REKLAMACIJE I INFORMACIJE

Reklamacije i informacije – vodoopskrba i odvodnja

Naš šalter reklamacija i informacija RJ Vodoopskrbe i odvodnje nalazi se na adresi Zelengaj 15, a na tom šalteru naši korisnici mogu:

 • dobiti informacije o očitanju vodomjera,
 • dobiti informacije o rasporedu potrošnje vode prema broju članova domaćinstva za svoju zgradu
 • podnijeti reklamaciju vezanu uz očitanje vodomjera ili raspored potrošnje vode prema broju članova domaćinstva
 • podnijeti zahtjev, predati dokumentaciju i ispuniti upitnik za promjenu korisničkih podataka

Radno vrijeme:

 • od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13:00 sati
 • pauza od 11:00 do 11:30

Informacije vezane uz potrošnju vode kao i reklamacije vezane uz očitanja vodomjera ili raspored potrošnje vode moguće je dobiti, odnosno reklamacije podnijeti i na telefon 3353-510 svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati, kao i pisanim putem na adresu Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o, Zelengaj 15Reklamacije i informacije – stanje računa komunalnih usluga

Na našem šalteru informacija na adresi Zelengaj 15 (nalazi se pored blagajne) naši korisnici mogu:

 • dobiti uvid u stanje racuna, odnosno dugovanja ili eventualne preplate po racunima za komunalne usluge
 • dobiti uvid u stanje dugovanja po ovrhama
 • dobiti uvid u obracun zateznih kamata za kašnjenje u placanju
 • podnijeti zahtjev za povrat sredstava po preplati ukoliko preplata postoji
 • podnijeti zahtjev da se iz preplate zatvore neplaceni racuni

Radno vrijeme:

 • od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13,00 sati
 • pauza od 11:00 do 11:30

Sve navedene informacije, kao i zahtjeve za isplatu preplate ili njeno korištenje za plaćanje neplaćenih računa moguće je dobiti odnosno podnijeti i na telefone 3310-315, 3310-789 kao i pisanim putem na adresu Zaprešic d.o.o., RJ Financije i računovodstvo, Zelengaj 15.Reklamacije i informacije – odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Na šalteru koje se nalaze u ulici Zelengaj 15, naši korisnici mogu:

 • dobiti informacije o rasporedu odvoza i zbrinjavanju komunalnog i krupnog otpada
 • naručiti postavljanje i odvoz kontejnera za povremeni odvoz komunalnog otpada
 • podnijeti zahtjev za dodjelu posuda za komunalni otpad ukoliko ih još nemaju, odnosno ako još nisu naši korisnici
 • zatražiti trajno dodatne posude za otpad ili zamjenu postojecih
 • podnijeti zahtjev, predati dokumentaciju i ispuniti upitnik za promjenu korisničkih podataka

Radno vrijeme:

 • od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13,00 sati
 • pauza od 11:00 do 11:30

Informacije vezane uz odvoz i zbrinjavanje otpada moguće je dobiti, odnosno reklamacije i zahtjeve podnijeti i na telefon 3310-178 svaki radni dan od 8,00 do 13:00 sati, kao i pisanim putem na adresu Zaprešic d.o.o, RJ Gospodarenje otpadom, Zaprešic, Zelengaj 15.Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Ukoliko naši korisnici smatraju da svoje reklamacije nisu mogli na zadovoljavajući način riješiti u našim službama redovnim putem ili da su njihova prava kao potrošača povrijeđena, mogu u pisanom obliku podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamaciju potrošaca na adresu: Zaprešić, Zelengaj 15.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača obavlja poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača te propisima kojima se uređuje područje djelatnosti Društva, a na osnovu Odluke o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača i Pravilnika o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača., koje je donio direktor Zaprešića d.o.o.

Sa radom Povjerenstva za reklamacije potrošača naši korisnici se mogu upoznati kroz Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača koji objavljujemo ovdje.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana