CIJENE

Cjenik vodnih usluga - Odluka o cijeni vodnih usluga


KORISNICI KOJI IMAJU USLUGU VODOOPSKRBE

VODOOPSKRBA

 
FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO
 
SVI KORISNICI
KORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMA
KORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA
Elementi cijene po m3
kn / mjesec
kn / m3
kn / m3
Osnovna cijena
22,10
3,19
7,00
Pdv 13%
2,87
0,41
0,91
Cijena s pdv-om
24,97
3,60
7,91
Naknada za razvoj - voda
-
1,62
1,62
Naknada za razvoj - odvodnja
-
0,40
0,40
Naknada za razvoj - pročišćavanje
-
0,69
2,11
Naknada za zaštitu voda
-
1,35
1,35
Naknada za korištenje voda
-
2,85
2,85
Ukupno
24,97
10,51
16,24

VODOOPSKRBA - socijalno ugroženi korisnici

Fiksni dio
Varijabilni dio
Elementi cijene po m3
kn / mjesec
kn / m3
Osnovna cijena
13,26
1,91
Pdv 13%
1,72
0,25
Cijena s pdv-om
14,98
2,16
Naknada za razvoj - voda
1,62
Naknada za razvoj - odvodnja
0,40
Naknada za razvoj - pročišćavanje
0,69
Naknada za zaštitu voda
1,35
Naknada za korištenje voda
2,85
Ukupno
14,98
9,07

Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec ožujak 2017. godine.KORISNICI PRIKLJUČENI NA SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA

VODOOPSKRBA

 
FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO
 
SVI KORISNICI
KORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMA
KORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA
Elementi cijene po m3
kn / mjesec
kn / m3
kn / m3
Osnovna cijena
22,10
3,19
7,00
Pdv 13%
2,87
0,41
0,91
Cijena s pdv-om
24,97
3,60
7,91
Naknada za razvoj - voda
-
1,62
1,62
Naknada za razvoj - odvodnja
-
0,40
0,40
Naknada za razvoj - pročišćavanje
-
0,69
2,11
Naknada za zaštitu voda
-
0,95
0,95
Naknada za korištenje voda
-
2,85
2,85
Ukupno
24,97
10,11
15,84

VODOOPSKRBA - socijalno ugroženi korisnici

Fiksni dio
Varijabilni dio
Elementi cijene po m3
kn / mjesec
kn / m3
Osnovna cijena
13,26
1,91
Pdv 13%
1,72
0,25
Cijena s pdv-om
14,98
2,16
Naknada za razvoj - voda
1,62
Naknada za razvoj - odvodnja
0,40
Naknada za razvoj - pročišćavanje
0,69
Naknada za zaštitu voda
0,95
Naknada za korištenje voda
2,85
Ukupno
14,98
8,67ODVODNJA

 
FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO- prema količini isporučene vode -
VARIJABILNI DIO-prema mjeraču odvodnje
 
SVI KORISNICI
KORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMA
KORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA
KORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA - agresivne vode
KORISNICI TEHNOLOŠKE VODE IZ INDUSTRIJSKIH ZDENACA-agr.vode
Elementi cijene po m3
kn / mjesec
kn / m3
kn / m3
kn / m3
kn / m3
Osnovna cijena
8,07
1,11
3,72
4,75
4,75
Pdv 13%
1,05
0,14
0,48
0,62
0,62
Cijena s pdv-om
9,12
1,25
4,20
5,37
5,37
Naknada za razvoj - odvodnja
-
-
-
-
0,40
Naknada za razvoj - pročišćavanje
-
-
-
-
2,11
Ukupno
9,12
1,25
4,20
5,37
7,88
PROČIŠĆAVANJE

 
FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO- prema količini isporučene vode -
VARIJABILNI DIO-prema mjeraču odvodnje
 
SVI KORISNICI
KORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMA
KORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA
KORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA - agresivne vode
KORISNICI TEHNOLOŠKE VODE IZ INDUSTRIJSKIH ZDENACA-agr.vode
Elementi cijene po m3
kn / mjesec
kn / m3
kn / m3
kn / m3
kn / m3
Osnovna cijena
5,57
2,50
6,50
7,70
7,70
Pdv 13%
0,72
0,33
0,85
1,00
1,00
Cijena s pdv-om
6,29
2,83
7,35
8,70
8,70

Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec ožujak 2017. godine.


POSEBNE KOMUNALNE USLUGE (cijena s PDV-om)

Cjenik se primjenjuje od 6. svibnja 2016. godine.

Vrsta usluge Jed. mj. Osnovna cijena PDV 25% Cijena s PDV-om
Pražnjenje sab. i sept. jama s odvozom fekalija na CUPOV Zaprešić
I zona (do 10 km)
- udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28m
odvoz
406,67
101,67
508,34
- udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28m
odvoz
581,67
145,42
727,09
II zona (od 10 do 20 km)
- udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28m
odvoz
614,96
153,74
768,70
- udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28m
odvoz
877,46
219,37
1096,83
Pražnjenje sab. i sept. jama s odvozom fekalija na CUPOV Zaprešić - izvan zona (preko 20 km)
- udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28m
sat
406,67
101,67
508,34
- udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28m
sat
581,67
145,42
727,09
Pražnjenje raznih objekata u sustavu odvodnje sa odvozom na CUPOV Zaprešić
I zona (do 10 km)
- udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28m
odvoz
406,67
101,67
508,34
- udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28m
odvoz
581,67
145,42
727,09
II zona (10-20km)
- udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28m
odvoz
614,96
153,74
768,70
- udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28m
odvoz
877,46
219,37
1096,83
Pražnjenje raznih objekata u sustavu odvodnje sa odvozom na CUPOV Zaprešić - izvan zona (preko 20km)
- udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28m
sat
406,67
101,67
508,34
- udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28m
sat
581,67
145,42
727,09
Odštopavanje i ispiranje kanalizacije
sat
505,85
126,46
632,31
Čišćenje uličnih slivnika (ručno)
kom
128,94
32,24
161,18
Odštopavanje spojnog kanala slivnika
kom
505,85
126,46
632,31
Postava oštećene ili otuđene slivničke rešetke
kom
267,80
66,95
334,75
Kod usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama s odvozom fekalija na odlagalište, ZA DOMAĆINSTVA, odobrava se rabat od 25% u I zoni i 35% u II zoni na osnovnu cijenu.


CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2017. godine
1.1 KUĆANSTVO - individualno stanovanje (obiteljske kuće) - odvoz jednom tjedno
Volumen posude
FIKSNI DIO (kn/mjesečno po posudi)*
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO - 1 PRAŽNJENJE (kn/pražnjenju)**
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om VARIJABILNI DIO 1 PRAŽNJENJE
120 litara
46,00
5,98
51,98
1,80
0,23
2,03
240 litara
69,00
8,97
77,97
2,70
0,35
3,05
1100 litara
269,10
34,98
304,08
10,53
1,37
11,90


* FIKSNI DIO - naplaćuje se mjesečno ovisno o volumenu posude

** VARIJABILNI DIO- naplaćuje se mjesečno prema broju pražnjenja (cijena za 1 pražnjenje za određeni volumen posude x broj pražnjenja mjesečno)1.2 KUĆANSTVO - kolektivno stanovanje (stambene zgrade - zajednički kontejner)
Volumen posude
Osnovna cijena
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om
120 litara
46,00
5,98
51,98


2.1 GOSPODARSTVO - ostali korisnici (u individualnim objektima) - odvoz jednom tjedno
Volumen posude
FIKSNI DIO (kn/mjesečno po posudi)*
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om FIKSNI DIO
VARIJABILNI DIO - 1 PRAŽNJENJE (kn/pražnjenju)**
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om VARIJABILNI DIO 1 PRAŽNJENJE
120 litara
55,20
7,18
62,38
2,16
0,28
2,44
240 litara
82,80
10,76
93,56
3,24
0,42
3,66
1100 litara
322,92
41,98
364,90
12,64
1,64
14,28

* FIKSNI DIO - naplaćuje se mjesečno ovisno o volumenu posude

** VARIJABILNI DIO- naplaćuje se mjesečno prema broju pražnjenja (cijena za 1 pražnjenje za određeni volumen posude x broj pražnjenja mjesečno)2.2.1 GOSPODARSTVO - ostali korisnici (zgrade - zajednički kontejner)
Volumen posude
Osnovna cijena
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om
120 litara
55,20
7,18
62,38
240 litara
82,80
10,76
93,56


2.2.2 GOSPODARSTVO - ostali korisnici (zgrade - vlastiti kontejner)
Volumen posude
Osnovna cijena
PDV 13%
Ukupna cijena s PDV-om
1100 litara
322,92
41,98
364,90


INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana