne+ije tako bezazleno kako se nama činilo. Iskreno žalim što nisam upamtio gospođino ime, ali sam uvjeren da nije jedina koja postupa na taj način. Stoga pohvala ide svim djelatnicima predmetnog odjela, a siguran sam i da će se gospođa prepoznati i oprostiti mi što sam zaboravio njeno ime, iako mi se prilikom oba razgovora predstavila.
Druga se pohvala odnosi na odluku da građani koji kojiinače koriste usluge prikupljanja otpada svoj glomazni otpad mogu besplatno odložiti na Zaprešićki deponij uz predočenja računa za komunalne usluge i osobne iskaznice. Ipak, smatram da zadnje nije na zadovoljavajući način obznanjeno pa rastu divlja odlagališta u našoj okolici, a naročito na područjima gdje su ukinuti zeleni otoci. I da sve ne bi završilo skroz u idiličnom tonu, djelatnici koji su najavljeni za intervenciju u 07:30 a pojave se iza 09:00, pa čovjek kasni na posao više nego što je trebao, nisu u redu.

Odgovor:

Naši djelatnici i djelatnice u tehničkom odjelu redovito prije mjesečnog obračuna provjeravaju veća odstupanja od uobičajene potrošnje korisnika usluga vodoopskrbe, dakle to spada pod njihov redovni posao. Ta provjera radi se prvenstveno kako bi se provjerila radijska očitanja, jer je moguće da dođe do nekog kvara na vodomjerima između dva očitanja. Ako se utvrdi da do odstupanja nije došlo zbog krivog očitanja, jasno je da negdje "curi" u instalacijama ili na uređajima korisnika, te se ukoliko postoji mogućnost obavještava o tome korisnika. To, nažalost nije uvijek moguće jer ne raspolažemo uvijek kontakt podacima korisnika, a ponekad i zbog obima posla nije to moguće, no nastoji se, prvenstveno ako se radi o jako visokim odstupanjima o tome obavijestiti kako bi korisnik što prije otklonio kvar i spriječio daljnje curenje. Štednja vode naš je zajednički zadatak, a jasno je da svako nepotrebno curenje košta. U našim Informacijama na web stranici nalaze se i upute o tome kako vodu štediti, jer curenje kap po kap može jako iznenaditi kad se dobije račun. Vašu primjedbu da nije na zadovoljavajući način obznanjena mogućnost odlaganja glomaznog otpada besplatno na našoj deponiji prihvaćamo, te ćemo ovih dana u našim informacijama na web stranici objaviti tu mogućnost i dati detaljne upute o tome. Da li će to smanjiti divlje deponije - nadamo se, jer sve ovisi o savjesti samih građana. Što se tiče nedolaska na intervenciju na vrijeme, žao nam je ukoliko se to desilo, no treba uzeti u obzir da ekipa za intervencije ponekad ne može utjecati na situacije ako "uskoči" neka hitna situacija (možda čak i tijekom noći ili ranog jutra), pri čemu se može desiti da dogovorena intervencija kasni. Trebalo bi obavijestiti u tom slučaju korisnika, no često je nemoguće predvidjeti potrebno vrijeme, a moguće je i da se ekipa to u brzini i ne sjeti, ili ne raspolaže telefonskim kontaktom.
Zahvaljujemo na javljanju, na pohvali i na korisnim prijedlozima!

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 05.10.2017.
Ime i prezime: Bernarda Pačalat
Adresa: Luka, Trg sv. Roka 1
Email adresa: bpacalat@gmail.com
Datum: 30.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
u posljednje vrijeme je znatno povećani tlak u sustavu. Imali smo tlak između 3 i 4 bara, a sada je danju veći od 5 bara. Problem se počeo javljati na sigurnosnim ventilima bojlera jer su bojleri predviđeni za radni tlak od 6 bara. Zanima ze zbog čega je toliki porast tlaka u cijevima, ako se zna koja je vrijednost idealnog. Pretpostavljam da toliko povećani tlak u mreži uzrokuje češća pucanja odnosno kvarove na mreži te kućnim instalacijama i uređajima.
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

Odgovor:

Opskrba pitkom vodom za mjesto Luka vrši se preko magistralnog cjevovoda iz vodospreme Veliki Vrh gravitacijskim putem. Temeljem takvog načina opskrbe vodom tlak u cjevovodu iznosi 5,1 - 5,2 bara. Ukoliko se dogode puknuća na opskrbnom cjevovodu ona utječu na tlak u cjevovodu ( dolazi do smanjenja tlaka ).
Vi navodite da imate problem na uređajima koji su priključeni na Vašu internu instalaciju ,ovim putem želimo Vas obavijestiti , sukladno čl. 215. Zakona o vodama te čl. 40. st. 2. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, ukoliko uređaj priključen na internu instalaciju nije konstruiran za tlak koji postoji u vodovodnoj mreži, treba ispred njega ugraditi uređaj za smanjenje tlaka. Uređaj za smanjenje tlaka ugrađuje investitor o svom trošku, a ugrađuje se iza vodomjera na internim instalacijama.

Odgovorio: Voditelj RJ Vodoopskrba Tihomir Curman ing.građ.
Datum: 03.10.2017.
Ime i prezime: Mario Cvrtak
Adresa: Vinobreška, Ivanec Bistranski
Email adresa:
Datum: 20.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Lijepo Vas molim, zanima me kad će doći na red čišćenje vodoslivnih kanalića u Vinobreškoj ulici u Ivancu Bistranskom?
Također, molim Vas, kad će proći kanalizacija kroz Ivanec?
Unaprijed hvala na odgovoru.
Lijep pozdrav.

Odgovor:

Na ovakve upite odgovarali smo u nekoliko navrata, pa ovdje ponavljamo samo osnovne podatke: Za sanitarnu odvodnju naselja Jablanovec i Ivanec dobivena je 2014. lokacijska dozvola, ista je 2016. produljena na dvije godine. Izrađena je također kompletna projektna dokumentacija te je ista uvrštena u Studiju izvodljivosti za cijelu Aglomeraciju Zaprešić. Isto tako, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, što je uvjet za dobivanje građevinske dozvole. Projektom je predviđeno 7,5 km kanala i jedna crpna stanica čime će biti pokriveno cijelo područje Jablanovca i Ivanca. Nakon odobrenja od strane JASPERS-a i dobivanja potrebnih dozvola u tijeku je prijava radova u sklopu cijelog projekta Aglomeracije Zaprešić za financiranje iz kohezijskih fondova EU do kraja 2017. godine Sam početak radova očekuje se tijekom 2018.god. Vezano uz čišćenje vodoslivnih kanala, a što smo također u više navrata odgovarali, ponavljamo da odvodnja oborinskih voda nije u našoj nadležnosti, već u nadležnosti jedinica lokalne samouprave na određenom području. Dakle, potrebno se obratiti komunalnim redarima, pri čemu napominjemo da komunalni redari nisu naši djelatnici, već djelatnici jedinica lokalne samouprave (Grada Zaprešića ili općina). Kontakt podatke komunalnih redara možete pronaći na web stranicama jedinica lokalne samouprave, a i u našim odgovorima na pitanja.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 26.09.2017.
Ime i prezime: Mladen Greganić
Adresa: Antuna Mihanovića 30
Email adresa: 9a6amg@gmail.com
Datum: 20.09.2017.
Pitanje:

Poštovanje,primjetio sam na računu da očitanje vodomjera vršite daljinskim putem.
1.da li vi vršite i uslugu ugradnje sekundarnih vodomjera u stanu?
2.koliko to košta.?
3.Imate li kooperante po tom pitanju.
4.Da li je na snazi odluka da svi koji ugrađuju vodomjere i razdjelnike po kućama moraju omogučiti drugima slobodni kod kako bi se dva različita izvođača mogli vršiti očitanje preko već ugrađenog predajnika.
Unapred zahvaljujem
Zaprešić,20.9.2017

Odgovor:

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. ne vrši ugradnju brojila unutar stanova. Općenito, ugradnja korisničkih brojila u starim zgradama na uslužnom području Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. moguća je na dva načina:
I. Da bi se moglo izvršiti obračun potrošnje vode za svaku uporabnu cjelinu, svaka uporabna cjelina mora ispunjavati uvjete tj. izvršiti tehničku pripremu interne instalacije, koja se može izvesti u pravilu na slijedeći način:
Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije uporabne cjeline i dovođenje cijevi do vodomjernog ormarića čiji položaj određuje isporučitelj u dogovoru sa korisnikom, gdje će se ugraditi korisnički vodomjer za tu zasebnu cjelinu.
Vodomjerni ormarić MORA biti smješten na ZAJEDNIČKOM DIJELU GRAĐEVINE (ulaz u zgradu, hodnik, isl.) u koji se za svaku uporabnu cjelinu može ugraditi samo jedan vodomjer. Troškove rekonstrukcije interne instalacije i ugradnje ormarića sa impulsnim vodomjerom i radio modulom snose vlasnici/korisnici nekretnine ili zasebne uporabne cjeline. U tom slučaju vodomjer je vlasništvo Javnog isporučitelja VIO Zaprešić d.o.o. te će se on brinuti o redovnoj izmjeni i baždarenju korisničkih vodomjera prema Zakonu o mjeriteljstvu.
II. Također postoji mogućnost ugradnje internih brojila sa daljinskim očitanjem unutar uporabnih cjelina od strane svih ovlaštenih tvrtki na tržištu.
U tom slučaju korisnički vodomjer NIJE vlasništvo isporučitelja nego korisnika usluge (vlasnika uporabne cjeline) te će se korisnik sam ( u suradnji sa tvrtkom s kojom je sklopljen ugovor) brinuti o redovnoj izmjeni i baždarenju korisničkih vodomjera sukladno zakonskim propisima. Tvrtka sa kojom je sklopljen Ugovor o održavanju i očitanju brojila temeljem očitanih podataka, vrši raspodjelu utroška koju dostavlja Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u elektronskom obliku krajem mjeseca , a temeljem tog obračuna se ispostavljaju računi za vodne usluge svakom korisniku.
U slučaju da svi korisnici u svojim uporabnim cjelinama ugrade vodomjere, zbroj utroška korisničkih vodomjera uspoređuje se sa potrošnjom na glavnom vodomjeru. Ukoliko postoji razlika tada se ona raspoređuje ravnomjerno svim korisnicima. U slučaju da nemaju svi ugrađene vodomjere, tada nakon očitanja korisnici koji imaju ugrađene vodomjere dobivaju obračun po očitanju istih, dok se utrošak za ostale korisnike obračunava na način definiran aneksom međuvlasničkog ugovora. Pretpostavljamo da Vas zanima druga varijanta, tj. ugradnja brojila unutar stanova. Dakle, cijena investicije ovisi o rasporedu instalacija unutar zgrade, količini i kvaliteti odabrane opreme kao i radovima sanacije nakon izvršenih preinaka. VIO Zaprešić d.o.o. nema kooperanta za ugradnju korisničkih brojila te je izbor izvođača stvar investitora.
Na našem vodouslužnom području prisutno je nekoliko ovlaštenih tvrtki kao što su: CMC Ekocon, Brunata d.o.o., Ti-san d.o.o.
Prema našim saznanjima, do sada nije bilo problema sa ugrađenom opremom i očitanjima.

Odgovorio: Tehnički rukovoditelj Domagoj Mikuš
Datum: 26.09.2017.
Ime i prezime: Ivanka Peaković
Adresa: Zaprešić, A.Starčevića 3
Email adresa: peakovici@dzs.hr
Datum: 25.09.2017.
Pitanje:

Poštovani, lijepo je da je na Novom groblju napravljen drveni most na južnoj strani groblja. Da li se planira uređenje staze uz potok koja vodi do mosta. Međutim najnovijem dijelu groblja opet nije omoguće pristup jer je most iza potoka koji presijeca groblje.

Odgovor:

Na Gradskom groblju Zaprešić u planu je uređenje staze uz potok, od ulice Zelengaj do mosta. Radovi bi trebali započeti ovaj tjedan, a planirani završetak radova je 01.11.2017. Staza će biti pješačko-biciklistička sa javnom rasvjetom. Najnovijem dijelu groblja omogućen je pristup preko mosta koji presijeca kanal ili preko pristupnog puta.

Odgovorio: Uprava Gradskog groblja Zaprešić
Datum: 26.09.2017.
Ime i prezime: Damir Šipek
Adresa: Krajska 37, Luka
Email adresa: damir.sipek@gmail.com
Datum: 18.09.2017.
Pitanje:

Poštovani, ostao sam bez plave vreće za papir. Prije cca dva odvoza plastike jednostavno nije bilo vreće. Zanima me na koji način mogu doći do tih vreća te koliko vreća se smije ostaviti uz žutu kantu? i zadnje pitanje, da li kad ostavim punu plavu vreću s papirom , dobivam odmah praznu?

Odgovor:

Obavijestili smo naše službe da Vam nedostaju vreće, nadamo se da ste ih dobili. Naši djelatnici redovito ostavljaju po dvije vreće kad prazne posude za papir i pokupe napunjene vreće za plastiku, no često se dešava da susjedi uzmu vreće koje su tako ostavljene. U slučaju da Vam ubuduće nedostaju ili nestanu ostavljene vreće, možete direktno nazvati našu RJ Gospodarenje otpadom, telefonski brojevi nalaze se na računima, kao i e-mail na koji direktno možete zatražiti dodatne vreće. Također, naši djelatnici pokupiti će i plastiku odloženu u bilo kakvim vrećama ili vrećicama, kao i papir koji nije stao u posudu.

Odgovorio: Voditelj RJ Gospodarenje otpadom Goran Žabić
Datum: 20.09.2017.
Ime i prezime: Posavec Slavko
Adresa: Sukserov brijeg 14, Luka
Email adresa: anaslavko@hotmail.de
Datum: 19.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
ja sam kucu prodao 28.06.2017 i sve uredno odjavio. Moj kupac Josip Kovacic je sve uredno na sebe preveo. Moje pitanje vasoj ustanovi je: Zasto ste uzeli sa mog tekuceg racuna kod Zagrebacke banke naknadu za vodu i smece kad su ti isti racuni uredno i na vrijeme podmireni. Molim vas za e-mail adresu na koju mogu poslati kopije ispisa sa banke i uplatnice gospodina Kovacica. Ovim zahtjevam da mi se u sto kracem vremenu vrati suma novaca koje su bezpravno uzete sa moga tekuceg racuna.
Srdacan pozdrav
Slavko Posavec

Odgovor:

S naše strane nije došlo ni do kakvog bespravnog uzimanja Vašeg novca jer to nije moguće. Mi niti znamo broj Vašeg računa niti po bilo kojoj osnovi možemo s Vašeg računa bilo što plaćati. Novac Vam je skinula Vaša banka na osnovu ugovora o trajnom nalogu, a koji ugovor morate raskinuti s bankom. Mi ćemo Vam novac vratiti, ali ne znamo niti možemo znati broj Vašeg računa s kojeg Vam je banka skinula novac i uplatila ga na naš račun. Pokušali smo Vam poslati e-mail na adresu koju ste ovdje naveli, ali nam se poruke vraćaju s napomenom da e-mail adresa nije dobra. Molim javiti se na e-mail vodovod@komunalno-zapresic.hr sa Vaše ispravne e-mail adrese sa navođenjem računa za povrat sredstava.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 20.09.2017.
Ime i prezime: Aretto Košćica
Adresa: Kapelščak 3 Gornja Bistra
Email adresa: arettokoscica@gmail.com
Datum: 14.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Vezano za selektiranje odpada tj. Plastike u metala ( žute kante ).Odvoz jednom mjesečno nije dovoljno jer je vidljivo da večina stanovništva odvaja tj.selektira otpad i kante su dupkom pune.Također je nemoguče višak otpada odvesi na zato predviđena mjesta jer su i tamo kontejneri puni.Da li i kada mislite povečati broj odvoza navedenih sirovina?
Pozdrav
Aretto Košćica

Odgovor:

Nije predviđeno povećanje broja odvoza plastike i papira. Prema selektiranim količinama broj odvoza je dovoljan, a osnovni problem je što građani u kontejnere koji pripadaju zgradama, kao i na zelene otoke, u te posude ubacuju i komunalni otpad, zbog čega je potrebno dodatno pražnjenje kao i dodatno selektiranje na našoj deponiji. Ovaj problem može se riješiti samo discipliniranjem građana u korištenju kontejnera, a u tijeku je i osuvremenjavanje zbrinjavanja otpada uvođenjem podzemnih kontejnera za građane koji žive u zgradama, pri čemu će svako odlaganje biti evidentirano po svakom korisniku. Korisnici u individualnim objektima mogu dodatne količine plastike ili papira odložiti u vrećice pokraj svojih posuda za plastiku ili papir, naši djelatnici pokupiti će i te dodatne količine koje eventualno nisu stale u posude.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 18.09.2017.
Ime i prezime: Blaženka Loparić
Adresa: MatijeGupca 6,Bukovje Bistransko
Email adresa: blazenka.loparic@pliva.com
Datum: 13.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Interesira me kada će biti na području Bistre -Bukovje odvoz glomaznog otpada Hvala LP, Blaženka

Odgovor:

Za područje Općine Bistra krupni otpad odvozi se po pozivu korisnika, pri čemu svaki korisnik ima pravo na jedan besplatni odvoz godišnje. Za dolazak po krupni otpad potrebno se javiti u našu RJ Gospodarenje otpadom. Telefonski kontakt nalazi se u našoj rubrici Kontakti, a moguće je javiti se i na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr . Pri javljanju svakako je potrebno navesti svoju korisničku šifru (nalazi se na ispostavljenim računima za odvoz komunalnog otpada), te OIB, jer se svaka narudžba i odvoz evidentira. Termin odvoza se dogovara s našim djelatnicima.

Odgovorio: Voditelj RJ Gospodarenje otpadom Goran Žabić
Datum: 13.09.2017.
Ime i prezime: Darinka Balen
Adresa: Vinogradski put 6
Email adresa: d.balen@zagrebacka-zupanija.hr
Datum: 13.09.2017.
Pitanje:

Koje uvjete moram ispuniti za priključenje na kanalizacijsku mrežu?

Odgovor:

Izvolite se s upitom obratiti direktno našoj referentici za priključke Mirjani Hrženjak, osobnim dolaskom u naše sjedište ili na telefon 3314- 383 ili 091 2550-111 od koje ćete dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima priključenja Vašeg objekta na mrežu odvodnje, te o dokumentaciji, cijeni, mogućnostima plaćanja i rokovima izvedbe priključka.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 13.09.2017.
Ime i prezime: Darko Vid
Adresa: Ante Kovačića 1 Laduč D.
Email adresa: darkovid@gmail.com
Datum: 11.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Zaprimanjem vašeg PREDMETA: Poziv isporučitelju vodnih usluga na priključenje komunalnih vodnih usluga- sustav javne odvodnje, nejasne su mi neke stavke, pa vas molim pojašnjenje.
Naime, 50% teksta odnosi se na sankcije prema meni (nama) ukoliko ne izvršim obavezu priključenja.
Piše: \"..dužni ste se priključiti na sustav javne odvodnje u roku od jedne godine od dana zaprimanja ove obavijesti\". slijedi: \"obavezni ste u gore navedenom roku podnijeti zahtjev za priključenje..\".
Pitanje : ako sam predmet zaprimio 26.06.17 krajnji rok za predaju zahtjeva bi bio 25.06.18 !?.
U tekstu su navedene samo moje obaveze ali ne i isporučitelja kao ni rokovi te cijena samog priključka tj. tko snosi troškove izgradnje šahta na mojoj parceli do glavnoga na cesti?
Iz toga slijedi zakljućak da su u dostavljenom PREDMETU obveze i moguće sankcije prema meni (nama) vrlo temeljito opisane, a ono što mene i nas korisnike najviše zanima su ukupni moji troškovi kao i mogućnosti i načini plaćanja sve izvedbe koje vi naplačujete.
Naravno da ovo pitanje se ne odnosi samo na mene nego i na grupu susjeda mahom starih te bolesih i neupućenih u te procedure. Neki i sa nikakvim mjesećnim prihodima.
Molim vaš odgovor.
Sa poštovanjem
Darko Vid
Ante Kovačića 1 Laduč D.
11.09.2017

Odgovor:

Vezano uz poziv na priključenje nekretnina na sustav javne odvodnje, a na osnovu Vašeg postavljenog upita daje se slijedeće dodatno pojašnjenje:
1. Na sustav javne odvodnje dužni ste priključiti svoju nekretninu u roku od 1 godine od zaprimanja obavijesti o mogućnosti priključenja, a zahtjev za priključenje svakako unutar tog roka (nije definirano, no za ugovaranje, plaćanje i izvedbu svakako bi bilo dobro predvidjeti neko razumno vrijeme)
2. Troškove izgradnje priključnog okna na Vašoj parceli snosite Vi
3. Priključna cijev postavljena je do Vaše ograde i plaćena u okviru investicije izgradnje kanalizacije
4. Da bi se priključak stavio u funkciju treba izgraditi priključno okno dubine cca 1,5m'.
Cijena izvedbe okna sa geodetskim snimkom izvedenog okna i porezom je približno 7.100,00kn. Navedeni iznos možete platiti:
a) odjednom u cijelosti - priključak se izvodi u roku od 30 radnih dana po uplati;
b) kreditnom karticom American Expres na max 6 obroka - priključak se izvodi u roku od 30 radnih dana po uplati 1. obroka;
c) uplata na nekoliko obroka (npr.3, 4 ili 7) - priključak se izvodi u roku od 30 radnih dana po uplati cijelog ugovorenog iznosa.
Zahvaljujemo na upitu, a za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja vezano uz priključenje nekretnine na sustav javne odvodnje možete se Vi ili bilo koji Vaš susjed ili poznanik obratiti referentici za priključke Mirjani Hrženjak, osobno dolaskom u naše sjedište ili na telefon 3314-383 ili 091 2550-111.

Odgovorio: Referent za priključke Mirjana Hrženjak
Datum: 12.09.2017.
Ime i prezime: Lidija Bernardić
Adresa: Žlebčanska 6, Žlebec Pušćanski, 10294 Donja Pušća
Email adresa: lidijus@gmail.com
Datum: 11.09.2017.
Pitanje:

Poštovani/a,
s obzirom da zbog radnog vremena ne mogu doći k vama i dogovoriti usluge odvoza otpada iz kućanstva u koje sam nedavno uselila, zanima me može li moj partner doći i ugovoriti uslugu u moje ime?
Unaprijed hvala!
Lp,
Lidija

Odgovor:

Vaš partner (ili bilo koja druga osoba) može doći prijaviti Vas kao korisnika uz Vašu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, kopiju Vaše osobne iskaznice, podatak o Vašem OIB-u i dokumenat na osnovu kojeg se prijavljujete (kupoprodajni ugovor ili izvod iz zk, ugovor o najmu) i koji glasi na Vaše ime. Sve detalje oko promjene korisničkih podataka možete pronaći na našoj web stranici u rubrici Informacije i savjeti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 12.09.2017.
Ime i prezime: Hrvoje Šoštarić
Adresa: Drenje
Email adresa: eppartay@myself.com
Datum: 06.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
postoji li u planu izgradnja \"zelenog otoka\" u Drenju?

Odgovor:

Nije u planu otvaranje novih zelenih otoka. S eventualnim prijedlozima izvolite se obratiti na Općinu Brdovec jer o smještaju i postavi zelenih otoka odlučuju jedinice lokalne samouprave.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 07.09.2017.
Ime i prezime: Vlado Leljak
Adresa: Brdovec, Bregovita 41
Email adresa: vlado_leljak@vip.hr
Datum: 06.09.2017.
Pitanje:

Prošlog mjeseca sam ispunio zahtjev da mi račine za vodu i odvoz smeča šaljete na meil adresu. Dobio sam potvrdu od Vas da ste zahtjev zaprimili. NIsam još dobio račun za ovaj mesec t,j, za 08. 2017. Na Vašoj WEB stranici nigdje se vidi taj podatak. Hvala V. Leljak

Odgovor:

Odašiljanje računa za kolovoz korisnicima koji ih zaprimaju potem e-maila uključeno je 6. 9. Iza 13 sati. Provjerite svoju e-poštu, prema našoj evidenciji Vaš račun je odaslan.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 07.09.2017.
Ime i prezime: ervin đurinec
Adresa: ivana pintarića 9 ivanec bistranski zaprešić
Email adresa: eerrvviinn@gmail.com
Datum: 04.09.2017.
Pitanje:

poštovani molim vas e mail komunalnog redara nadležnog za pintarićevu ulicu u ivancu bistranskom zaprešić hvala

Odgovor:

Komunalni redari su djelatnici Grada Zaprešića, pa se izvolite obratiti direktno njima. Adrese i kontakte možete pronaći na web stranici Grada Zaprešića, te u našim odgovorima na upite korisnika unatrag desetak dana.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 05.09.2017.
Ime i prezime: Danica Grabar
Adresa: 2.Rakitovec 15b
Email adresa: dana.grabar@gmail.com
Datum: 03.09.2017.
Pitanje:

Da li bi se moglo postaviti oko 2 m2 asfalta kod glavne ceste prije prijeleza pruge (kod crkve Svetog Petra) jer je nabacan krupni tucanik (krupni kamenčići) koji otežava hod, naročito ženama sa visokim petama.
Hvala na odgovoru, a naročito na izvršenju.

Odgovor:

Popravak i asfaltiranje cesta i nogostupa nije u našoj nadležnosti. Izvolite se obratiti na Grad Zaprešić.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 04.09.2017.
Ime i prezime: Boris Gojsic - STAR IMPORT d.o.o.
Adresa:
Email adresa:
Datum: 01.09.2017.
Pitanje:

Poštovani,
javljam Vam se ispred tvrtke Star Import d.o.o ... dalje obrisano od strane uredništva web stranice.

Odgovor:

Na našoj web stranici nije dozvoljeno objavljivati ponude ili tekstove promidžbenog karaktera. Izvolite se s vašom ponudom obratiti pisanim putem na naše nadležne službe. Telefonske brojeve možete pronaći u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 01.09.2017.
Ime i prezime: Hrvoje Šoštarić
Adresa: Stanka Topola 11, Drenje
Email adresa: eppartay@myself.com
Datum: 01.09.2017.
Pitanje:

Do kada će se dozvoljavati ilegalno navažanje smeća u Drenju (ulaz u Drenje iz Laduča, iza sale za vjenčanja Apolonia)?

karta/galerija:
http://opcina-smetliste-brdovec.win/

Odgovor:

Ne znamo o kakvom se ilegalnom navažanju smeća radi - ukoliko postoje kontejneri, mi smo zaduženi za njihovo pražnjenje, a korisnik kontejnera može zatražiti po potrebi i češće povremeno pražnjenje od planiranog ili može zatražiti dodatne posude (kontejnere). No,mi nismo nadležni za divlje deponije (ilegalno odlaganje na mjestima gdje to nije predviđeno), već su divlje deponije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Izvolite se obratiti na komunalnog redara Općine Brdovec.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 01.09.2017.
Ime i prezime: Danijela Pedic
Adresa: Mokricka 31 Zapresic
Email adresa: dpedic@gmail.com
Datum: 31.08.2017.
Pitanje:

Postovani,
zivim u stambenoj zgradi u Mokrickoj ulici 31. Zanima me cija je obveza pranje kontenjera za komunalni otpad.
Unaprijed hvala na odgovoru i lijep pozdrav.
Danijela Pedic

Odgovor:

Kontejneri za komunalni otpad čiste se prema godišnjem programu, a po potrebi i češće. Izvolite se obratiti našoj RJ Gospodarenje otpadom na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr sa zahtjevom za čišćenje kontejnera. Naši djelatnici će izaći na teren i poduzeti sve što je potrebno. Možete i nazvati telefonom, brojeve možete pronaći u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 01.09.2017.
Ime i prezime: Bolto Đuranić
Adresa: Slavka Šantoriča 6 Prigorje Brdovečko
Email adresa: uranicbolto@gmail.com
Datum: 29.08.2017.
Pitanje:

Pozz
poštovani vrlo jednostavno pitanje ,cijena duploga groba i način plačanja hvala Bolto

Odgovor:

Za sve informacije oko slobodnih grobnih mjesta i cijena na gradskom groblju Zaprešić izvolite se slobodno obratiti na upravu groblja, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00, Centrala: 3310-526 Fax: 3310 526, Dežurni telefon Gradskog groblja 091 5696-040. Grobno mjesto moguće je platiti odjednom i na rate (bez kamata), o čemu također dogovarate s upravom groblja, te o plaćanju sklapate ugovor. Korisnik grobnog mjesta postajete po uplati pune cijene.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 29.08.2017.
Ime i prezime: Kristijan Rasi
Adresa: Braće Bukovina 21, Šibice
Email adresa: kristijanrasi@insting.hr
Datum: 28.08.2017.
Pitanje:

Poštovani
Dimnjak na je zaštopan a nemožemo naći odgovornu osobu (dimnjačara) u gradu za to.
Zvali smo firmu Eurosanacije koja je odgovorna za Zaprešić oni kažu da oni nisu zaduženi za Šibice, onda smo zvali čovjeka koji radi Brdovec no međutim i on je rekao da nije zadužen za Šibice, pa sad ja Vas uz dužno poštovanje pitam TKO JE TU LUD?
Kome da se obratim?
Tko će biti odgovoran ako požar izbije?

Odgovor:

Dimnjačarske usluge nisu u našem djelokrugu rada. Grad Zaprešić je davatelj koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga, te bi nadležne službe Grada Zaprešića trebale znati kome se treba obratiti. Predlažemo da se informirate kod komunalnih redara Grada Zaprešića koji bi Vam trebali znati reći kontakt podatke ovlaštenog dimnjačara za područje Zaprešića, ili dati informaciju gdje biste to mogli saznati.


Kontakti komunalnih redara:


Stipo Krajnović
Voditelj referade; komunalno-prometni redar
Tel: 3717-526
skrajnovic@zapresic.hr


Renato Turković
Komunalno-prometni redar
Tel: 3717-528
rturkovic@zapresic.hr


Domagoj Šiško
Komunalno-prometni redar
Tel: 3717-529
dsisko@zapresic.hr

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 29.08.2017.
Ime i prezime: Davor Ćirić
Adresa:
Email adresa: davor@drvostil.com
Datum: 28.08.2017.
Pitanje:

Poštovani
Molim Vas za informaciju kome da se obratim ili možda Vi možete riješiti: U ulici Ruševje u Zaprešiću između ograde od Zagrebačke pivovare i same ulice Ruševje u dužini cca 300x30 mt se proteže zeleni pojas na kojem u poptunosti raste ambrozija. Dali možete kontaktirati vlasnika spomenutog zemljišta da pokosi ili možete vi pokostit isto zemljište?
Hvala
Lp
Davor Ćirić

Odgovor:

Održavanje navedenog zemljišta s ambrozijom nije u našoj nadležnosti. Predlažemo da se obratite komunalnim redarima Grada Zaprešića koji će utvrditi kome zemljište pripada i tko ga je dužan održavati, te poduzeti potrebne mjere da se problem riješi. E-mail adrese komunalnih redara su slijedeće:


Stipo Krajnović
Voditelj referade; komunalno-prometni redar
Tel: 3717-526
skrajnovic@zapresic.hr


Renato Turković
Komunalno-prometni redar
Tel: 3717-528
rturkovic@zapresic.hr


Domagoj Šiško
Komunalno-prometni redar
Tel: 3717-529
dsisko@zapresic.hr

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 29.08.2017.
Ime i prezime:
Adresa:
Email adresa:
Datum: 24.08.2017.
Pitanje:

Poštovani
Molim Vas da izmjerite tlak vode u priključnom oknu vodoopskrbe prema potrošaču na kućnoj adresi Mokrička 31a 10292 Šenkovec. Naime problem je u preniskom tlaku u vodovodnim instalacijama kroz obiteljsku kuću na navedenoj adresi. Molim Vas za intervenciju u svrhu povećanja tlaka koji se je u zadnje vrijeme smanjio.
Zahvaljujem

Odgovor:

Izvolite se obratiti na e-mail vodovod@komunalno-zapresic.hr ili na telefonske kontakte iz naše rubrike Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.08.2017.
Ime i prezime: Nika Krajnović (Radal d.o.o.)
Adresa:
Email adresa: nikakrajnov@gmail.com
Datum: 22.08.2017.
Pitanje:

Poštovani
molim pošaljite nacrt vodomjernog okna priključenja na javni vodoopskrbni sustav iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.
Hvala

Odgovor:

Web stranica je informativnog karaktera i putem nje ne može se zaprimiti Vaš zahtjev. Izvolite se obratiti našim stručnim službama, sa navođenjem osnove za ovakav zahtjev.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.08.2017.
Ime i prezime: Josip Dvekar
Adresa: Laduč Matije Gupca 8 10292 Šenkovec
Email adresa: j.dvekar@hotmail.com
Datum: 23.08.2017.
Pitanje:

Poštovani
pitanje kanalizacija odvodnja na navedenoj adresi.U mojoj ulici je izgrađena kanalizacija,šaht je stavljen u dvorište prošle godine. Kome se obratiti za priključak s obzirom na to da sam ja još 2003 godine potpisao ugovor sa Općinom Brdovec ali priključak jos nisam platio a po pričama nekih te ugovore je preuzelo Komunalno Zaprešic?
Lp Dvekar Josip

Odgovor:

Za navedeno pitanje izvolite se obratiti na naše tehničke službe na e-mail vodovod@komunalno-zapresic.hr ili telefonski na našeg referenta za priključke. Kontakte možete pronaći u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.08.2017.
Ime i prezime: Krešimir Hodak
Adresa: Žlebec Puščanski, Duga ulica 14 A
Email adresa: kresimir.hodak70@gmail.com
Datum: 22.08.2017.
Pitanje:

Pozdrav,
Dne 17.08. došlo je do napuknuća vodovodne cijevi u javnoj prometnoj površini (bankina uz cestu) ispred našeg ulaza. Voda je natopila teren i dio naše parcele te i dalje izlazi. Sve je vidljivo na trenu Isti dan bili ste telefonski obaviješteni o kvaru. Do današnjeg dana nije ništa poduzeto da se šteta sanira, a ista se povećava. Shodno tome ovim putem molimo da žurno pristupite sanaciji.
unaprijed zahvalan,
Krešimir Hodak

Odgovor:

Zbog povećanog obima kvarova na vodoopskrbnom sustavu Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. isti se saniraju po redoslijedu hitnosti (prioritet su kvarovi na velikim cjevovodima, kvarovi koji uzrokuju prekid opskrbe vode korisnicima i sl.). Po prijavi kvara na cjevovodu u Dugoj ulici 14 A, Žlebec Puščanski, djelatnici su izašli na teren i procijenili hitnost sanacije kvara. Navedeni kvar planiramo sanirati tijekom današnjeg dana.Ovim putem želimo se i zahvaliti na dojavi o nastalom kvaru.

Odgovorio: Voditelj RJ Vodoopskrba Tihomir Curman ing.građ.
Datum: 24.08.2017.
Ime i prezime: Goran Dragutinović
Adresa: Pešćenka 12, Poljanica Bistranska, 10298 Donja Bistra
Email adresa: goc1905@gmail.com
Datum: 17.08.2017.
Pitanje:

Poštovani,
nakon prikupa otpada primijetio sam da je poklopac na ostavljenoj kanti potrgan, vjerojatno prilikom pražnjenja. Molim Vas informaciju na koji način nam se može zamijeniti potrgana kanta sa ispravnom.
Unaprijed hvala,
Goran Dragutinović

Odgovor:

Izvolite se obratiti na našu RJ Gospodarenje otpada. Telefonski kontakti nalaze se u rubtrici Kontakti, a možete se javiti i na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr sa zahtjevom za izmjenu posude. Pri tom trebate navesti Vašu korisničku šifru i OIB, te kontakt telefon. Naši djelatnici izaći će na teren i procjeniti da li Vam treba zamijeniti posudu ili samo poklopac.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 17.08.2017.
Ime i prezime: Zvonimir Krištofić
Adresa: Brdovec, Bregovita 95a
Email adresa: zvonimir.kristofic@zg.t-com.hr
Datum: 16.08.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Da li imate u planu na stranici stavljati obavijesti o datumu i vremenu sahrana oganiziranih na groblju Brdovec i Zaprešić Hvala

Odgovor:

Za sada nije u planu obavještavati na web stranici o terminima sahrana na gradskom groblju Zaprešić. Za groblje Brdovec trebate se obratiti na Vašu općinu, jer mi tim grobljem ne upravljamo.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 16.08.2017.
Ime i prezime:
Adresa: Pojatno
Email adresa:
Datum: 14.08.2017.
Pitanje:

Poštovani,
do današnjeg datuma još nismo dobili račun vodoopskrbe i odvodnje za sedmi mjesec, pa me zanima kako možemo provjeriti da nije došlo do neke pogreške od strane pošte, jer ne namjeravamo plaćati zatezne kamate zbog tuđih pogrešaka.
Srdačan pozdrav,
Renata

Odgovor:

S naše strane računi su predani na poštu na vrijeme. Slična situacija desila se na nekim područjima isporuke i prošli mjesec, za što mi nismo odgovorni, već za isporuku odgovara pošta. Na žalost, ne znamo Vam reći drugo nego da se za tu situaciju obratite na poštu, naši rokovi plaćanja nisu nikada kraći od 10-12 dana od dana predaje na poštu, što je sasvim dovoljan vremenski rok za isporuku našim korisnicima. Ovaj mjesec pomaknuli smo rok plaćanja čak na 22.8. , no nećemo više moći odgađati naše rokove plaćanja zbog problema za koji odgovara pošta. Možda bi bilo dobro da se za rješavanje ovog problema obratite na Vašu jedinicu lokalne samouprave (općinu), koja možda može utjecati da se ovaj problem riješi, s naše strane kontaktirali smo poštu i prigovorili zbog problema, no situacija se očito ponovno ponavlja kao i prošli mjesec.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 16.08.2017.
Ime i prezime: Ljiljana Đopar
Adresa: Trg mladosti 10
Email adresa: ljiljana.tretinjak@gmail.com
Datum: 08.08.2017.
Pitanje:

Poštovani, ovim putem želim skrenuti pozornost da unatrag par mjeseci nisam u mogućnosti izvršiti uplatu Vašeg računa putem M-Banking-a. Naime svaki put prilikom slikanja qr koda javlja mi se greška (samo kod Vaše uplatnice) odnosno upozorenje da \"vrijednost ne smije završavati sa /).Kao što sam napomenula, s obzirom da se ova greška javlja unatrag par mjeseci molim Vas da provjerite ispravnost svojih Naloga za plaćanje.
S poštovanjem
Ljiljana Đopar

Odgovor:

Do sada nismo imali problem koji navodite, provjerom (uplatom) jednog našeg korisnika je utvrđeno da se plaćanje provodi bez problema. No, ovu Vašu informaciju proslijedili smo našoj informatičkoj službi, kako bi još jednom obavili programsku provjeru i utvrdili da li s naše strane postoje eventualne pogreške. Zahvaljujemo na javljanju, te ćemo Vas obavijestiti o nalazima provjere.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 09.08.2017.
Ime i prezime: Igor Filipović
Adresa:
Email adresa: filipovicigor1@gmail.com
Datum: 08.08.2017.
Pitanje:

Molim Vas informaciju da li imam pravo jednom godišnje kontejner sa građevinski otpad da Komunalno Zaprešić postavi i preuzme kod javljanja.
Hvala lp

Odgovor:

Za sve dogovore oko kontejnera izvolite se javiti u našu RJ Gospodarenje otpada na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr ili na telefon, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije. Kontakt telefoni objavljeni su u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 09.08.2017.
Ime i prezime: Stefanija Simag
Adresa: Stubicka Jablanovec 250
Email adresa: stefanija.simag@asseco-see.hr
Datum: 06.08.2017.
Pitanje:

Lijepo vas molim da poduzmete u najkracem razdoblju u Jablanovcu NEMA pritisak VODE sve se počelo kvariti zanima me kada ce se to rjesiti ljepi pozdrav

Odgovor:

Temeljem Vaše dojave o problematici opskrbe vodom, naši djelatnici izašli su na teren.
Vizualnim pregledom vodovodnih objekata, preslušavanje područja uređajem za detektiranje kvarova na vodoopskrbnom cjevovodu, djelatnici su pronašli kvar na istom, Trešnjevačka ulica u Jablanovcu, koji je uzročnik pada tlaka u cjevovodnom sustavu.
Djelatnici će tijekom dana sanitrati kvar te bi se tlak u vodoopskrbnom cjevovodu trebao normalizirati.
Ovim putem želimo se zahvaliti na Vašoj dojavi vezano na problem tlaka u vodoopskrbnom cjevovodu što na m je pomoglo na bržem pronalasku kvara i sanaciji istog.

Odgovorio: Voditelj RJ Vodoopskrba Tihomir Curman ing.građ.
Datum: 07.08.2017.
Ime i prezime:
Adresa:
Email adresa:
Datum: 31.07.2017.
Pitanje:

Što mi je potrebno za promjenu vlasnika računa? Mogu li se podaci poslati putem maila?Srdčan pozdrav!

Odgovor:

O načinu promjene korisničkih podataka možete se informirati u našoj rubrici Informacije i savjeti, pod rednim brojem 11.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 01.08.2017.
Ime i prezime: ivan jurčec
Adresa: zdenačka 7,zdenci brdovečki
Email adresa: joco549@gmail.com
Datum: 25.07.2017.
Pitanje:

kakva je procedura ako kupac želi zamjeniti vodomjer

Odgovor:

Izmjena vodomjera regulirana je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (dokument možete pronaći na našim web stranicama) kako slijedi:
Članak 12. (1) Korisnik usluge dužan je omogućiti isporučitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera, a sukladno odredbama pozitivnih propisa koji se odnose na mjeriteljstvo (2) Isporučitelj usluge dužan je obavijestiti potrošača o redovnoj izmjeni vodomjera na primjeren način (Obavijest o izmjeni vodomjera). (3) Korisnik usluge može prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je dužan potpisati Obavijest o izmjeni vodomjera. Ukoliko korisnik usluge ne prisustvuje izmjeni vodomjera, bit će o njoj obaviješten ostavljanjem Obavijesti o izmjeni vodomjera. (4) Korisnik može tražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka ovjernog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrđene Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu troškove ispitivanja snosi korisnik usluge.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 26.07.2017.
Ime i prezime: anad ujmovic
Adresa: trg mladosti 13
Email adresa: anadujmovic24@gmail.com
Datum: 23.07.2017.
Pitanje:

moje pitanje je. dali stanari koji ne žive u svojim kučama ili stanovima moraju plačati komunalnu naknadu

Odgovor:

Za pitanja vezana uz komunalnu naknadu izvolite se obratiti na Grad Zaprešić koji istu obračunava i naplaćuje vlasnicima nekretnina.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.07.2017.
Ime i prezime: Ana Hiršl
Adresa: Ulica Branka Jančića I
Email adresa: hirsl.ana@gmail.com
Datum: 28.06.2017.
Pitanje:

Poštovani,
ulicom Branka Jančića je prošla kanalizacija, no kroz ulicu Branka Jančića odvojak I nije. Po prostornom planu taj odvojak i nije obuhvaćen jer je ulica prije slijepa i ondje su bili uglavnom vikendaši.
Sada je odvojak I asflatiran u cijelosti i postoji mogućnost prolaza. Mi smo ondje novi stanari, a s obzirom da u toj ulici postoji 4 ili 5 kućanstava sa stalnim boravkom, zanima nas na koji način i kada se može planirati kanalizacija i kroz tu ulicu?
Hvala,
Ana Hiršl, dipl.ing.građ.

Odgovor:

Ulica I. odv. B. Jančića nije obuhvaćena postojećom projektnom dokumentacijom i pripadajućim građevinskim dozvolama, što znači da se navedeni odvojak ne nalazi u trenutnim planovima izgradnje vodnokomunalne infrastrukture na području Općine Brdovec.
Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije omogućit će daljnji razvoj infrastrukture.

Odgovorio: Tehnički rukovoditelj Domagoj Mikuš
Datum: 17.07.2017.
Ime i prezime: Vlado Leljak
Adresa: 10291 Brdovec , Bregovita 41
Email adresa: vlado_leljak@vip.hr
Datum: 13.07.2017.
Pitanje:

Kako mogu primati račune preko Weba, na moju e-mail adresu, Dali je to upšte moguće. Zahvaljujem na odgovoru

Odgovor:

Možete primati račune na Vašu e-mail adresu. Upute i prijavnicu možete pronaći u našoj rubrici Informacije i savjeti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 13.07.2017.
Ime i prezime: Jasna Slavković
Adresa: Nova ulica 26
Email adresa: jasna@tabacco.hr
Datum: 12.07.2017.
Pitanje:

Poštovani, zanima nas koje dokumentge treba priložiti za priključak na vodoopskrbu. Radi se o tvrtci koja je nedavno kupila nekrertninu i adresa sjedišta je na drugoj adresi.
Unaprijed zahvaljujem
Jasna Slavković

Odgovor:

Upućujemo vas na rubriku Najčešće postavljena pitanja (nalazi se u gore desno u rubrici u kojoj ste postavljali pitanje), gdje možete dobiti odgovore na Vaš upit. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na našu referenticu za priključke, broj telefona u rubrici Kontakti. Također, unatrag mjesec-dva u nekoliko smo navrata odgovarali na slične upute, pa se i pregledom pitanja i odgovora možete informirati o svemu što Vas zanima.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 13.07.2017.
Ime i prezime: STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.
Adresa: ZAGREBAČKA 6, ŠENKOVEC
Email adresa: info@strojopromet.hr
Datum: 12.07.2017.
Pitanje:

Poštovani, molimo vas ubuduće slati račune na posta@strojopromet.hr

Odgovor:

Korisničke podatke ne možete promijeniti putem web stranice, a na što je posebno upozoreno u napomenama uz postavljanje pitanja. S obzirom da se radi o gospodarskom subjektu, za promjenu adrese slanja računa potrebno je na službenom memorandumu društva i s potpisom odgovorne osobe zatražiti i obrazložiti zahtjev za promjenom adrese slanja računa. Računi pravnih osoba ne mogu se na osnovu ovakvog zahtjeva slati na e-mail (kako ste naveli). Ukoliko se radi o e-računima, za to postoji propisani postupak. Dakle, ovaj Vaš zahtjev upućen na web stranicu nije važeći i po njemu se ne može postupiti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 13.07.2017.
Ime i prezime: Neispavana studentica
Adresa: Mirka Ožegovića
Email adresa: avatar_4378@hotmail.com
Datum: 07.07.2017.
Pitanje:

Pozdrav
Prva sam susjeda vašoj komunalnoj zgradi i već me dugo vremena muči svjetlo na vašem parkiralištu. Naime, kako je stručno namješteno da osvjetljava moju zgradu, tako i direktno moju sobu, spaljuje mi rožnice s obzirom da je riječ o led reflektorima koji bacaju bezobrazno veliku količinu plave svjetlosti. Da bih se obranila od te pošasti, moram u potpunosti spustiti roletu, no onda mi zrak ne ulazi u sobu, pa sam na mukama - hoću li imati užasan san jer mi je soba osvijetljena plavom svjetlošću (koji odmaže kvaliteti sna, za slučaj da niste upoznati s tom činjenicom), ili ću dobro spavati i riskirati gušenje radi nedostatka kisika. Mogu li vas zamoliti da te reflektore uperene u moju zgradu, u ulici Mirka Ožegovića, ipak malo spustite, ili u potpunosti ugasite noću?
Kome se točno mogu obratiti da se doista poduzme nešto u vezi toga?
Srdačno,
neispavana studentica

Odgovor:

Rasvjeta koju spominjete rađena je u potpunosti prema projektu i u skladu s važećim propisima, te se u tom smislu ništa ne može i ne smije mijenjati. Uvidom je također ustanovljeno da reflektori nisu upereni u Vašu zgradu, te ne dolazi u obzir gašenje osvjetljenja noću, jer bi to bilo u suprotnosti sa propisanim mjerama sigurnosti objekta.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 11.07.2017.
Ime i prezime: Ana Hiršl
Adresa: Ulica Branka Jančića
Email adresa: hirsl.ana@gmail.com
Datum: 10.07.2017.
Pitanje:

Poštovani, ponavljam upit jer prvi put niste odgovorili. U ulici Branka Jančića i u ulici Branka Jančića II, u Laduču, je prošla kanalizacija. U ulici Branka Jančića I također ima stambenih jedinica u kojoj ljudi žive, te je moje pitanje zašto kanalizacija nije položena i u toj ulici?
Lp,
Ana

Odgovor:

Vaš upit smo zaprimili , te smo ga proslijedili našim tehničkim službama. Čim dobijemo povratnu informaciju, objaviti ćemo odgovor na našoj web stranici kako je uobičajeno. Morate razumjeti da na neka pitanja ne možemo (a i ne moramo) odgovoriti odmah, već treba tražiti odgovor od stručnih službi. Stručne službe također nisu uvijek u mogućnosti zbog redovnih poslova odmah odgovoriti, ne vidimo da pitanje iziskuje hitnost, pa se morate malo strpiti. Ako ne možete pričekati, s istim upitom možete se obratiti i na Vašu jedinicu lokalne samouprave (općinu) jer se svi planovi i izgradnja komunalne infrastrukture usklađuju i donose s jedinicama lokalne samouprave.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 10.07.2017.
Ime i prezime: Dražen Obucina
Adresa: Kvaternikova 57
Email adresa: mirela.crljic@gmail.com
Datum: 07.07.2017.
Pitanje:

Postovani,molim Vas da mi Odgovorite na pitanje. Odselio sam se iz stana u kojem je ostala bivša žena. Uz molbe da prebaci režije na svoje ime ona to ne želi. Neredovito placa ili neke uopće ne placa. Kako mogu tome stati na kraj. Sto mi je činiti.
Živio sam u ulici Drage Kodrmana 17.
Preselio sam se u Zagreb gdje sam i prijavljen.
Zahvaljujem na odgovoru.
S poštovanjem.

Odgovor:

Obveznik plaćanja komunalnih i vodnih usluga je vlasnik stana ili osoba s kojom vlasnik sklopi ugovor o najmu, odnosno suvlasnici, pri čemu se suvlasnici moraju dogovoriti na koga će glasiti račun. Sama činjenica da ste odselili ne mora biti osnova za promjenu korisničkih podataka ukoliko ste vi vlasnik stana, osim ako se ne dogovorite i zajednički promijenite nosioca računa odnosno korisničke podatke. Ukoliko je bivša supruga vlasnik, i vi sami možete na osnovu te činjenice (vlasnički list) promijeniti korisničke podatke. Upute o promjeni korisničkih podataka možete pronaći u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 11, gdje je detaljno opisan postupak i navedena potrebna dokumentacija.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 10.07.2017.
Ime i prezime: Kristina Balic
Adresa: Kumrovecka 64, Pušća
Email adresa: kristinar.balic@gmail.com
Datum: 05.07.2017.
Pitanje:

Postovani,
S obzirom da vas ne mogu nikako dobiti telefonskim putem molila bi vas odgovor da li imate informaciju da je voda na izvoru Stalnjak u Pušći zarazena?
Zahvaljujem se unaprijed

Odgovor:

Navedeni izvor nije pod našom nadležnošću, mi ne obavljamo na tom izvoru ispitivanja vode, te ne raspolažemo u vezi ovog upita nikakvim podacima niti informacijama.

Odgovorio: Nevenka Capuder, dipl. ing. kem. tehnologije Voditelj kontrole kvalitete vode
Datum: 07.07.2017.
Ime i prezime: Jakov
Adresa: Karlović
Email adresa: karlovic.jakov@gmail.com
Datum: 05.07.2017.
Pitanje:

Poštovanje, Tražio sam neke informacije gdje i kako bi se moglo odlagati glomazni otpad, točnije drvni materijal od ormara, polica i slično te sam našao da je moguće bilo samo u 5 mjesecu na mobilnim reciklažnim dvorištima odložiti to.
Postoji li neka druga mogućnost ili je vrijeme za odlaganje glomaznog otpada \'\'prošlo\'\'?

Odgovor:

Prikupljanje glomaznog otpada organizirano je jednom godišnje u različitim terminima putem mobilnih reciklažnih dvorišta, pri čemu možete koristiti bilo koje reciklažno dvorište koje Vam odgovara i koje u tom vremenu prikuplja otpad. Ukoliko su Vam svi termini promaknuli (napominjemo da će prikupljanje u Gradu Zaprešiću biti na jesen, a raspored će biti na vrijeme objavljen na našoj web stranici), možete sami odvesti svoj glomazni otpad na našu deponiju, gdje će Vam biti besplatno preuzet i zbrinut. Preporučamo prije radi dogovora javiti se u našu RJ Gospodarenje otpadom, telefon možete pronaći u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 05.07.2017.
Ime i prezime: Tomislav Slunjski
Adresa: Nova ulica 42, Brdovec
Email adresa: tomislavslunjski@hotmail.com
Datum: 03.07.2017.
Pitanje:

Zanima me cijena priključka za kanalizaciju i da li je moguce platiti u ratama. Radi se o vec navedenoj adresi \"Nova ulica 42\" u Brdovcu.
Lijep pozdrav

Odgovor:

Cijena priključka i način plaćanja ovise o niz elemenata, pa se izvolite obratiti našem referentu za priključke( osobnim dolaskom u naše sjedište ili na telefon 3314-383 ili 3314-384) koji će Vam dati sve potrebne informacije.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 04.07.2017.
Ime i prezime: Sandra Gregorin
Adresa: Zagreb, Ozaljska 150
Email adresa: sandragregorin23@gmail.com
Datum: 29.06.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Molim Vas dostavljate mi račune za kuću u Šenkovcu.
Zanima me kako promijeniti podatke za dostavu, s obzirom da sam se udala te imam drugo prezime i adresu?
Hvala
Lp,

Odgovor:

O načinu promjene korisničkih podataka možete se informirati u našoj rubrici Informacije i savjeti, pod rednim brojem 11

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 03.07.2017.
Ime i prezime: Kalamir
Adresa: Kalamirova
Email adresa: kalamiri0105@gmail.com
Datum: 10.05.2017.
Pitanje:

Postovani,ponovno postavljam isto pitanje,ocito ga niste dobili. Mozete mi reci kakve radove izvodite u Jablanoveckoj ulici (Kalamiri) ? Ako je postavljanje kanalizacije,da li ce proci kroz cijelu tu ulicu ?
Hvala na odgovoru

Odgovor:

U tijeku je izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže i sanitarne odvodnje u Jablanovečkoj ulici u Zaprešiću, od križanja sa Kalamirovom ulicom do Mokričke ul. Predviđeni rok završetka radova je u prvoj polovici srpnja, te će nakon što se steknu uvjeti, svi vlasnici nekretnina u Jablanovečkoj ulici biti pozvani da, sukladno Odluci o priključenju, priključe svoju nekretninu na komunalne vodne građevine.

Odgovorio: Tehnički rukovoditelj Domagoj Mikuš
Datum: 28.06.2017.
Ime i prezime: Slavko Paić
Adresa: Padine 28, Zagreb
Email adresa: konstrukcija-projekt@zg.t-com.hr
Datum: 14.06.2017.
Pitanje:

Poštovani, na adresi potrošnog mjesta:Sveti križ Obrankovićeva 2 Marija Gorica, nemam ulične infrastrukture za odvodnju fekalnih otpadnih voda. Vašim računom u obračunu pitke vode, obračunali ste mi naknadu za razvoj odvodnje, naknadu za razvoj pročišćavanja i naknadu za zaštitu voda. Molim vas da provjerite dali su navedene naknade potrebno obračunate, odnosno da mi navedete odluke na temelju kojih su iste obračunate. Napominjem da na lokaciji potrošnog mjesta ne postoji kanalizacija fekalne odvodnje i nema odvodnih cestovnih jaraka za prihvat oborinske odvodnje.
Zahvaljujem na odgovoru, srdačno vas pozdravljam.
Slavko Paić, dipl.ing.građ.

Odgovor:

Naknade koje spominjete obračunate su na osnovu zakona i odluka jedinica lokalne samouprave, te se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodoopskrbe sukladno Članku 8. Stavak 2. Odluke o cijeni vodnih usluga javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Uvid u navedenu odluku možete dobiti na našoj web stranici u rubrici Cijene. Naknada za razvoj (voda, odvodnja i pročišćavanje) obračunavaju se i naplaćuju od korisnika na osnovu Odluka jedinica lokalne samouprave ( 6 općina i Grad Zaprešić) na distributivnom području javnog isporučitelja. Konkretno, Općina Marija Gorica donijela je takvu odluku 11. rujna 2014. godine i ista je objavljena u Službenom glasniku Općine Marija Gorica. Naknade za razvoj koriste se isključivo namjenski, za razvoj i izgradnju komunalne infrastrukture na distributivnom području, pri čemu čine samo dio financiranja, jer se za financiranje koriste i državne potpore, kao i sredstva EU. Dakle, naknade za razvoj ne predstavljaju cijenu vodnih usluga, već se samo uz cijenu obračunavaju i naplaćuju. Javni isporučitelj ne raspolaže tim sredstvima za pokriće svojih troškova, već se sukladno usklađenim planovima s jedinicama lokalne samouprave koriste za izgradnju komunalne infrastrukture. To znači da iako Vi kao korisnik nemate još odvodnju i pročišćavanje, na osnovu naplaćenih naknada za razvoj sudjelujete u njihovoj (budućoj) izgradnji. Naknade za zaštitu i korištenje voda predstavljaju prihod države, o visini tih naknada odluke (Uredbe) donosi Vlada Republike Hrvatske na osnovu Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Konkretno, zadnju Uredbu o visini naknada za zaštitu voda donijela je Vlada 19.srpnja 2013. godine sa primjenom od 1. siječnja 2013. godine. Zadnju Uredbu o visini naknade za korištenje voda donijela je Vlada 23. siječnja 2014. godine, sa primjenom od 1. travnja 2014. godine. U navedene uredbe uvid možete dobiti naslužbenim stranicama Narodnih novina. Naplaćene naknade za korištenje i zaštitu voda javni isporučitelj doznačuje na račune državnih prihoda, te o njihovom korištenju odlučuju nadležna tijela Hrvatskih voda. Nadamo se da će ove informacije pomoći za bolje razumijevanje strukture cijena vodnih usluga i naknada koje se uz cijenu obračunavaju. Pri tom još na kraju napominjemo da sustav oborinskih voda nije u nadležnosti javnog isporučitelja, niti se iz ovih naknada ne financira, već je isključivo u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 20.06.2017.
Ime i prezime: Dario Čubić
Adresa: Ferida Galijaševića 8
Email adresa: cubicdario@gmail.com
Datum: 25.05.2017.
Pitanje:

Poštovani zanima me kako staviti Vodu i Smeće na paušal??? jer trenutno na adresi Ferida Galijaševića 8 10290 Zaprešić u stanu od obitelji Čubić, vlasnika Dario Čubić niko ne zivi radi iseljenja u drugu drzavu.

Odgovor:

O načinu promjene korisničkih podataka (adresa slanja računa je korisnički podatak) možete se informirati u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 11. Ukoliko želite da Vam se računi dostavljaju na e-mail, prijaviti se možete u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 7. "Prijava na paušal" ne postoji, računi se ispostavljaju neovisno o tome da li u objektu netko živi ili ne i to za fiksni dio cijene vodnih i komunalnih usluga, ovisno o tome da li je korisničko mjesto u zgradi ili u individualnom objektu. Ako se radi o stanu u kojem se potrošnja vode obračunava prema broju članova, potrebna je odjava članova domaćinstva. Informaciju o cijenama možete pronaći u našoj rubrici Cijene.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 25.05.2017.
Ime i prezime: Đuro Sulimanovć
Adresa: Trg mladosti 11
Email adresa: dkusumoto_1981@yahoo.com
Datum: 22.05.2017.
Pitanje:

Poštovani, ovim putem vas molim za informaciju, na koji način i kada možemo organizirati prebacivanje urne iz grobnog mjesta u Donjoj Pušći u krematorij Donja Pušća?
Unaprijed hvala

Odgovor:

Ne razumijemo u potpunosti Vaš upit, no upućujemo Vas da se obratite na upravu groblja u Zaprešiću od kojih ćete dobiti sve potrebne informacije. Kontakte možete pronaći na našoj web stranici u rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 23.05.2017.
Ime i prezime: Miro Ciglenečki
Adresa: Jablanovec, 2.odvojak stubičke ulice
Email adresa: mirociglenecki1@gmail.com
Datum: 19.05.2017.
Pitanje:

Zanima me tko čisti slivnu grabu uz moju ulicu. Graba je očišćena zadnji puta prije dvije godine kada sam zbog zapuštenosti iste imao poplavu u podrumu. Graba je sada ponovno zarasla u travu i na nekim mjestima je dosta plitka te se bojim ponovne poplave u podrumu.

Odgovor:

Čišćenje graba odnosno slivnih voda nije u našoj nadležnosti, osim ako jedinica lokalne samouprave naruči taj posao od nas. Za ovaj problem izvolite se obratiti na svoju jedinicu lokalne samouprave - komunalne redare.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 22.05.2017.
Ime i prezime: DRAGO JAKIC
Adresa: Bistranska 3, 10298 Donja Bistra
Email adresa: mara.jakic.de@gmail.com
Datum: 19.05.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Dali se mogu računi za vodu/smeće preusmjeriti na drugu adresu izvan HR, jer nas sljedećih 5 godina neće biti na adresi. Plaćali bi dalje preko online Bankingom.
Hvala,
Lp
Drago Jakic

Odgovor:

Ne možete primati račune na adresu izvan Hrvatske. No, možete primati račune na Vaš e-mail, prijaviti se možete na našoj web stranici u rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 7.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 22.05.2017.
Ime i prezime: Želimir Topol
Adresa: Šenkovec, Ivana Vrapca 7
Email adresa: desiderio.topol@gmail.com
Datum: 18.05.2017.
Pitanje:

Zašto Zaprešić d.o.o. izbjegava instalaciju operativnih E-mail adresa za pojedine sektore odnosno djelatnosti, pomoću kojih bi mi korisnici koji ne živimo u Zaprešiću ili čak ni u Hrvatskoj mogli lakše, brže i jeftinije komunicirati s vašom firmom. Na šaltere smo dolazili prije dvadeset godina, danas komuniciramo drugačije. S poštovanjem.

Odgovor:

Komunikacija putem e-maila postoji kod nas već niz godina. Na svakom našem računu komunalnih usluga istaknute su e-mail adrese putem kojih korisnik može komunicirati s našim službama. Za sve djelatnosti Zaprešića d.o.o. e-mail adresa je zsluzbe@komunalno-zapresic.hr , a za djelatnosti Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. je vodovod@komunalno-zapresic.hr . Sa tih adresa interno se e-mail pošta prosljeđuje na rješavanje našim nadležnim službama i djelatnicima na interne e-mail adrese. Na svaki upućeni e-mail na gore navedene adrese pošiljatelju e-maila obavezno se odgovara. Naravno da postoje situacije kad je potreban dolazak u naše sjedište, u tom slučaju će pošiljatelj e-maila dobiti upute. Dakle, ne komuniciramo kao prije 20 godina, samo Vi niste bili dovoljno informirani. Hvala na javljanju, izvolite se po potrebi putem navedenih e-maila obratiti za rješavanje bilo kojeg problema, zahtjeva, narudžbe, reklamacije i slično iz naših djelatnosti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 19.05.2017.
Ime i prezime: Dario Čubić
Adresa: Ferida Galijaševića 8
Email adresa: cubicdario@gmail.com
Datum: 13.05.2017.
Pitanje:

postovani gdje i kako mogu prebaciti racune na paušal jer niko ne zivi vise na toj adres?

Odgovor:

O načinu promjene korisničkih podataka (adresa slanja računa je korisnički podatak) možete se informirati u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 11. Ukoliko želite da Vam se računi dostavljaju na e-mail, prijaviti se možete u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 7. "Prijava na paušal" ne postoji, računi se ispostavljaju neovisno o tome da li u objektu netko živi ili ne i to za fiksni dio cijene vodnih i komunalnih usluga, ovisno o tome da li je korisničko mjesto u zgradi ili u individualnom objektu. Ako se radi o stanu u kojem se potrošnja vode obračunava prema broju članova, potrebna je odjava članova domaćinstva. Informaciju o cijenama možete pronaći u našoj rubrici Cijene.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 17.05.2017.
Ime i prezime: Marina Medić
Adresa: Petrovaradinska 7c
Email adresa: marina.jozic9@gmail.com
Datum: 12.05.2017.
Pitanje:

Poštovani, zanima nas gdje/da li možemo saznati okvirnu cijenu priključka i tehničke uvjete priključka na vodovodnu mrežu za grad Zaprešić? Radi se o objektu koji bi bio 50 metara od ceste, pa nas konkretno zanima koliko to utječe na cijenu priključka. Da li instalaciju od ceste do objekta obavljate Vi ili to sami dogovaramo? Znate li je li uopće moguće provesti sve potrebne priključke u 3 metra širine puta? Lp

Odgovor:

Mogućnost priključka kao i cijena ovise o niz elemenata, pa se izvolite obratiti našem referentu za priključke( osobnim dolaskom u naše sjedište ili na telefon 3314-383 ili 3314-384) koji će Vam dati sve potrebne informacije.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 12.05.2017.
Ime i prezime: Ivica Mikulić
Adresa: Kapelščak 7a, Gornja Bistra
Email adresa: ivicamikulic8@gmail.com
Datum: 11.05.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Molim Vas da kontaktirate računovodstvo te da ubuduće račune za zbrinjavanje otpada koje ste do sada slali na ime:
Ivica Mikulić
Kapelščak 7a
Gornja Bistra
šaljete na imena:
Marijana Mikulić i Ivica Mikulić
Adresa je ista:
Kapelščak 7a
Gornja Bistra
Ovaj moj prijedlog, ako smatrate potrebnim, provjerite i potvrdite kod gospođe Marijane Mikulić na telefon 098 268 365
S poštovanjem, Ivica Mikulić

Odgovor:

Putem web stranice i na ovaj način ne možete promijeniti korisničke podatke, a što je navedeno i uz napomene kod postavljanja pitanja. Dakle, ne može se podnijeti zahtjev kako Vi navodite u Vašem e-mailu. Uputu o promjeni korisničkih podataka možete pronaći u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 11. Također, napominjemo da račun ne može glasiti na više korisnika kako Vi ovdje tražite, već zakonski propisi nalažu da račun za usluge može glasiti samo na jednog korisnika. Suvlasnici se moraju dogovoriti na koga će glasiti račun, pri čemu taj odabir ni na koji način ne utječe na vlasničke odnose nad nekom nekretninom. Ukoliko želite da drugi suvlasnik bude nositelj računa, izvolite postupiti kako je navedeno u spomenutim informacijama na našoj web stranici.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 12.05.2017.
Ime i prezime: Kalamir
Adresa: Kalamirova
Email adresa: kalamiri0105@gmail.com
Datum: 10.05.2017.
Pitanje:

Postovani,ponovno postavljam isto pitanje,ocito ga niste dobili. Mozete mi reci kakve radove izvodite u Jablanoveckoj ulici (Kalamiri) ? Ako je postavljanje kanalizacije,da li ce proci kroz cijelu tu ulicu ?
Hvala na odgovoru

Odgovor:

Vaš upit zaprimili smo 8.5.2017. , te smo ga proslijedili našim tehničkim službama. Čim dobijemo povratnu informaciju, objaviti ćemo odgovor na našoj web stranici kako je uobičajeno. Morate razumjeti da na neka pitanja ne možemo (a i ne moramo) odgovoriti odmah, već treba tražiti odgovor od stručnih službi. Stručne službe također nisu uvijek u mogućnosti zbog redovnih poslova odmah odgovoriti, pa kako pitanje ne iziskuje hitnost, morate se malo strpiti. Hvala na razumijevanju.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 11.05.2017.
Ime i prezime: Tomislav Krtinić
Adresa: Tina Ujevića 30, Zaprešić
Email adresa: espacetom@gmail.com
Datum: 10.05.2017.
Pitanje:

Poštovani,
zašto je s moje adrese u svibnju izostao odvoz plastike i papira (žute i plave reciklažne kante)?
Trebalo je prvog ponedjeljka u mjesecu, a s obzirom da je prvi ponedjejak padao 1. svibnja očekivao sam da će to biti barem 08. svibnja, ali ništa.
S poštovanjem

Odgovor:

Odvoz komunalnog otpada, papira i plastike 1.svibnja odvijao se prema redovnom rasporedu, o čemu je bila i obavijest na našoj web stranici 27.4.2017. godine. Dakle, u Vašoj ulici papir i plastika prikupljali su se i odvozili 1. svibnja.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 11.05.2017.
Ime i prezime:
Adresa:
Email adresa:
Datum: 09.05.2017.
Pitanje:

Poštovani,zanima me može li se putem maila promijeniti podaci za dostavu računa. Naime radi se o promijeni prezimena usred sklapanja braka.

Odgovor:

Detaljne upute za promjenu korisničkih podataka možete pronaći u našoj rubrici Informacije i savjeti pod rednim brojem 11. Za promjenu prezimena biti će dovoljna nova osobna iskaznica (ukoliko svi ostali podaci ostaju isti).

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 10.05.2017.
Ime i prezime: Ana Horvat
Adresa: Ljudevita Gaja
Email adresa: aderma07@gmail.com
Datum: 09.05.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Stanujem u ulici Ljudevita Gaja u Zaprešiću. Zgrada u kojoj živim i okolne zgrade nemaju kontejner za staklo, pa me zanima gdje se nalazi najbliži takav kontejner?
Smatram da je recikliranje otpada iznimno važno, te da bi takav kontejner trebao biti postavljen barem u svakoj ulici...ovisno o veličini ulice, ali na svakih 5 zgrada bi trebao biti barem jedan takav kontejner, u protivnom se staklo baca u kontejnere za smeće ili plastiku.
Nadam se da ću naići na Vaše razumijevanje i da ću uskoro moći kvalitetnije reciklirati otpad.
Lijepi pozdrav.
Ana

Odgovor:

Za odlaganje stakla predviđeni su posebni kontejneri na zelenim otocima. Ne postoji mogućnost da se takvi kontejneri postave u svakoj ulici ili na svakih 5 zgrada jer za to jednostavno nema prostora, niti bi koncesionar pristao na pražnjenje tolikog broja kontejnera. Zeleni otoci na kojima možete odlagati staklo postoje na slijedećim lokacijama: Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Augusta Šenoe, Mokrička ulica, kod novog Doma zdravlja, Trg mladosti ,Ulica Ferde Livadića, Ulica Ante Starčevića, Ulica M.Krušlina, Zelena tržnica, Krajačićeva ulica, Križanje P.Devčića i M.Gupca. Na Vama je da odaberete koji Vam je zeleni otok najpogodniji za odlaganje stakla. Zahvaljujemo na javljanju.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 10.05.2017.
Ime i prezime: Jelena Šoštarec
Adresa:
Email adresa:
Datum: 05.05.2017.
Pitanje:

Poštovani, ovim putem javljam se kako bih provjerila mogućnost popravka ceste: Vinogradska ulica, Pojatno. Poslala sam već nekoliko mailova na Županijske ceste zagrebačke županije, Nadcestarija Zaprešić, ali budući da nema odgovora, molim Vas za uputu.
Više od dvije godine rupe na cesti saniraju povremeno mještani, rupe su naravno sve veće, i obje na sredini ceste.
Ne znam jeste li Vi u mogućnosti sanirati ili provjeriti, ili mi možete barem reći kome se obratiti.
Hvala na razumijevanju.
S poštovanjem,
Jelena Šoštarec

Odgovor:

Izvolite se obratiti direktno na Grad Zaprešić komunalnim redarima, koji će moći utvrditi u čijoj je nadležnosti popravak ulice koji spominjete, te Vam dati informacije o radnjama koje će poduzeti da se problem riješi. Možete se obratiti i direktno na UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE Grada Zaprešića. Sve kontakte možete pronaći na web stranici Grada Zaprešića.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 05.05.2017.
Ime i prezime: Ivica Mikulić
Adresa: Kapelščak 7a, Gornja Bistra
Email adresa: ivicamikulic8@gmail.com
Datum: 25.04.2017.
Pitanje:

Poštovani, Čuo sam da se može naručiti jednom godišnje besplatno kontejner za odvoz komunalnog otpada. Imam nešto iskopane zemlje pa bih je natovario u kontejner da se odveze, ako je to moguće?
Može li se zahtjev za kontejner podnijeti mailom?
S poštovanjem, Ivica Mikulić

Odgovor:

Za odvoz veće količine zemlje izvolite se obratiti direktno na našu RJ Gospodarenje otpadom na telefon 3310-315 i tražite voditelja s kojim ćete dogovoriti sve što je potrebno. Možete poslati i e-mail na zsluzbe@komunalno-zapresic.hr s Vašim kontakt podacima i navođenjem što tražite, e-mail će biti proslijeđen nadležnoj osobi koja će Vas kontaktirati radi dogovora.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 27.04.2017.
Ime i prezime: Verica Ercegovac
Adresa: Ulica Drage Švajcara 1
Email adresa: ercegovac.verica@gmail.com
Datum: 25.04.2017.
Pitanje:

Poštovani,molim Vas da li se treba osobno doći odjaviti jednog člana obitelji ili se može odjaviti i putem mailom?
Lp,Verica

Odgovor:

Možete nazvati naše informacije na telefon 3353-510 i dogovoriti na koji način ćete prijaviti promjenu broja članova domaćinstva.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 25.04.2017.
Ime i prezime: Marika Kais
Adresa: Jablanovec, Kralja Tomislava 20
Email adresa: marika.kais@gmail.com
Datum: 25.04.2017.
Pitanje:

zašto naša ulica nije detaljno očišćena ovog proljeća? I ovo je dio Zaprešića te zahtjevamo da se naša uplaćena naknada jednako vrednuje Rubnjak u vidu kanalice za oticanje oborinskih voda od križanja sa ul. A. Šenoe do kućnog br.20 nije očišćena godinama tako da je zarasla čime je cesta sužena. Također napominjem da je zbog loše izvedenog odvoda sa ceste došlo do spiranja zemljišta i da asfalt puca i započinje odron.

Odgovor:

Čišćenje ulica odvija se u skladu s planom koji donosi Grad Zaprešić. Komunalno poduzeće ne naplaćuje naknade (komunalna i vodna naknada)od građana, već se financira iz proračuna Grada Zaprešića za obavljene poslove čišćenja prema već spomenutom planu koji donosi Grad. Po pitanju oborinskih voda, čišćenja kanalica, oštećene ceste izvolite se također obratiti na Grad, jer komunalno poduzeće nije nadležno za te probleme.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 25.04.2017.
Ime i prezime:
Adresa:
Email adresa:
Datum: 17.04.2017.
Pitanje:

Poštovani, zanima me gdje se može odlagati veće količine \"vrtnog otpada\" (granje, otkošena trava i sl.) , ima li u Zaprešiću kakvo veliko kompostište ? Bojim se da ću zatrpati one male spremnike na eko otocima. Hvala

Odgovor:

Ukoliko imate veće količine zelenog otpada možete kontaktirati našu RJ Održavanje javnih i zelenih površina (telefon u našoj rubrici Kontakti) koji će Vas uputiti kako to riješiti. Naime, naše ekipe održavanja zelenih površina odvoze zeleni otpad nakon održavanja (nakon obrezivanja granja i košnje) na naš pročistač, gdje služi kao primjesa za obradu mulja. Ukoliko Vaše količine ipak nisu značajnije, možete ga zbrinuti u našim vrećama za odlaganje viška komunalnog otpada i odložiti uz Vašu posudu za komunalni otpad u dane kad iznosite posudu za odvoz.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.04.2017.
Ime i prezime: Gordana Pavlović
Adresa: Ive Turkovića 4, Ive Turkovića 4
Email adresa: gordana.murvic@gmail.com
Datum: 14.04.2017.
Pitanje:

Poštovani
Živim pored željezničke stanice Savska koja je uvijek prljava i puna smeća.Moje pitanje je zašto auto koji čisti ulice "usisava" prolazi ulicama u susjedstvu ,ali nikada i kroz našu ulicu? Ulica je uz željezničku stanicu Savska.

Odgovor:

Prema planu održavanja grada Savska ulica (zajedno sa željezničkom stanicom) se ručno čisti 3 puta tjedno, dok se strojno čišćenje vrši redovno od mjeseca ožujka do mjeseca studenog.
Prema našem GPS sustavu strojno čišćenje u Ulici Ive Turkovića izvršeno je 19.04.2017. godine.

Odgovorio: Voditelj održavanja javnih i zelenih površina Luka Sinković, mag.ing.agr
Datum: 24.04.2017.
Ime i prezime: Dario Matić
Adresa: Zaprešić,Trg žrtava fašizma 6
Email adresa: dario1304@net.hr
Datum: 17.04.2017.
Pitanje:

Poštovani,
kako se bliže dani god.odmora,postavio bih vam dva pitanja,radi mira u zgradi,što treba platiti u periodu kada nema u stanu nikoga:
1/odvoz smeća 51,98 kn/zgrade 120 l/DA ili NE
2/voda,odvodnja i pročistač 40,38 kn-fiksni dio DA ili NE.
Unaprijed zahvalan Dario Matić.

Odgovor:

Da, i kad u stanu (ili u kući) nema nikoga treba platiti fiksne iznose cijena vodnih i komunalnih usluga kako su navedeni na ispostavljenim računima.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.04.2017.
Ime i prezime: ŽELJKO ŠIMEK
Adresa: POJATNO,GAJEVA 15C
Email adresa: zeljko.simek@hep.hr
Datum: 20.04.2017.
Pitanje:

Na koju mail adresu mogu poslati zahtjev za promjenu vlasnika mjernog mjesta za obračun potrošnje vode.Imam kupoprodajni ugovor i stanje vodomjera hvala
Poštovanje.

Odgovor:

Za promjenu korisničkih podataka trebate se javiti u naše sjedište u Zaprešiću, Zelengaj 15 na šalter reklamacija i informacija u radnom vremenu od 8 do 13 sati. Prethodno se možete radi dogovora o dokumentaciji javiti na telefon 3353-510, te eventualno dogovoriti da dokumentaciju pošaljete poštom ili na e-mail.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.04.2017.
Ime i prezime: Drago Pinek
Adresa: Matije Gupca 37A
Email adresa: drpinek@gmail.com
Datum: 20.04.2017.
Pitanje:

Poštovani komu da javim za pražnjenje sabirne jame.
Poštovanje.

Odgovor:

Za pražnjenje septičke jame izvolite se obratiti na našu RJ Odvodnja. Telefonske kontakte možete pronaći u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.04.2017.
Ime i prezime: Ines Kruljac
Adresa: K.Š.Đalskog 24
Email adresa: Imkruljac@gmail.com
Datum: 12.04.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Mogu li ovim putem zatražiti zamjenu kante za stari papir (plava) obzirom stara ima napuknuti poklopac cijelom dužinom. Hvala unaprijed.

Odgovor:

Izvolite se obratiti na našu RJ Gospodarenje otpadom. Telefonski i e-mail kontakti nalaze se na svakom računu komunalnih usluga. Trebati ćete navesti i Vašu korisničku šifru koja se također nalazi na računu. Naši djelatnici će utvrditi da li Vam posude može biti zamijenjena.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 13.04.2017.
Ime i prezime: Zoran Poštić
Adresa: Ilije Grgorića 53
Email adresa: zokipost@gmail.com
Datum: 04.04.2017.
Pitanje:

Poštovani,
gdje se može prijaviti ili ako možete odmah reagirati i poslati nekoga za zbrinjavanje leša mačke u ulici Ilije Gregorića 53 u Zaprešiću.
Unaprijed Vam zahvaljujem

Odgovor:

Mi ne zbrinjavamo leševe životinja. Javite se komunalnom redarstvu Grada Zaprešića.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 05.04.2017.
Ime i prezime:
Adresa: Trg mladosti
Email adresa: silvijatandaric0@gmail.com
Datum: 03.04.2017.
Pitanje:

Zašto se iz slavina u cijelom zapresicu i okolici tako intezivno osjeti miris klora ili Neznam točno čega u zadnjih 4dana ,molim objašnjenje unaprijed hvala.

Odgovor:

Koncentracija slobodnog rezidualnog klora u vodoopskrbnoj mreži grada Zaprešića i ostalih općina našeg vodoopskrbnog sustava je unutar zadanih zakonskih granica i uobičajenih vrijednosti i u ovih nekoliko ( 4 ) dana koje navodite. Ako osjećate neki strani miris u vodi za ljudsku potrošnju, to nije od klora. Kako bi mogli provjeriti o čemu se radi javite se na e-mail vodovod@komunalno-zapresic.hr sa navođenjem Vaše točne adrese, nakon čega ćemo uvidom na licu mjesta obaviti kontrolu.

Odgovorio: Nevenka Capuder, dipl. ing. kem. tehnologije, Voditelj kontrole kvalitete vode
Datum: 04.04.2017.
Ime i prezime: Ivica
Adresa: Jablanovec
Email adresa:
Datum: 31.03.2017.
Pitanje:

Poštovani, zanima me kada če mjestani Jablanovca i ivanca dobiti plave kante za papir?
Unaprijed hvala na odgovoru.

Odgovor:

Plave posude za papir na području gradskih naselja stavljene su u plan 2017. godine, te će se postavljati u skladu s financijskim mogućnostima, a koje ovise o sufinanciranju iz Fonda zaštite okoliša. Prema informacijama kojima raspolažemo, sredstva Fonda bi se trebala realizirati u jesen 2017. godine.

Odgovorio: Voditelj RJ Gospodarenje otpadom Goran Žabić
Datum: 03.04.2017.
Ime i prezime: Frane Kolanovic
Adresa: Matije Gupca 51
Email adresa: franek@vip.hr
Datum: 31.03.2017.
Pitanje:

Poštovani,
zanima me da li postoji negdje na području Zaprešića mogućnost odlaganja iskorištenog motornog ulja?
Srdačan pozdrav,
Frane

Odgovor:

Na području Zaprešića ne postoji mogućnost odlaganja otpadnih ulja. Sve o zbrinjavanju i ovlaštenim sakupljačima možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/posebne_kategorije_otpada/otpadna_ulja/ .

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 03.04.2017.
Ime i prezime: Goran Kranjčić
Adresa: Šešekova 4
Email adresa: goran.kranjcic@gmail.com
Datum: 29.03.2017.
Pitanje:

Poštovanje,
Interesira me nekoliko informacija vezano uz gradnju (prenamjenu) objekata. Ovo ljeto započeti ćemo s gradnjom obiteljske kuće u Donjem Jarku. Rušiti ćemo postojeće objekte (Tlocrtno 117 m2) i sagraditi kuću (tlocrtno 110m2 - 3. etaže cca 250m2). Na kući koju ćemo rušiti imamo vodu, plin, struju,a i odvodnja je nekako riješena (preko nekog kanala???!). Nova kuća graditi će se cca 20 m dalje od postojeće, na istoj parceli. Sada me interesira, što moram napraviti da te priključke prebacim s jednog objekta na drugi, koliko vremenski to traje, i koliko košta (pretpostavljam da će trebati jača struja, možda voda....).
Unaprijed hvala

Odgovor:

Vaš upit proslijedili smo našoj nadležnoj službi, te će Vam odgovor biti upućen na Vašu e-mail adresu.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 30.03.2017.
Ime i prezime: Jelena Đurinski
Adresa: Industrijska 23
Email adresa: jelena.djurinski@gmail.com
Datum: 29.03.2017.
Pitanje:

Poštovani,zanima me dali je zakonski dozvoljen zivot u industrijskoj zoni,te ako nije kome se mogu obratiti u vezi toga?Hvala

Odgovor:

Ne razumijemo Vaš upit, no pokušajte se obratiti na Grad Zaprešić uz preporuku da jasnije obrazložite na što se Vaš upit odnosi.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 30.03.2017.
Ime i prezime: Ivica
Adresa: Jablanovec
Email adresa:
Datum: 28.03.2017.
Pitanje:

Poštovani, mene zanima čiščenje neobrađenih parcela uz glavne ceste i polju. Privatni korisnici dobivaju opomene i kazne ako se parcele ne čiste pa me zanima kaj je sa parcelama u vlasništvu grada Zaprešića (npr zemljište iza društvenog i druge)West Gatea (između nadvožnjaka preko autoceste i WG-a)dali i oni dobivaju opomene i kazne i zašto se ne čiste? Nadam se odgovu jer nekoliko puta sam postavio pitanja ali nazalost nisam ga dobio. Hvala

Odgovor:

Na slična pitanja nekoliko puta smo odgovarali - vlasnici odnosno korisnici zemljišta, parcela i slično u obavezi su ta zemljišta i održavati, što i sami navodite u svom upitu. Javne površine koje su u vlasništvu Grada Zaprešića održava Zaprešić d.o.o. na osnovu godišnjeg plana održavanja koji donosi Grad Zaprešić. Čišćenje i održavanje svih površina (i privatnih i javnih) kontroliraju komunalni redari Grada Zaprešića, te ukoliko smatrate da neka površina nije održavana i očišćena (bez obzira u čijem je vlasništvu) možete se obratiti komunalnim redarima koji će poduzeti daljnje radnje. Također, Zaprešić d.o.o. nije nadležan za opomene i kazne, već je i za to nadležan Grad Zaprešić odnosno komunalno redarstvo Grada Zaprešića. Telefonske i e-mail kontakte komunalnih redara više puta smo objavljivali u našim odgovorima na slične upite, a možete ih pronaći i na web stranici Grada Zaprešića.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 29.03.2017.
Ime i prezime: Matija
Adresa: Trošić
Email adresa: ekohold@ekohold.hr
Datum: 28.03.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Zanima me da li možete zaprimiti otpad pod sljedećim ključnim brojevima: 20 03 99, 20 03 01, 20 03 07 i po kojoj cijeni?
Hvala, lp.
EKOHOLD d.o.o.

Odgovor:

Za informacije i ugovaranje ili narudžbu zbrinjavanja otpada izvan redovnog zbrinjavanja izvolite se obratiti direktno na našu RJ Zbrinjavanje otpada. Adresu i telefonske kontakte možete pronaći u našoj rubrici Kontakti ili na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 28.03.2017.
Ime i prezime: Natalija Kapeli
Adresa: D.Tadijanovica 2
Email adresa: natalija.kapeli@gmail.com
Datum: 23.03.2017.
Pitanje:

Postovani,
Kada cete pustiti vodu u pojilice u parku za pse iza vase zgrade uprave?Vlasnici pasa svaki dan moraju sami donositi vodu.
Unaprijed hvala

Odgovor:

U tijeku su određene kontrole cjevovoda, te će voda u pojilice biti puštena ovih dana.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.03.2017.
Ime i prezime: Tomislav Mandić
Adresa: Zaprešić, M. Gupca 28 C
Email adresa: tomica.mandic@gmail.com
Datum: 23.03.2017.
Pitanje:

Poštovani, predstavnik sam stanara na navedenoj adresi. Zgrada je manja (6 stanova). Ove zime, pod ne znam kakvim okolnostima, netko je potrgao poklopac od kante za papir (mala plava). Trenutno nam kanta nije u funkciji pa stanari ne odvajaju otpad. Molim Vas da nam dostavite ili dvije kante ili jedan kontejner (plavi) za papir. Mislim da bi čak 2 kante bolje pasale, radi prostora, jer već imamo 2 kontejnera (razno i plastika). Ja ću onda utjecati preko ogl.ploče na stanare da budu pažljiviji. Unaprijed zahvaljujem i molim Vas da mi javite što ste odlučili. Lp

Odgovor:

Vaš problem ne možete riješiti putem web stranice. Za Vaše traženje izvolite se obratiti na našu RJ Zbrinjavanje otpada na adresu ili telefone objavljene u našoj rubrici Kontakti ili na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.03.2017.
Ime i prezime: Ivan Supina
Adresa: Lj.Gaja 4
Email adresa: isupina@gmail.com
Datum: 23.03.2017.
Pitanje:

Šaljem vam pismenu molbu za obrezivanje 3 breze ispred stambene zgrade u Ulici Lj.Gaja 4. Breze su narasle do visine 4. kata te kod vjetrovitog vremena lupaju po staklu na 3. katu pa se stanari boje da im se ne razbije staklo. Također je veliki broj stanara alergičan na pelud breze te traže da se breze potpuno uklone i posadi neko drugo drveće (npr. japanska trešnja).
Predstavnik stanara Lj.Gaja 4
Ivan Supina

Odgovor:

Vaš zahtjev za orezivanje proslijeđen je našoj službi koja će izaći na teren, a za uklanjanje se izvolite obratiti na komunalno redarstvo Grada Zaprešića, jer uklanjanje ovih breza nije u planu održavanja zelenih površina za 2017. godinu.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 23.03.2017.
Ime i prezime:
Adresa: Bistranska
Email adresa: sedamxsedam@hotmail.com
Datum: 20.03.2017.
Pitanje:

Poštovani,
zanima me koje su dimenzije šahta koji služi kao priprema za kanalizaciju (šaht na mojoj parceli) te da li se kanalizacija spaja direktno sa glavnim šahtom koji se nalazi na ulici ili se može spojiti i na glavnu cijev?
Unaprijed hvala na odgovoru.

Odgovor:

Ugovor o priključenju na mrežu odvodnje sklapate s nama i mi izvodimo priključak. Za sve tražene informacije (mogućnosti, troškovnik) oko priključenja na mrežu odvodnje izvolite se obratiti na našu RJ Odvodnja. Brojevi telefona nalaze se u našoj rubrici Kontakti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 20.03.2017.
Ime i prezime: Vedrana Koceić
Adresa: Ljudevita Gaja 3K
Email adresa: vedrana.koceic@gmail.com
Datum: 18.03.2017.
Pitanje:

Poštovani, pred našoim zgradom je jedan kontejenr za komunalni otpad i jedan za plastiku, a u radijusu od 50m su i tri plava kontejera za papir. Međutim, redovito u kontejneru za plastiku vidim gomile ambalažnog kartona i papira, a u komunalnom otpadu gomile plastike i tkđ. kartona i papira. Blizu nam je i zeleni otok u Mokričkoj ulici. Što možete učiniti po pitanju discipliniranja stanara? Mislim da bi bilo dovoljno nadzirati kontejnere dan-dva i sve bi bilo jasno. Unaprijed hvala na odgovoru. S poštovanjem, Vedrana Koceić

Odgovor:

Za rješenje ovog problema možete se obratiti na komunalne redare Grada Zaprešića i zatražiti kontrolu odlaganja otpada na mjestima koje spominjete.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 20.03.2017.
Ime i prezime: emir oli hadrović
Adresa: gajeva 14
Email adresa: olizgb65@gmail.com
Datum: 14.03.2017.
Pitanje:

poštovanje...
nije nikakvo pitanje, svrha moga javljanja Vama ovim putem već pohvala na ljubaznošću i trudu vaše djelatnice , na šalteru informacija, naime danas sam prijepodne došao srediti i platiti komunalne usluge, gdje sam u čekanju (pogodio sam vrijeme pauze) i vrtenju vremena zanemario i ostavio mobitel sa karticama na pultu, nakon jedno pola sata kada sam došao doma zazvonio mi je fiksni telefon, gospodja se predstavila tko je što je i da sam kod vas ostavio mobitel, dala si je truda, došla do mog kućnog broja telefona nazvala me obavijestila i rekla di kuda kak... jedna hvale vrijedna truda pohvale... otišao sam opet u zelengaj, vašu zgradu dočekala me je sa smješkom i rekla je nema veze glavno da sme se našli.... e zato vam se obraćam sa hvala i g dubravki i vama ...lijep pozdrav oli-emir hadrović

Odgovor:

Hvala na javljanju i kao što je naša djelatnica rekla - glavno da se pronašlo i da ste se našli!

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 15.03.2017.
Ime i prezime:
Adresa:
Email adresa:
Datum: 02.03.2017.
Pitanje:

Poštovani, planiram kupiti kuću na području Jablanovca, Put pustika. Molim Vas informaciju da li je predviđena gradnja mreže odvodnje te ukoliko jest, kada će biti izgradnja?

Odgovor:

Za sanitarnu odvodnju naselja Jablanovec i Ivanec dobivena je 09. 06. 2014. lokacijska dozvola, ista je 27. 06. 2016. produljena na dvije godine. Izrađena je također kompletna projektna dokumentacija (Proning d.o.o., broj 30-12/I-GP od 10/2014) te je ista uvrštena u Studiju izvodljivosti za cijelu Aglomeraciju koja je trenutno na pregledu i očekujemo očitovanje od strane JASPERS-a (savjetodavno tijelo EU), tj. potvrdu o prihvatljivosti troškova za sufinanciranje iz EU fondova.
Isto tako, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, što je uvjet za dobivanje građevinske dozvole. Projektom je predviđeno 7,5 km kanala i jedna crpna stanica čime će biti pokriveno cijelo područje Jablanovca i Ivanca.
Nakon odobrenja od strane JASPERS-a (očekuje se do kraja ožujka 2017.god.) i dobivanja potrebnih dozvola, planira se prijava radova u sklopu cijelog projekta "Aglomeracije Zaprešić" za financiranje iz kohezijskih fondova EU do kraja 2017. godine Sami početak radova očekuje se tijekom 2018.god.

Odgovorio: Rukovoditelj tehničkih poslova Domagoj Mikuš
Datum: 10.03.2017.
Ime i prezime:
Adresa: trg mladosti 9
Email adresa:
Datum: 28.02.2017.
Pitanje:

zanima me zašto nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje o problemu breza ispred dječjeg vrtića. možete dati odgovor na moju email adresu. hvala ne objaviti moje podatke

Odgovor:

Orezivanje breza i uklanjanje suhih breza obuhvaćeno je redovnim održavanjem javnih površina. Na mjestu gdje se ukloni stablo breze, sade se nealergena stabla. No, uklanjanje zdravih stabala, unatoč tome što spadaju u alergene biljke nije moguće bez zahtjeva odnosno naloga komunalnih redara Grada Zaprešića i suglasnosti većine stanara, odnosno uklanjanje breza nije predviđeno planom redovnog održavanja zelenih površina za 2017. Stoga se za navedeni problem trebate obratiti na komunalno redarstvo Grada Zaprešića koje će ukoliko postoje opravdani razlozi dati nama nalog za uklanjanje stabala breza koje spominjete ili to uklanjanje predvidjeti planom za slijedeću godinu.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 06.03.2017.
Ime i prezime: Gordana Kolić
Adresa: V. Nazora 5
Email adresa: gordana.kus@gmail.com
Datum: 03.03.2017.
Pitanje:

Poštovani, zanima me kolika je tvrdoća vode na području Hruševca Kupljenskog, budući da je dosta tvrda i ima jako puno kamenca, pa moram jako često čistiti perilicu suđa od kamenca. Budući da na perilici imam mogućnost prilagodbe tvrdoći vode,taj bi mi podatak puno pomogao.

Odgovor:

Analize vode u na vodocrpilištu Šibice (iz kojeg se opskrbljuje i Vaše područje) pokazuju da je tvrdoća vode u rasponu od 348,0 - 461,6 mg/l CaCO3 ili 19,51 - 25,8 njemackih stupnjeva, a najčešće oko 420,0 mg/l CaCO3 ili 23,5° što spada u tvrdu vodu (raspon od 18° - 31°).
Tvrdoća vode mjerilo je kapaciteta vode za njeno reagiranje sa sapunom (zato je tvrdoj vodi potrebno više sapuna za stvaranje pjene). Izražava se u mg/l CaCO3, a u Hrvatskoj najčešće u njemačkim stupnjevima tvrdoće.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 06.03.2017.
Ime i prezime: Domagoj
Adresa:
Email adresa:
Datum: 04.03.2017.
Pitanje:

Poštovani,
kada je termin odvoza glomaznog otpada u mjestu Prigorje Brdovečko.
Hvala.

Odgovor:

U našim Novostima od prije par dana objavljen je raspored odvoza glomaznog otpada za sva područja. Također, ta informacija trajno se nalazi u našoj rubrici Informacije.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 06.03.2017.
Ime i prezime: Miljenko Sekol
Adresa: Stubicka 104A
Email adresa: miljenko.sekol@zg.t-com.hr
Datum: 01.03.2017.
Pitanje:

Molim odgovorne za javnu rasvjetu da mi odgovore zasto nema rasvjete od stubicke 104 do 108 u Ivancu,prije je bio izgovor da je tu trafostanica,no ona je izmjestena ali i dalje nema javne rasvjete.Radi se o vrlo nesigurnoj prometnici sa puno prometnih prekrsaja pa i smrtnih ishoda,bez uspornika bez rasvjete,nista se ne poduzima za sigurnost starijih osoba i nase djece.Bez rasvjete dajemo olosu prilike da nam provaljuju u domove. Sve je ok dok se opetovano ne dogodi neka tragedija a onda smo krivi svi pa i Vi koje smo birali kao nase predstavnike vlasti.S postovanjem
Miljenko Sekol.

Odgovor:

Mi nismo predstavnici vlasti, mi smo komunalno društvo i ne održavamo javnu rasvjetu. Za navedene probleme izvolite se javiti u Grad Zaprešić.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 02.03.2017.
Ime i prezime: Nena Trčak
Adresa: Zaprešić
Email adresa:
Datum: 27.02.2017.
Pitanje:

Komunalac Samobor na svojim stranicama ima TRAŽILICU POKOJNIKA, koja omogućava da unesete ime pokojnika, ime groblja (imaju ih više) te dobijete pregled groblja i uvid u grobno mjesto, kako biste grob traženog pokojnika mogli naći.
Hoće li i kada i grad Zaprešić dobiti takve informacije za 21. stoljeće?

Odgovor:

Ovog trenutka takva tražilica nije predviđena, no predviđena je u okviru proširenja informatičkog programa krajem 2017. godine. Do tada informaciju o mjestu pokopa za pokojnika koji Vas zanima (ako je sahranjen na gradskom groblju Zaprešić) možete dobiti od Uprave groblja Zaprešić u svakom trenutku, osobnim dolaskom ili telefonom. Telefonske kontakte groblja možete pronaći u našoj rubrici Kontakti, a slučaju posjete, djelatnici groblja osobno će Vas odvesti do groba pokojnika kojeg želite posjetiti.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 27.02.2017.
Ime i prezime: Nikola Bertovic
Adresa: Struga 20 b
Email adresa: nikola.bertovic@gmail.com
Datum: 22.02.2017.
Pitanje:

Poštovani! Koliko košta novi priključak vode na području Laduča?

Odgovor:

Mogućnost priključka kao i cijena ovise o niz elemenata, pa se izvolite obratiti našem referentu za priključke( osobnim dolaskom u naše sjedište ili na telefon 3314-383 ili 3314-384) koji će Vam dati sve potrebne informacije.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 22.02.2017.
Ime i prezime: DARIO MATIĆ
Adresa: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 6
Email adresa: dario1304@net.hr
Datum: 15.02.2017.
Pitanje:

Poštovani,
na računima za 1/17.g.ste izbacili bitnu rečenicu:SVA VAŠA PRETHODNA DOSPJELA DUGOVANJA SU PODMIRENA.HVALA!(za nas koji redovito plaćamo).Bilo bi dobro da je vratite.
Lijepi pozdrav.

Odgovor:

U pravu ste, ispušten je podatak o stanju duga (odnosno obavijest i hvala ako duga nema)na računima za siječanj 2017. godine. To je iz razloga što smo od 1.1.2017. godine uveli novi informatički sustav, pa nije još bilo moguće prije izdavanja računa prenijeti stanje dugovanja iz starog u novi sustav i povezati sa svim uplatama iz siječnja koje su se evidentirale u novom informatičkom sustavu. Stanje dugovanja je u međuvremenu preneseno i povezano sa svim uplatama, pa će na računima ponovno biti iskazano stanje duga, kao i obavijest uz zahvalu za redovne platiše. Zahvaljujemo na javljanju.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 15.02.2017.
Ime i prezime:
Adresa: Gajeva
Email adresa:
Datum: 07.02.2017.
Pitanje:

Poštovani,
da li je u planu postavljanje kanti sa vrećicama za izmet pasa? Posebno me zanima za naselje Sjever/Gajevu. Velik broj građana ne čisti izmet za svojim ljubimcima i tada neugodnosti (kao što su redovita vikanja s balkona) trpimo i mi koji uredno kupimo. Također predlažem da se provode kontrole istoga te bi bilo idealno da se postave upozorenja građanima. Ovako mi koji se držimo bontona i zakona vodimo borbu s vjetrenjačama i zamjeramo se susjedima kada ih molimo da kupe. Hvala unaprijed na odgovoru.
Lijep pozdrav

Odgovor:

Koševi za pseći izmet postavljeni su na 8 lokacija u gradu i to: Šetnica kod tržnice u smjeru M. Tita,Ulica P. Lončara kod hitne, Šetnica F. Kuharića kod crkve, Trg I. Pavla II., B.J.Jelačića kod križanja s A. Starčevića, Park u B.J.Jelačića 7, Ulaz u park šumu N. Dvori, Park za pse. Ovih dana postaviti će se još dva koša i to u Kodrmanovoj i na Trgu mladosti. Na žalost, postavljanje koševa ne rješava, niti će riješiti ostavljanje psećeg izmeta na ulici, jer se to dešava i neposredno uz postavljene koševe. Mi nismo zaduženi za kontrole ponašanja vlasnika pasa, već je za to zaduženo komunalno redarstvo Grada Zaprešića pa po ovom pitanju preporučamo da se obratite njima. Koliko smo informirani već takvi zahtjevi postoje, no ne postoji takva služba koja bi mogla osigurati dovoljno ljudi koji bi stalno obilazili ulice i pazili na postupanje vlasnika pasa. Komunalni redari redovno obilaze područje Grada i kontroliraju komunalni red, te upozoravaju vlasnike pasa ukoliko naiđu na takve situacije, no neka dodatna kontrola teško da je moguća. Građani sami mogu prijaviti takve slučajeve i tražiti kontrolu, a mogu i sami upozoriti neodgovorne vlasnike pasa da izmet treba pokupiti. Komunalnim redarima možete također uputiti prijedlog za postavljanje dodatnik koševa. Kontakte komunalnih redara možete pronaći u ovoj rubrici, u odgovorima na pitanja.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 09.02.2017.
Ime i prezime: Juraj Cvenić
Adresa: Brdovec, Vinogradska 7
Email adresa: juraj.cvenic@gmail.com
Datum: 06.02.2017.
Pitanje:

MOlim vas informaciju koliko košta grobno mjesto na groblju u Zaprešiću. Koji su uvjeti plaćanja i koga kontaktirati u vezi izrade grobnice/spomen ploče. S poštovanjem,
Juraj Cvenić, mag. iur.

Odgovor:

Cijene grobnog mjesta (dvostruki ili jednostruki grobovi bez spomenika) ovise o veličini grobnog mjesta. Grobnice i mjesta za urne prodaju se sa spomenikom, a cijena ovisi o vrsti kamena od kojeg su izrađene. Grobna mjesta moguće je plaćati obročno u nekoliko rata. Za sve informacije o slobodnim grobnim mjestima ,njihovim cijenama i uvjetima plaćanja izvolite se slobodno obratiti na upravu groblja, telefon 3310526.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 07.02.2017.
Ime i prezime: Maksina Petković Božić
Adresa: Miroslava Krleže 109
Email adresa: maksina.petkovic@gmail.com
Datum: 30.01.2017.
Pitanje:

Poštovani,
Čija je obveza čišćenja snijega na nogostupu na početku ulice Miroslava Krleže na desnoj strani, uz lijevu bočnu stranu kuće i vrta na broju 109? Da li je to obveza vlasnika kuće na broju 109 ili je obveza grada?

Odgovor:

Na ovaj upit odgovorili smo već u nekoliko navrata - nogostupe ispred privatnih kuća (uključujući i uz ogradu dvorišta) dužni su očistiti vlasnici objekta. Čišćenje nogostupa kontrolira komunalno redarstvo Grada Zaprešića kojem se možete direktno obratiti po ovom pitanju.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 02.02.2017.
Ime i prezime: Željko Kekić
Adresa: Jure Petrekovića 24 e 10290 Zaprešić
Email adresa: zeljko.kekic1@zg.t-com.hr
Datum: 25.01.2017.
Pitanje:

zašto se ne čisti snijeg na nogostupu petrekovićeva, malekovićeva savska navedenim nogostupom velika ja frenkvencija ljudi prema željezničkom stajalištu savska S Poštovanjem Željko Kekić

Odgovor:

Zimska služba Zaprešića d.o.o. zadužena je za čišćenje javno-prometnih površina, pri čemu podsjećamo da su građani sami dužni očistiti nogostup ispred svojih objekata. Naše službe obišle su područja koja ste naveli, te je utvrđeno da su navedeni neočišćeni nogostupi ispred ulaza u dvorišta koja su građani dužni očistiti sami. Čišćenje kontrolira komunalno redarstvo Grada Zaprešića, te su za neočišćene nogostupe ispred privatnih objekata moguće i kazne za vlasnike tih objekata.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 26.01.2017.
Ime i prezime: Natalija Zimak
Adresa: Kumrovecka cesta 30,Pusca
Email adresa: zimak.natalija@gmail.com
Datum: 23.01.2017.
Pitanje:

Dali se moze unajmiti veliki kontenjer za krupni otpad radi preuredenja kuce na dva dana i kolika je cijena?

Odgovor:

Kontejner možete iznajmiti na način da ga mi dovezemo u Vaše dvorište odnosno Vaš privatni prostor, te da Vi u njega odlažete krupni otpad.Kad se kontejner napuni mi otpad odvozimo i deponiramo. Kontejner može ostati par dana kod Vas (dogovoreno vrijeme). Cijena usluge jednog odvoza i zbrinjavanja otpada iz kontejnera zapremnine 5m3 je 784,57 kuna (sa pdv-om), a korisnici fizičke osobe imaju rabat 50%, dakle cijenu od 392,28 kuna. Za najam kontejnera i dogovor oko termina potrebno se obratiti na našu RJ Zbrinjavanjee otpada (telefon 3310315) ili na e-mail zsluzbekomunalno-zapresic.hr.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 24.01.2017.
Ime i prezime: Tatjana Vidović
Adresa: Ljudevita Gaja 3k
Email adresa: tatjanavdv906@gmail.com
Datum: 16.01.2017.
Pitanje:

Poštovani, molim odgovor zasto se ne cisti snijeg i ne posipa sol na nogostupu uz ogradu u ulici Ljudevita Gaja a nastuprot zgradi na adresi Ljudevita Gaja 3k i Lužničke.
Kao što znate, nasuprot ceste, s druge strane nema nikakvog nogostupa ni staze i tim neočišćenim ledenim nogostupom dnevno prođe na desetak djece na putu u školu.
Ako iz nekog razloga tih 50m nije u planu vašeg redovnog čišćenja molim da se razmotri moj prigovor jer svakako ima potrebe.
S poštovanjem;
Tatjana Vidović

Odgovor:

Navedeni nogostup preuzak je za strojno čišćenje, pa stoga nije prvotno očišćen. Međutim, uvažit ćemo Vaš zahtjev zbog sigurnosti pješaka, te će nogostup danas biti očišćen.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 20.01.2017.
Ime i prezime: Alfons Šoljan
Adresa: D. Gervaisa 3 Zagreeb
Email adresa: slavica.soljan@gmail.com
Datum: 16.01.2017.
Pitanje:

Ugovorom br. 0075191 o namjenskim nepovratnim davanjima za izgradnju kućnog priključka na kanalizacijsku mrežu od 3.5.2005.g. uplatili smo u 60 rata 6.700,00 kn i 5.300,00 kn za naknadu, ukupno 12.000,00 kn.Kako do danas nakon 12.g. nije ispunjen uvjet iz članka 4. i 5. spomenutog Ugovora, molimo povrat sredstava sa pripadajućom kamatom. U protivnom ćemo tražiti zaštitu potrošača na ovlaštenim mjestima, Hvala na razumijevanju, Alfons Šoljan

Odgovor:

Ugovor koji navodite nije sklopljen s nama, niti su nama uplaćena sredstva po tom ugovoru. Ugovor ste vjerojatno sklopili s jedinicom lokalne samouprave na čijem području imate objekt, te se oko navedenog trebate obratiti na nadležne službe jedinice lokalne samouprave s kojom ste sklopili ugovor.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 19.01.2017.
Ime i prezime: Ervin Đurinec
Adresa: Ivana Pintarića 9 Ivanec Bistranski
Email adresa: eerrvviinn@gmail.com
Datum: 13.01.2017.
Pitanje:

Poštovani,dana 13.01,2017. vaši uvaženi djelatnici su izvršili pregled fasadnog bojlera i za to naplatili 83,75 kn. Bili su gotovi za 36 sec,haaaaaloooooo 83,75 kn za 36 sec. to znate naplaćivati,a kad sam vam prije 8 mjeseci poslao na email slike rupe koja mi se pojavljuje ispred ulaza u dvorište na kolniku niko se nije udostojao doći vidjeti i sanirati postojeću rupu zbog koje može doći do oštećenja vozila ili fizičke povrede.

Odgovor:

Naši djelatnici nisu obavili pregled Vašeg bojlera, jer se mi ne bavimo tom djelatnošću. Izvolite se obratiti onom od koga ste naručili taj posao i tko Vam je izdao račun i naplatio uslugu. Mi s tim nemamo veze. Također, naše stručne službe provjerile su da li smo obavljali bilo kakve radove na adresi gdje spominjete da se nalazi "rupa", te je utvrđeno da rupa nije i ne može biti posljedica naših radova, pa nam nije niti obaveza sanirati je. Predlažemo da se obratite komunalnom redaru Vaše jedinice lokalne samouprave koji je dužan utvrditi tko je u obavezi sanirati ili popraviti oštećenje koje spominjete.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 19.01.2017.
Ime i prezime: Ivica Oršolić
Adresa: Bregovita 12, Žeinci
Email adresa:
Datum: 02.01.2017.
Pitanje:

1) Vaš odgovor cijenjenom gospodinu Mariu Kosini od 06.12.2016. smatram neistinitim. Naime, prema Presudi Visokog upravnog suda RH Usoz-3/16-7 od 28.10.2016. (NN 108/2016), utvrđeno je kako obračun pružanja usluga odvoza miješanog otpada po sistemu \"fiksni plus varijabilni dio\", a kojeg primjenjuje i \"Komunalno Zaprešić\", nije u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO, NN 94/2013). Prema ZOGO, usluga se plaća prema principu \"onečišćivač plaća\" (ZOGO čl. 33 st. 1), a elementi cijene, koje i \"Komunalno Zaprešić\" naplaćuje kao paušal, mora biti uračunat u cijenu pružanja usluga stvarno odveženog otpada (ZOGO čl. 33 st. 4). Drugim riječima, paušalni iznos nije dopušteno naplatiti neovisno o količini preuzetog otpada, jer to nije dopušteno odredbama ZOGO. Princip \"onečišćivač plaća\" podrazumijeva plaćanje usluge samo i isključivo onda kada je otpad preuzet na zbrinjavanje, i to srazmjerno volumenu ili masi preuzetog otpada. Zašto bi se plaćala usluga koja nije niti pružena? Ako je masa, odnosno volumen nula, srazmjerno bi račun isto trebao biti nula.
Molim očitovanje i informaciju koje će daljnje korake poduzeti \"Komunalno Zaprešić\" u smislu unapređenja obračuna usluge odvoza miješanog otpada, te kompenzacije za nepravilno ispostavljenih i naplaćenih računa (npr. računa koji imaju samo stavku paušala).

2) Napomenuo bih i da je i sadašnji način obračuna odvoza miješanog otpada vrlo nepravedan, jer je \"fiskni\" dio prevladavajuća stavka, pa ispada da domaćinstvo s jednim članom i jednim odvozom mjesečno, mjesečno plaća gotovo jednaki iznos kao i domaćinstvo s četiri člana i četiri odvoza mjesečno. U mojem primjeru, razlika između domaćinstva bez ijednog odvoza miješanog otpada, i domaćinstva s četiri odvoza miješanog otpada je samo 9,00 kuna! Ovakvim načinom obračuna, destimulira se selektiranje otpada, a stimulira povećanje miješanog otpada.

3) Zašto nema više \"plavog\" kontejnera za prikupljanje otpadnog papira u Žeincima, na zelenom otoku na okretištu autobusa?

4) Zašto su kontejneri zelenog otoka u Luki premješteni s asfaltirane površine u blato?

Odgovor:

Odgovor gospodinu Kosini na koji imate primjedbe ne sadrži ni u jednom dijelu neistine kako Vi navodite, te iza tog odgovora i nadalje stojimo. Napominjemo da je taj upit postavljen vezano uz mogućnost odjave usluga vodoopskrbe i zbrinjavanja otpada, te je u tom smislu i istinito i korektno odgovoreno. Od samog gospodina Kosine nismo zaprimili nikakvu primjedbu.
Vaše pak primjedbe odnose se na način obračuna odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, pri čemu proizvoljno tumačite presudu vezanu uz cjenike i njihovu primjenu u Zagrebačkom holdingu, posebno i sasvim netočno navodeći da tom presudom "utvrđeno je kako obračun pružanja usluga odvoza miješanog otpada po sistemu \"fiksni plus varijabilni dio\", a kojeg primjenjuje i \"Komunalno Zaprešić\", nije u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO, NN 94/2013)." Navedeno nigdje u presudi ne stoji niti se spominje, niti iz te presude proizlazi kako ste Vi naveli, a najmanje se ta presuda odnosi (i) na Zaprešić d.o.o.. U tom smislu navedena presuda ne obvezuje bilo koga, pa niti Zaprešić d.o.o. na promjenu u načinu obračuna i cijenama odvoza i zbrinjavanja otpada koje primjenjuje. Zaprešić d.o.o. obavlja uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada po cijeni koja sadrži cijenu osiguranja ispravne čipirane posude, redovitog dolaska vozila na adresu korisnika, obračun i ispostavljanje računa (neovisno o tome da li je korisnik iznio otpad ), te odvoz i deponiranje otpada sukladno veličini posude koju korisnik ima zaduženu i broju podizanja posude. Vaše je pravo da to smatrate nepravednim i da to preispitujete, kao i da predlažete neki bolji i pravedniji način obračuna, a sukladno mogućnostima i pretpostavkama za takav obračun. Zaprešić d.o.o., a o čemu smo redovito izvještavali naše korisnike, u prethodnim godinama uložio je, a ulaže i dalje značajna sredstva zajedno s jedinicama lokalne samouprave u sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada, te i nadalje radi na unapređenju sustava zbrinjavanja komunalnog i selektiranog otpada na cijelom području kao i na unapređenju obračuna. Pri tom je važno, a vezano uz cijene usluge, napomenuti slijedeće: odredbom čl. 187. st. 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom određeno je da Cjenici za komunalne usluge doneseni na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) u odnosu na komunalnu djelatnost održavanja čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada važe do primjene cjenika iz članka 33. stavka 5. Zakona. Navedenim zakonom nije određen krajnji rok u kojem prestaju vrijediti navedeni cjenici. Stoga je predmetni cjenik u primjeni za sve korisnike. Odredbom članka 33. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom određeno je da davatelj usluge, sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 4. tog članka, uredbe iz članka 29. stavka 10. Zakona i odluke iz članka 30. stavka 7. Zakona, cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili volumen spremnika otpada. Nesporno je da Vlada RH nije donijela Uredbu iz čl. 29. st. 10., a predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave nije donijelo Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada iz čl. 30. st. 7.. Dakle, ovog trenutka nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za donošenje cjenika na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, zbog čega kao davatelj usluge nismo mogli obračunati cijenu komunalnih usluga na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je i dalje u primjeni cjenik donijet na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu. U tom smislu naši računi ispostavljeni za uslugu odvoza i zbrinjavanja nisu "nepravilni" kako Vi navodite, te nema osnove za neku kompenzaciju. No, Vi uvijek imate pravo poduzeti sve zakonom propisane mogućnosti ukoliko smatrate da su u bilo čemu s naše strane povrijeđena Vaša prava.
Vezano uz Vaš upit o plavom kontejneru za papir, navodimo da je prije dvije godine u dogovoru sa komunalnim redarom općine Luka plava posuda za papir na okretištu u naselju Žeinci uklonjena iz razloga što su nesavjesni stanovnici u nju ubacivali sav otpad osim papira, te je samim time njezino postojanje izgubilo svrhu. Oko postave kontejnera zelenog otoka postavljeni su na mjesto koje je odredila općina Luka, te na tu odluku ne možemo utjecati. Preporučamo oko ovih pitanja obratiti se na svoju općinu.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 11.01.2017.
Ime i prezime: Silvija Bosner
Adresa:
Email adresa: bosil@net.hr
Datum: 02.01.2017.
Pitanje:

Hvala Vam na brzom odgovoru, ali kamo sa krupnim otpadom do rujna 2017. Imam naime stari tepih, kojeg nemam kamo spremiti do rujna. Što s njim ?
Hvala uz pozdrav, Silvija Bosner

Odgovor:

Vaš tepih možete sami odvesti direktno na našu deponiju gdje će Vam biti zbrinut besplatno. Prije preporučamo nazvati našu RJ Zbrinjavanje otpada (telefoni u našoj rubrici Kontakti) radi dogovora.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 03.01.2017.
Ime i prezime: Ana Drenski
Adresa: Drenje Brdovečko, Ivana Jurmana 10
Email adresa: graskovic@gmail.com
Datum: 30.12.2016.
Pitanje:

Molim vas odgovor zašto jutros u Drenju Brdovečkom nema vode i kada će biti uspostavljeno normalno vodosnabdjevanje?

Odgovor:

Za prijavu kvarova potrebno se obratiti na naš besplatni dežurni telefon 0800400006 (od 0 do 24 sata), a koji je objavljen i na našoj web stranici. Naši djelatnici po prijavi odmah utvrđuju razlog zbog čega nemate vode, te se po potrebi odmah obavlja i intervencija otklanjanja kvara.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 02.01.2017.
Ime i prezime: Silvija Bosner
Adresa: Trg žrtava fašizma 6
Email adresa: bosil@net.hr
Datum: 01.01.2017.
Pitanje:

Molim raspored odvoza glomaznog otpada za 2017.g.
Hvala uz pozdrav Silvija Bosner

Odgovor:

Odvoz otpada za područje Grada Zaprešića za 2017. godinu biti će organiziran kao i svake godine tijekom mjeseca rujna. Točan raspored po mobilnim reciklažnim dvorištima biti će na vrijeme objavljen na našoj web stranici u rubrici Informacije potrošačima, pod rednim brojem 13.

Odgovorio: Uredništvo web stranice
Datum: 02.01.2017.
... arhiva pitanja i odgovora ...

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana